Prøv gratis

Nyheter

Første desember = brannvern

Første desember er røykvarslerens dag, men mange glemmer at brannvern også gjelder arbeidsplassen. TrinnVis gir deg rutinene du trenger.

Les mer

Truende situasjoner på arbeidsplassen

Alle arbeidsplasser og alle ansatte kan bli utsatt for både vold, trusler og andre ubehagelige og vanskelige situasjoner i løpet av en arbeidsdag. Dette kan medføre store psykiske og fysiske plager for den som blir utsatt for trusselen, og kan i verste fall føre til tap av liv.

Les mer

Stoffkartotek er god HMS

Nå har TrinnVis fått et eget stoffkartotek hvor virksomheten din kan samle sikkerhetsdatablad og informasjon om helsefarlige stoffer. Dette er viktig for HMS-arbeidet og for å sikre at virksomheten oppfyller myndighetens krav.

Les mer

Nye regler for innreisekarantene

Regjeringen opphevet det globale reiserådet fra 1. oktober. Dette betyr likevel ikke at du som er helsepersonell kan reise hvor du vil uten at det kan få konsekvenser. 

Les mer

Legeforeningens kurs om informasjonssikkerhet

Legeforeningens nettkurs Informasjonssikkerhet på legekontor ble tidligere i år oppdatert med direkte koblinger til TrinnVis. Koblingene forenkler arbeidet med informasjonssikkerhet for kursdeltakere som bruker TrinnVis. Kurset gir valgfrie kurspoeng til legers etterutdanning.

Les mer

Stoffkartotek – beta-versjon

Mange av våre brukere har etterspurt stoffkartotek i TrinnVis. Vi har arbeidet med dette de siste månedene, og onsdag publiserte vi en beta-versjon av stoffkartoteket som du kan teste.

Les mer

Normal hverdag med økt beredskap

Vi beveger oss nå over i en normal hverdag med økt smitteberedskap, og Helsedirektoratet og FHI har avpublisert de fleste smittevernveilederne for korona. I påvente av nye veiledere har FHI kommet med følgende råd til helsevirksomheter.

Les mer

Oppdaterte TrinnVis-rutiner for tannbehandling

15. september endret FHI sine råd for tannbehandling. Rutiner i TrinnVis er nå oppdatert i henhold til de nye rådene.

Les mer

Internkontroll med TrinnVis

Internkontroll er det virksomheten din selv gjør for å sikre at den drives i tråd med regelverket. Les mer om interkontroll og hvordan TrinnVis hjelper deg med dette viktige arbeidet.

Les mer

TrinnVis for naprapater

Etter lengre tids samarbeid lanserer TrinnVis og Norges Naprapatforbund (NNF) TrinnVis for naprapater – styrings- og kvalitetssystemet som hjelper deg å drive naprapatklinikk i tråd med myndighetenes krav til drift og kvalitetsarbeid.

Les mer

Varslingssaker på arbeidsplassen

Varslingssaker kan få store konsekvenser for virksomheten og de menneskene som er involvert. I denne artikkelen setter jurist Philip Reppen søkelys på arbeidsmiljølovens regler for varsler, og hva en som leder skal gjøre hvis det oppstår.

Les mer

Slik bytter du til EHF-faktura

Faktura i EHF-format sparer virksomheten din for tid og gir bedre kontroll på regningene som skal betales. Slik bytter du til EHF-faktura i TrinnVis.

Les mer

Nå er det enklere å legge til nytt innhold i TrinnVis

Nå legger du enkelt til nytt innhold i TrinnVis ved å klikke på plusstegnet nede i høyre hjørne på skjermen. I menyen som vises velger du hva som skal legges til, som oppgaver, rutiner, avvik eller nytt personale.

Les mer

Brukerstøtte i TrinnVis

Er du usikker på hvordan ansvarsområder fordeles i TrinnVis, hva etableringsoppgaver er, eller hva du skal gjøre for å registrere avvik?
Brukerstøtten i TrinnVis gir deg detaljerte forklaringer på hvordan du bruker systemet og verktøyene i det.

