Nyheter

Tre trinn til TrinnVis

Er du ny i TrinnVis? Vurderer du og helsebedriften din å ta i bruk TrinnVis?
Her er en tretrinnsforklaring på hvordan du enkelt kommer i gang. 

Les mer

TrinnVis for tannleger

Synes du det vanskelig å balansere tiden mellom behandling av pasienter og driften av tannlegevirksomheten din?
Får du som mange andre dårlig samvittighet når du hører om GDPR, utstyrsregistrering, strålevern og annet som du ikke klarer å følge opp? 
Da kan TrinnVis hjelpe! 

Les mer

Gode verktøy forenkler bemanningen

I travle praksishverdager slites tiden mellom administrative oppgaver, lovpålagte krav og behandling av pasienter. Da er gode og tilpassede verktøy uvurderlige.
Ett område hvor dette er svært viktig er bemanning. Et godt bemanningsverktøy vil kunne samle relevant informasjon på ett sted – og gjøre informasjonen lett tilgjengelig for alle som trenger den.
I samarbeid med norsk helsepersonell og helseorganisasjoner arbeider vi i TrinnVis for å utvikle verktøy som gjør hverdagen enklere for små og mellomstore helsevirksomheter. TrinnVis bemanningskalender er ett av disse.

Les mer

TrinnVis for kiropraktorer

Synes du det vanskelig å balansere tiden mellom behandling av pasienter og driften av kiropraktorklinikken din?
Får du som mange andre dårlig samvittighet når du hører om GDPR, kvalitetsarbeid, ansvarsfordeling og annet som du ikke klarer å følge opp? 
Da kan TrinnVis hjelpe! 

Les mer

Utvidet varslingsplikt ved alvorlige hendelser i helsevirksomheter

Fra 1.juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgtjenester plikt til å varsle Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser som omfatter dødsfall eller svært alvorlig skade på pasienter eller brukere.
Samtidig får pasienter, brukere og nærmeste pårørende rett til å varsle Helsetilsynet ved samme type hendelser.

Den nye varslingsplikten er allerede integrert i TrinnVis, og når du melder avvik via kvalitetssystemet vil du bli veiledet om hva du skal gjøre ved denne typen hendelser.

Les mer

SKIL gir rabatt til TrinnVis-kunder

TrinnVis og SKIL jobber frem gode løsninger som forenkler og forbedrer driften på legekontoret. Nefle – Nettside for legekontor er en smart tjeneste som gjør det enkelt for legekontor å opprette gode og brukervennlige nettsider på noen minutter.
I samarbeid med SKIL tilbyr vi 50% rabatt på etableringsgebyret til alle legekontor som bruker TrinnVis når dere oppretter hjemmeside via Nefle. Besparelsen er da på kr. 3.500,-
Tilbudet om 50% rabatt på etableringsgebyr gjelder frem til 20. september 2019 og kun for legekontor.
Årlig driftskostnad for nettside via Nefle er deretter kr. 5.000,- per år.

Les mer

Del innhold enkelt i TrinnVis

Vil du informere om de siste oppdateringene i bemanningskalenderen, den nye rutinen på kontoret eller invitere til fellesmøte? Nå kan du enkelt dele innhold i TrinnVis med dine kolleger og samtidig sende dem korte meldinger.

Les mer

Krav om kvalitetssystem for sjømannsleger

Fra 1.juli 2019 må alle sjømannsleger dokumentere via egenerklæring at de har og bruker et kvalitetssystem i sin praksis. Det nettbaserte styrings- og kvalitetssystemet TrinnVis – utviklet i samarbeid med blant annet Den norske legeforening – er oppdatert med oppgaver og retningslinjer knyttet til praktisering av maritim medisin, og kan derfor brukes også av sjømannsleger.

Les mer

Nå kan du planlegge ferieavviklingen i TrinnVis

Mange TrinnVis-brukere har ønsket seg en kalender som kan brukes til å organisere ferieavvikling, bemanning, turnus og fravær. Nå er bemanningskalenderen på plass i TrinnVis, og den vil gjøre det lettere å sikre at virksomheten har riktige ressurser tilgjengelig når de behøves.

Les mer

Har du innspill til den nye Normen?

Vi gjør det vi kan for å forenkle hverdagen til små og mellomstore helsevirksomheter i Norge. Mot slutten av 2019 kommer Normen i ny versjon. Arbeidet med å få klar den nye utgaven er allerede godt i gang. TrinnVis er med på dette og vi trenger dine innspill.

Les mer

Ikke alle skal kunne lese alt

Visste du at du kan begrense hvem som har tilgang til dokumenter som er lagret i TrinnVis?
Tilgangsbegrensning er enkelt og kan gjøres på de dokumentene hvor dette er ønskelig eller påkrevd – som arbeidsavtaler, kontrakter, referat fra styremøter og annet som ikke alle skal kunne lese.