Les mer

Helse omfatter også dine ansatte

Norge hadde i 1. kvartal 2020 et sykefravær på 6,36%. Helse- og sosialsektoren hadde derimot en sykefraværsprosent på 10,7% i samme periode. Er de som arbeider for andres helse minst flink til å ta vare på sin egen?

Les mer

Er din virksomhet forberedt for eltilsyn?

Sørg for at utstyrsoversikten i TrinnVis er oppdatert. Lag deretter rutiner og oppgaver for oppfølging av utstyret. Da er virksomheten din godt forberedt når eltilsynet står på døren.

Les mer

Gode råd for medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å sikre godt arbeidsmiljø, trivsel og en velfungerende og effektiv organisasjon. I denne artikkelen ser vi på hvordan en samtale bør planlegges og gjennomføres, og hvilke tema som er viktige å ta opp.

Les mer

Strenge krav til medisinsk utstyr

Myndighetene stiller strenge krav til det medisinske utstyret du og helsevirksomheten din bruker. Gjennom lovverk og forskrifter reguleres anskaffelse, bruk, vedlikehold, reparasjon og kassering. Alt skal dokumenteres. Da er det viktig å ha et godt system.

Les mer

Prøv TrinnVis gratis i 30 dager

Når du oppretter abonnement på styringssystemet TrinnVis får du de første 30 dagene gratis. I løpet av denne gratis prøveperioden har du full tilgang til alt innhold og alle verktøy i TrinnVis.

Les mer

Gratis kurs i drift av legevirksomhet

Et velorganisert legekontor gir trygg pasientbehandling. Sammen med Senter for kvalitet i legekontor har vi lager et gratis kurs om det du trenger å vite for å drive egen virksomhet.

Les mer

TrinnVis for osteopater

Driver du osteopatitjeneste? I samarbeid med Norsk Osteopatforbund har vi laget TrinnVis for osteopater, systemet som hjelper deg å oppfylle myndighetenes krav til drift og kvalitetsarbeid.

Les mer

Del ferieplanen i TrinnVis

Mange TrinnVis-brukere har behov for å dele sine planer for ferieavvikling med eksterne samarbeidspartnere, f.eks kommunen. Nå kan du gjøre det direkte fra bemanningskalenderen.

Les mer

Egenvurdering og rapportering av smitterisiko

Arbeidsgivere bør ha et system for å kartlegge om ansatte med pasientnært arbeid kan ha vært eksponert for koronasmitte. TrinnVis har en rutine for vurdering av egen smitterisiko, og opplegg for å påminne personalet.

Les mer

Søke om tilskudd til faste utgifter

Søndag 14. mars er siste frist for å søke om tilskudd til dekning av faste, uunngåelige utgifter for periodene september/oktober og november/desember 2020.  I TrinnVis finner du informasjon om hva som kreves, og hvordan du går fram for å søke om tilskudd til faste utgifter. 

Les mer

Hva skal du gjøre når smitterisikonivået endres?

Helsedirektoratet og FHI har definert fem nivå for smitterisiko under koronapandemien. I TrinnVis finner du nå rutine for tilpasning av smitteverntiltak i din helsevirksomhet ved endret risikonivå.

Les mer

Verktøyene som forenkler arbeidshverdagen

TrinnVis er ikke bare et system som hjelper deg å oppfylle regelverk, men også en samling nyttige verktøy som forenkler arbeidshverdagen. I det siste er tre nye verktøy lagt i TrinnVis. Les mer om hvordan du bruker disse.

Les mer

Plusstid og avspasering

Jobbet lengre, eller gått litt tidligere en dag? Nå kan du registrere plusstid og avspasering i TrinnVis. Med det nye verktøyet er det enkelt å holde oversikt når du har avvik fra den vanlige arbeidstiden.

Les mer

Få kontroll på møter og medarbeidersamtaler

Det nye møteverktøyet i TrinnVis har maler for faste møter som personalmøte, praksismøte og medarbeidersamtaler. Planlegging, innkalling, dagsorden, oppfølging, dokumentasjon og referater er nå samlet på ett sted.

Les mer

Rutiner for koronavaksinering

Vi har nå lagt inn rutiner for forberedelse og gjennomføring av koronavaksinering i TrinnVis. To av rutinene inkluderer prosedyrer for klargjøring og setting av COVID-19 Vaccine Moderna og Comirnaty (BioNTech og Pfizer) vaksinen.

Les mer

Koronainfo for tannleger

Som bruker av TrinnVis finner du alle rutiner og retningslinjer du trenger for å håndtere koronasituasjonen i din konto. Her blir ansvar og oppgaver fordelt på personalet, med felles kalender og påminnelser. Du kan også gjøre lokale tilpasninger og legge til ditt eget innhold.

Hvis du ikke bruker TrinnVis finner mye av det samme innholdet på denne siden. Innholdet blir gjort tilgjengelig for alle tannleger i samarbeid med Den norske tannlegeforening (NTF)

Les mer

Helsearbeider dømt for karantenebrudd

Den norske helsearbeideren unnlot å informere arbeidsgiveren om utenlandsreiser og møtte på jobb uten å ha gjennomført pålagt koronakarantene. Når er hun dømt til 24 dagers ubetinget fengsel.

Les mer

Personopplysninger på avveie?

Det finske psykoterapisenteret Vastaamo opplevde det alle helsevirksomheter frykter: Hackere truer pasientene med å offentliggjøre deres journaler. Vår juridiske rådgiver Heidi Røstøen forteller hva du må gjøre ved mistanke om sikkerhetsbrudd.

Les mer

Har du lest smittevernrutinene?

De ferdigelagde smittevernrutinene i TrinnVis beskriver tiltak du bør gjøre for å unngå smitte, hvordan du skal forberede deg på en smittesituasjon og hva du må gjøre hvis en smittesituasjon oppstår.

Les mer

Hvem skulle egentlig gjøre det?

Alle opplever vi at tiltak stopper opp, går for sakte eller at det vi ble enige om ikke gjøres. Grunnen kan være misforståelser, forglemmelser eller usikkerhet om hvem som egentlig hadde ansvaret. TrinnVis har effektive verktøy for å få gjennomført oppgaver.

Les mer

Hjemmekontor som fraværstype

For å begrense faren for smitte er det mange helsevirksomheter som nå lar personale arbeide fra hjemmefra. For at dette også skal reflekteres i TrinnVis Bemanningskalender har vi lagt til hjemmekontor som fraværstype.

Les mer

Økt fare for smitte i helse­virksomheter

Dramatiske smittetall øker risikoen for at helsevirksomheten din rammes av Covid-19. Flere virksomheter har allerede opplevd konsekvensene av å måtte stenge etter oppdaget smitte: ansatte må sendes hjem, pasientavtaler avlyses og lokaler vaskes ned.
Gjennomfør tiltak som forhindrer smitte, og vær klar til å handle raskt og riktig hvis det likevel skulle skje. 

Les mer

Helsevirksomhet og pasienter presses for penger

På søndag fikk vi høre om dataangrepet hos det finske psykoterapisenteret Vastaamo hvor hackere har fått tilgang til flere tusen pasientjournaler med sensitiv informasjon. Etter mislykkede utpressingsforsøk mot virksomheten har hackerne nå kontaktet enkeltpasienter og truer med å offentliggjøre deres journaler med mindre de betaler. Dette skrekkscenariet er nok et eksempel på hvor viktig datasikkerhet er i helsevirksomheter.

Les mer

Hva er et avvik?

Hva er et stort avvik? Hva er et lite avvik? Hvor går grensen for hvilke avvik du bør registrere? Og hvorfor skal avvik egentlig registreres? Her er nyttig informasjon om avvik og hvordan du og helsevirksomheten din bruker TrinnVis til å registrere og følge dem opp.