Les mer

TrinnVis styrker teamet

I takt med at TrinnVis videreutvikles og tilpasses nye helseprofesjoner, styrkes også teamet bak. Våre nye ansatte Heidi Røstøen og Ole-Vidar Andersland har allerede vært med oss siden starten av januar.
Her kan du lese mer om hvem de er og hva de gjør i TrinnVis.

Les mer

Normen + TrinnVis = Sant

Allmennlege og TrinnVis-gründer Regin Hjertholm var med i arbeidet med den første versjonen av Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten. På årets Normkonferanse ble ringen sluttet, da han sammen med produktansvarlig Kjetil Solli holdt foredrag om hvordan små helsevirksomheter kan håndtere personvern og informasjonssikkerhet.

Les mer

Slik blir du GDPR-klar med TrinnVis

Hvis du ennå ikke har gjort GDPR-leksen, er det på tide nå. Sett av en ettermiddag og kom i orden med personvernet! Slik gjør du det: 1. Gå til siden Persondata og dataanlegg …

Les mer

TrinnVis hjelper deg å informere pasientene

Informasjon til registrerte er en viktig del av de nye personvernreglene, og for deg som bruker TrinnVis er det enkelt å informere pasientene. Bruk infomateriellet og sørg for at alle pasienter får riktig informasjon!

Les mer

Er pasientopplysningene trygge hos deg?

EUs personvernregler (GDPR) gjelder nå i Norge. Ta vår enkle test og finn ut om du tilfredsstiller de nye kravene!

Les mer

TrinnVis hjelper deg med GDPR

Etter intensivt arbeid i løpet av våren er TrinnVis nå oppdatert i henhold til de nye personvernreglene (GDPR) som etter planen blir norsk lov 1. juli. Temasidene under Databehandling er omdøpt til Personvern og IKT, og har fått en omfattende forenkling og oppgradering.

Les mer

Utsatt frist for GDPR

Forsinkelser med EØS-avtalen gjør at GDPR ikke trer i kraft i Norge før tidligst 1. juli. I påvente av avklaringer i bransjenormen utsetter TrinnVis sin lansering av GDPR-tilpasningen.

Les mer

GDPR er enkelt og inkludert i TrinnVis

Mange aktører prøver å tjene penger på usikkerheten rundt GDPR. Det er ikke nødvendig å bruke ekstra penger på dette. Hvis du bruker TrinnVis, abonnerer du allerede på løsningen. Hvis ikke er det på tide å komme igang!

Les mer

Tie eller tale? Plakat om personvern og varsling

Når gjelder taushetsplikten, og når skal du varsle? Vi har laget en plakat med syv enkle kjøreregler for taushetsplikt og varslingsplikt. Plakaten er i A3-format og kan bestilles ferdig trykt eller lastes ned som pdf, hvis du vil printe den selv.

Les mer

Knust rute? Mistet nøkkel? Vikaren uteble? Avvik!

Det er ikke alltid ting går på skinner, heller ikke i helsevirksomheter. Når uforutsette ting skjer, er det viktig at du dokumenterer hendelsen. Avviksrapporter er et viktig verktøy i arbeidet med å avdekke årsakene til feil, slik at rutiner kan innføres eller endres for å unngå at samme feil oppstår igjen.

Les mer

Forskrift stiller nye kvalitetskrav til fysioterapeuter

Fra 1. januar i år gjelder den nye Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Forskriften pålegger blant annet kommunene å sørge for at fysioterapeutene arbeider systematisk med kvalitetsforbedring.

Les mer

Ikke bruk felles innlogging i TrinnVis

Det er fortsatt mange Trinnvis-brukere som deler brukernavn og passord. Denne praksisen er i strid med regelverket for internkontroll og kvalitetsforbedring, og slår bena under mye praktisk fuksjonalitet i TrinnVis.

Les mer

Begrens tilgangen til TrinnVis-dokumenter

Mange TrinnVis-brukere har ønsket seg seg mulighet for å begrense tilgangen til enkelte dokumenter. Det kan gjelde arbeidsavtaler, møtereferater og andre dokumenter med sensitivt innhold. Nå er denne funksjonaliteten på plass.

Les mer

Nye personvernregler i mai 2018

I mai 2018 kommer EUs nye personvernforordning, som vil gjelde for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Direktoratet for e-helse er i gang med å tilpasse Norm for informasjonssikkerhet til de nye kravene. TrinnVis vil bli oppdatert så snart arbeidet med normen er ferdigstilt.

Les mer

Hvor lovlydig er du?

Norske helsevirksomheter er underlagt strenge krav. Nå har vi laget en uformell test for deg som lurer på hvordan du ligger an i forhold til alle disse kravene. Testen inneholder ni spørsmål og tar bare noen sekunder. Ta vår test og finn ut hvor lovlig du driver!