Les mer

Emnekurs i smittevern for legekontor

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) tilbyr i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) et nytt klinisk emnekurs i smittevern. Kurset, som gir 15 poeng til legers etter- og videreutdanning, er knyttet opp til relevant smittevern-innhold i TrinnVis.

Les mer

TrinnVis for solopraksis

Myndighetene krever at helsevirksomheter har og bruker et styrings- og kvalitetssystem. Gjelder dette for deg som driver solopraksis også?Ja, men du som driver alene har færre krav sammenlignet med virksomheter med flere ansatte. Derfor har vi laget en egen forenklet versjon av TrinnVis for deg.

Les mer

Få orden på papirene

Har virksomheten din fremdeles viktige dokumenter som kontrakter, avtaler og rapporter lagret i permer eller tilfeldige mapper på datamaskinen?
Da er det på tide å få orden på papirene! Last dem opp i TrinnVis og samle alt på ett sted. Da vet du alltid hvor dokumentene er og har dem tilgjengelige hvor som helst og når som helst.

Les mer

Bygg opp beredskapen for nye smitteutbrudd

Vi opplever nå dramatisk økning i antall koronasmittede i byer som Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad. Tiden fremover kan bli utfordrende for alle som jobber innen helse. Har dere beredskapen som trengs for å kunne håndtere nye smitteutbrudd?

Les mer

Økning i alvorlige dataangrep mot virksomheter

Private virksomheter og offentlige institusjoner har den siste tiden opplevd en dramatisk økning i alvorlige dataangrep. Angrepene har kommet som falske eposter og ved at uvedkommende bruker svakheter i systemer for å få tilgang til informasjon. Her er tips om hva du bør gjøre – og unngå å gjøre – for å bedre datasikkerheten i din virksomhet.

Les mer

Gode verktøy for medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen er en viktig ressurs for å avklare forventninger og mål, og for å sikre godt samarbeid på arbeidsplassen. Med verktøyene og dokumentene som ligger klare i TrinnVis kan samtalene planlegges og gjennomføres på en god måte og effektiv måte.

Les mer

Trygg influensavaksinering under koronapandemien

Fastlegene er viktige for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning i risikogruppene. Denne høsten må vi også beskytte pasienter og personale mot koronasmitte, særlig ved å unngå overfylte venterom. TrinnVis gir deg råd om trygg gjennomføring av årets influensavaksinering, i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin og SKIL.

Les mer

Hold kolleger og ansatte oppdatert på smittevern

I TrinnVis oppdateres retningslinjer og rutiner for smittevern kontinuerlig i tråd med gjeldende råd fra myndighetene. Bruk del-knappen i TrinnVis for å sikre at kolleger og ansatte til er informert om viktig innhold og endringer.

Les mer

Har du verktøyene som trengs?

Vi går en krevende høst i møte. Ny utvikling i smittetallene kan medføre at sentrale råd og regler endres, som igjen krever raske lokale tilpasninger av både drift og klinisk praksis: Kan pasienter og personale fortsatt være trygge hos oss? Hvem skal informeres hvis noen blir smittet? Hvordan veier vi hensynet til personvern opp mot smittesporing? Kan vi dokumentere at vi har gode rutiner i tilfelle noe går galt? Hvilke støtteordninger gjelder hvis vi må redusere driften i neste uke? Og hvordan sikrer vi at vi driver i tråd med et regelverk som stadig forandres?

Les mer

TrinnVis for psykologer

Driver du psykologpraksis alene eller sammen med kolleger? Overholder praksisen alle kravene som myndighetene stiller til blant annet styringssystem, kvalitetsarbeid, HMS, datasikkerhet/GDPR og smittevern?
Styrings- og kvalitetssystemet Trinnvis er utviklet for å hjelpe små og mellomstore helsevirksomheter med dette. Nå lanseres TrinnVis også for psykologer.