Les mer

Trenger du avtale om felles journal?

Mange helsevirksomheter har ingen formell organisasjon, men er et samarbeid eller kontorfelleskap mellom deltakere med hver sine selskaper. Slike uformelle virksomheter må ha en skriftlig avtale dersom de bruker felles journalsystem.

Les mer

Det verste som kan skje

At pasientjournaler og helseopplysninger kommer i gale hender er svært alvorlig. Men hvis vi bare er opptatt av konfidensialitet, kan vi ikke håndtere de digitale sikkerhetsutfordringene godt nok, skriver Roar Thon på Nasjonal sikkerhetsmyndighets blogg.

Les mer

Nye regler om varsling innarbeidet i TrinnVis

1. juli kom det et nytt kapittel om varsling i Arbeidsmiljøloven. Endringene er foretatt for å styrke vernet av varslere. Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I TrinnVis finner du nå ferdige forslag til varslingsrutiner.

Les mer

Bedre kvalitet i din praksis med gratis e-læringskurs

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) har utviklet et gratis e-læringskurs i bruk av TrinnVis. Kurset egner seg godt for både leger, fysioterapeuter, tannleger, psykologer og andre helsevirksomheter.

Les mer

TrinnVis-kurs for fysioterapeuter i Bergen og Stavanger

Norsk fysioterapeutforbund inviterer til medlemsmøter om TrinnVis i Bergen 3. mai og i Stavanger 8. juni.

Les mer

Bruker en halvtime i måneden på TrinnVis

Fastlege Niels Saaby Hansen har lenge vært engasjert i kvalitetsarbeid ved legekontor, og er mangeårig bruker av TrinnVis. Kvalitetsarbeid har blitt en naturlig del av hans hverdag som fastlege.

Les mer

TrinnVis under forskningslupen

Som en del i vårt eget forbedringsarbeid har vi engasjert Uni Research til å undersøke hvordan TrinnVis tas i bruk i norske helsevirksomheter.

Les mer

Tips: Rydd i personallisten!

I den nye TrinnVis-versjonen blir abonnementsprisen beregnet etter antall personer som er registrert i personallisten – derfor bør du sjekke at listen stemmer.

Les mer

Gratis etablering ut april

Kom igang med TrinnVis og oppdag at vi har gjort det meste av jobben for deg! TrinnVis er et komplett kvalitets- og styringssystem med ferdiglagde forslag som passer norske praksiser.

Les mer

Samarbeid med NFF

TrinnVis har inngått en samarbeidsavtale med NFF. TrinnVis er tilpasset behovet fysioterapeuter har for å drive ryddig og effektivt. Avtalen gir medlemmene i NFF rabatt på TrinnVis til og sikrer NFF plass i produktrådet.

Les mer

Rigide kommuner gir legene merarbeid

– Det er uheldig at noen legekontor blir pålagt å gå over til andre kvalitetssystemer som ikke er tilrettelagt for små legekontor, sier fastlege Sirin Johansen, som er ansatt av Tromsø kommune for å hjelpe legene med kvalitetsarbeidet. (Dette intervjuet ble publisert for noen år siden på trinnvis.no. TrinnVis-teamet får av og til henvendelser fra … Fortsett å lese Rigide kommuner gir legene merarbeid

Les mer

Nye TrinnVis: Enkel, oversiktlig og lett å ta i bruk

Nye TrinnVis er lansert, med oppdaterte maldokumenter, masse ny funksjonalitet og et mye enklere grensesnitt. Oppgradering for eksisterende brukere gjennomføres puljevis.

Les mer

Ny forskrift skjerper kravene

Fra 1. januar gjelder en ny forskrift som krever at alle helsevirksomheter må integrere kvalitetsarbeid i styringssystemet. Nå er det på tide å kassere de støvete permene og gå over til TrinnVis!

Les mer

TrinnVis formaliserer samarbeidet med Legeforeningen

Samarbeidsavtalen sikrer Legeforeningens innflytelse over den faglige utviklingen av produktet.

Les mer

TrinnVis skredder­­sydd for norske fysio­­terapeuter

TrinnVis har allerede spart norske leger for mange årsverk med ekstraarbeid. Nå har TrinnVis kommet i en ny versjon, skreddersydd for norske fysioterapeuter.

Les mer

Superenkel avviks­melding med gratis TrinnVis-app

Med appen TrinnVis avvik kan alle på kontoret raskt og enkelt melde om uønskede hendelser. Hendelser som meldes med appen registreres under Avvik i kontorets TrinnVis.

Les mer

En skog av lover og forskrifter

Norske helsevirksomheter er underlagt en skog av lover, forskrifter, veiledere, normer og faktaark. For små virksomheter kan det virke uoverkommelig å forholde seg til alt sammen.

Les mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.