Les mer

Vær forberedt – ta høyde for det som kan skje

Sannsynlighet x Konsekvens = Kalkulert risiko. Alle helsevirksomheter er pålagt å gjennomføre risikovurderinger. Det vil si å vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår og konsekvensene hvis det skjer. TrinnVis har et eget verktøy for dette med ferdiglagde forslag til risikovurderinger som du og helsevirksomheten din bør gjøre.

Les mer

Spar tid og arbeid med etableringsoppgavene

Har du et ansvarsområde i TrinnVis – som utstyrsansvarlig, dataansvarlig, økonomiansvarlig eller daglig leder? Da mottar du hver mandag en epost fra TrinnVis med ukens etableringsoppgave.
Etableringsoppgavene sparer deg for tid og arbeid, og gjør det enklere å etablere et godt kvalitetssystem for helsevirksomheten din.

Les mer

Fastleger skal få mer tid til kvalitetsarbeid

Fastleger ønsker å drive kvalitetsarbeid, men har ikke tid. Dette er en av konklusjonene fra Helsedirektoratets evaluering av fastlegeordningen fra 2019. Nå vil regjeringen redusere arbeidsbelastningen for at alle fastleger skal få tid til kvalitetsarbeid og ledelse.

Les mer

TrinnVis på mobilen

Vet du at du også kan bruke TrinnVis på mobilen? TrinnVis tilpasser seg alle skjermformater og viser alt innhold på en oversiktlig måte enten du bruker datamaskin, nettbrett eller smarttelefon.

Les mer

Få kontroll på bemanningen under koronaepidemien

Nye turnuser, forskjøvet bemanning, oppdelte dager. I mange helsevirksomheter gjøres det nå viktige tiltak for å ta imot pasienter og samtidig begrense smittefaren. Bruk bemanningskalenderen i TrinnVis til å planlegge og ha kontroll på bemanningen i disse annerledestidene.

Les mer

Nasjonal veileder for én-til-én behandling – TrinnVis er oppdatert

Helsedirektoratet har nå kommet med Nasjonal veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19). Ifølge veilederen er det en forutsetning at alle helsevirksomheter som gjenopptar driften ivaretar kravene til smittevern. 

Smittevern-delen i TrinnVis er allerede oppdatert i henhold til de nye kravene og anbefalingene fra myndighetene.

Les mer

TrinnVis for manuellterapeuter

I samarbeid med Norsk Manuellterapeutforening (NMF) har vi i TrinnVis laget et styrings- og kvalitetssystem som er skreddersydd for manuellterapeuter. Og alle medlemmer av NMF får gratis etablering (spar kr. 2.000) – pluss 30% rabatt på TrinnVis for manuellterapeuter abonnementet.

Les mer

Enklere å etablere hjemmekontor

Stadig flere helsevirksomheter har personale i karantene. Samtidig er det viktig å holde hjulene i gang. TrinnVis har samarbeidet med SKIL, Norsk helsenett og Buypass for å forenkle prosedyren med etablering av hjemmekontor med journaltilgang. Prosedyren er tilgjengelig for alle, ikke bare Trinnvisbrukere.

Les mer

Oppdaterte regler ved permittering

Som et resultat av pandemien som pågår har mange helsevirksomheter måtte stenge ned og permittere ansatte. Regjeringen har per 17. mars forenklet permitteringsprosessen slik at det blir noe enklere for både arbeidsgiver og ansatte. For arbeidsgivere blir blant annet permitteringsvarselet enklere å fylle ut.

Les mer

Viktig informasjon om Internet Explorer

Fra 1. januar 2020 kan vi ikke lenger garantere at TrinnVis fungerer optimalt når man bruker Internet Explorer 11.
TrinnVis-abonnenter som fremdeles bruker denne gamle nettleseren anbefales derfor å bytte til alternativene Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Les mer

Tre trinn til TrinnVis

Er du ny i TrinnVis? Vurderer du og helsebedriften din å ta i bruk TrinnVis?
Her er en tretrinnsforklaring på hvordan du enkelt kommer i gang. 

Les mer

TrinnVis for tannleger

Synes du det vanskelig å balansere tiden mellom behandling av pasienter og driften av tannlegevirksomheten din?
Får du som mange andre dårlig samvittighet når du hører om GDPR, utstyrsregistrering, strålevern og annet som du ikke klarer å følge opp? 
Da kan TrinnVis hjelpe! 

Les mer

Gode verktøy forenkler bemanningen

I travle praksishverdager slites tiden mellom administrative oppgaver, lovpålagte krav og behandling av pasienter. Da er gode og tilpassede verktøy uvurderlige.
Ett område hvor dette er svært viktig er bemanning. Et godt bemanningsverktøy vil kunne samle relevant informasjon på ett sted – og gjøre informasjonen lett tilgjengelig for alle som trenger den.
I samarbeid med norsk helsepersonell og helseorganisasjoner arbeider vi i TrinnVis for å utvikle verktøy som gjør hverdagen enklere for små og mellomstore helsevirksomheter. TrinnVis bemanningskalender er ett av disse.

Les mer

TrinnVis for kiropraktorer

Synes du det vanskelig å balansere tiden mellom behandling av pasienter og driften av kiropraktorklinikken din?
Får du som mange andre dårlig samvittighet når du hører om GDPR, kvalitetsarbeid, ansvarsfordeling og annet som du ikke klarer å følge opp? 
Da kan TrinnVis hjelpe! 

Les mer

TrinnVis – styrings- og kvalitetssystemet for norske helsevirksomheter

Driver du eller arbeider du i en helsevirksomhet? Synes du det er vanskelig å finne frem i jungelen av forskrifter, lovverk og krav som du og virksomheten må forholde dere til? Er du usikker på hvordan du driver skikkelig kvalitetsarbeid? Savner du gode rutiner for lovpålagt rapportering og håndtering av avvik?
Da passer TrinnVis deg og din helsevirksomhet.

Les mer

Utvidet varslingsplikt ved alvorlige hendelser i helsevirksomheter

Fra 1.juli 2019 har alle virksomheter som yter helse- og omsorgtjenester plikt til å varsle Statens helsetilsyn ved alvorlige hendelser som omfatter dødsfall eller svært alvorlig skade på pasienter eller brukere.
Samtidig får pasienter, brukere og nærmeste pårørende rett til å varsle Helsetilsynet ved samme type hendelser.

Den nye varslingsplikten er allerede integrert i TrinnVis, og når du melder avvik via kvalitetssystemet vil du bli veiledet om hva du skal gjøre ved denne typen hendelser.

Les mer

Krav om kvalitetssystem for sjømannsleger

Fra 1.juli 2019 må alle sjømannsleger dokumentere via egenerklæring at de har og bruker et kvalitetssystem i sin praksis. Det nettbaserte styrings- og kvalitetssystemet TrinnVis – utviklet i samarbeid med blant annet Den norske legeforening – er oppdatert med oppgaver og retningslinjer knyttet til praktisering av maritim medisin, og kan derfor brukes også av sjømannsleger.

Les mer

Ikke alle skal kunne lese alt

Visste du at du kan begrense hvem som har tilgang til dokumenter som er lagret i TrinnVis?
Tilgangsbegrensning er enkelt og kan gjøres på de dokumentene hvor dette er ønskelig eller påkrevd – som arbeidsavtaler, kontrakter, referat fra styremøter og annet som ikke alle skal kunne lese.

Les mer

Normen + TrinnVis = Sant

Allmennlege og TrinnVis-gründer Regin Hjertholm var med i arbeidet med den første versjonen av Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten. På årets Normkonferanse ble ringen sluttet, da han sammen med produktansvarlig Kjetil Solli holdt foredrag om hvordan små helsevirksomheter kan håndtere personvern og informasjonssikkerhet.

Les mer

Er pasientopplysningene trygge hos deg?

EUs personvernregler (GDPR) gjelder nå i Norge. Ta vår enkle test og finn ut om du tilfredsstiller de nye kravene!

Les mer

Tie eller tale? Plakat om personvern og varsling

Når gjelder taushetsplikten, og når skal du varsle? Vi har laget en plakat med syv enkle kjøreregler for taushetsplikt og varslingsplikt. Plakaten er i A3-format og kan bestilles ferdig trykt eller lastes ned som pdf, hvis du vil printe den selv.

Les mer

Knust rute? Mistet nøkkel? Vikaren uteble? Avvik!

Det er ikke alltid ting går på skinner, heller ikke i helsevirksomheter. Når uforutsette ting skjer, er det viktig at du dokumenterer hendelsen. Avviksrapporter er et viktig verktøy i arbeidet med å avdekke årsakene til feil, slik at rutiner kan innføres eller endres for å unngå at samme feil oppstår igjen.

Les mer

Ikke bruk felles innlogging i TrinnVis

Det er fortsatt mange Trinnvis-brukere som deler brukernavn og passord. Denne praksisen er i strid med regelverket for internkontroll og kvalitetsforbedring, og slår bena under mye praktisk fuksjonalitet i TrinnVis.

Les mer

Begrens tilgangen til TrinnVis-dokumenter

Mange TrinnVis-brukere har ønsket seg seg mulighet for å begrense tilgangen til enkelte dokumenter. Det kan gjelde arbeidsavtaler, møtereferater og andre dokumenter med sensitivt innhold. Nå er denne funksjonaliteten på plass.

Les mer

Hvor lovlig driver dere?

Norske helsevirksomheter er underlagt strenge krav. Nå har vi laget en uformell test for deg som lurer på hvordan du ligger an i forhold til alle disse kravene. Testen inneholder ni spørsmål og tar bare noen sekunder. Ta vår test og finn ut hvor lovlig du driver!

Les mer

Nye regler om varsling innarbeidet i TrinnVis

1. juli kom det et nytt kapittel om varsling i Arbeidsmiljøloven. Endringene er foretatt for å styrke vernet av varslere. Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I TrinnVis finner du nå ferdige forslag til varslingsrutiner.

Les mer

Bruker en halvtime i måneden på TrinnVis

Fastlege Niels Saaby Hansen har lenge vært engasjert i kvalitetsarbeid ved legekontor, og er mangeårig bruker av TrinnVis. Kvalitetsarbeid har blitt en naturlig del av hans hverdag som fastlege.

Les mer

TrinnVis under forskningslupen

Som en del i vårt eget forbedringsarbeid har vi engasjert Uni Research til å undersøke hvordan TrinnVis tas i bruk i norske helsevirksomheter.

Les mer

Tips: Rydd i personallisten!

I den nye TrinnVis-versjonen blir abonnementsprisen beregnet etter antall personer som er registrert i personallisten – derfor bør du sjekke at listen stemmer.

Les mer

Rigide kommuner gir legene merarbeid

– Det er uheldig at noen legekontor blir pålagt å gå over til andre kvalitetssystemer som ikke er tilrettelagt for små legekontor, sier fastlege Sirin Johansen, som er ansatt av Tromsø kommune for å hjelpe legene med kvalitetsarbeidet. (Dette intervjuet ble publisert for noen år siden på trinnvis.no. TrinnVis-teamet får av og til henvendelser fra … Continue reading Rigide kommuner gir legene merarbeid

Les mer

Superenkel avviks­melding med gratis TrinnVis-app

Med appen TrinnVis avvik kan alle på kontoret raskt og enkelt melde om uønskede hendelser. Hendelser som meldes med appen registreres under Avvik i kontorets TrinnVis.

Les mer

En skog av lover og forskrifter

Norske helsevirksomheter er underlagt en skog av lover, forskrifter, veiledere, normer og faktaark. For små virksomheter kan det virke uoverkommelig å forholde seg til alt sammen.

Les mer