Nyheter

Tie eller tale? Gratis plakat om personvern og varsling

Når gjelder taushetsplikten, og når skal du varsle? Vi har laget en plakat med syv enkle kjøreregler for taushetsplikt og varslingsplikt. Plakaten er i A3-format og kan bestilles ferdig trykt eller lastes ned som pdf, hvis du vil printe den selv.

Les mer

Forskrift stiller nye kvalitetskrav til fysioterapeuter

Fra 1. januar i år gjelder den nye Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav for fysioterapeuter med kommunal driftsavtale. Forskriften pålegger blant annet kommunene å sørge for at fysioterapeutene arbeider systematisk med kvalitetsforbedring.

Les mer

Ikke bruk felles innlogging i TrinnVis

Det er fortsatt mange Trinnvis-brukere som deler brukernavn og passord. Denne praksisen er i strid med regelverket for internkontroll og kvalitetsforbedring, og slår bena under mye praktisk fuksjonalitet i TrinnVis.

Les mer

Begrens tilgangen til TrinnVis-dokumenter

Mange TrinnVis-brukere har ønsket seg seg mulighet for å begrense tilgangen til enkelte dokumenter. Det kan gjelde arbeidsavtaler, møtereferater og andre dokumenter med sensitivt innhold. Nå er denne funksjonaliteten på plass.

Les mer

Nye personvernregler i mai 2018

I mai 2018 kommer EUs nye personvernforordning, som vil gjelde for alle virksomheter som behandler personopplysninger. Direktoratet for e-helse er i gang med å tilpasse Norm for informasjonssikkerhet til de nye kravene. TrinnVis vil bli oppdatert så snart arbeidet med normen er ferdigstilt.

Les mer

Hvor lovlydig er du?

Norske helsevirksomheter er underlagt strenge krav. Nå har vi laget en uformell test for deg som lurer på hvordan du ligger an i forhold til alle disse kravene. Testen inneholder ni spørsmål og tar bare noen sekunder. Ta vår test og finn ut hvor lovlig du driver!

Les mer

Trenger du avtale om felles journal?

Mange helsevirksomheter har ingen formell organisasjon, men er et samarbeid eller kontorfelleskap mellom deltakere med hver sine selskaper. Slike uformelle virksomheter må ha en skriftlig avtale dersom de bruker felles journalsystem.

Les mer

Det verste som kan skje

At pasientjournaler og helseopplysninger kommer i gale hender er svært alvorlig. Men hvis vi bare er opptatt av konfidensialitet, kan vi ikke håndtere de digitale sikkerhetsutfordringene godt nok, skriver Roar Thon på Nasjonal sikkerhetsmyndighets blogg.

Les mer

Nye regler om varsling innarbeidet i TrinnVis

1. juli kom det et nytt kapittel om varsling i Arbeidsmiljøloven. Endringene er foretatt for å styrke vernet av varslere. Virksomheter med flere enn fem ansatte plikter å utarbeide rutiner for intern varsling. I TrinnVis finner du nå ferdige forslag til varslingsrutiner.

Les mer

Bedre kvalitet i din praksis med gratis e-læringskurs

Senter for Kvalitet i Legekontor (SKIL) har utviklet et gratis e-læringskurs i bruk av TrinnVis. Kurset egner seg godt for både leger, fysioterapeuter, tannleger, psykologer og andre helsevirksomheter.

Les mer

TrinnVis-kurs for fysioterapeuter i Bergen og Stavanger

Norsk fysioterapeutforbund inviterer til medlemsmøter om TrinnVis i Bergen 3. mai og i Stavanger 8. juni.

Les mer

Bruker en halvtime i måneden på TrinnVis

Fastlege Niels Saaby Hansen har lenge vært engasjert i kvalitetsarbeid ved legekontor, og er mangeårig bruker av TrinnVis. Kvalitetsarbeid har blitt en naturlig del av hans hverdag som fastlege.

Les mer

TrinnVis under forskningslupen

Som en del i vårt eget forbedringsarbeid har vi engasjert Uni Research til å undersøke hvordan TrinnVis tas i bruk i norske helsevirksomheter.

Les mer

Tips: Rydd i personallisten!

I den nye TrinnVis-versjonen blir abonnementsprisen beregnet etter antall personer som er registrert i personallisten – derfor bør du sjekke at listen stemmer.

Les mer

Gratis etablering ut april

Kom igang med TrinnVis og oppdag at vi har gjort det meste av jobben for deg! TrinnVis er et komplett kvalitets- og styringssystem med ferdiglagde forslag som passer norske praksiser.

Les mer

Samarbeid med NFF

TrinnVis har inngått en samarbeidsavtale med NFF. TrinnVis er tilpasset behovet fysioterapeuter har for å drive ryddig og effektivt. Avtalen gir medlemmene i NFF rabatt på TrinnVis til og sikrer NFF plass i produktrådet.

Les mer

Rigide kommuner gir legene merarbeid

– Det er uheldig at noen legekontor blir pålagt å gå over til andre kvalitetssystemer som ikke er tilrettelagt for små legekontor, sier fastlege Sirin Johansen, som er ansatt av Tromsø kommune for å hjelpe legene med kvalitetsarbeidet. (Dette intervjuet ble publisert for noen år siden på trinnvis.no. TrinnVis-teamet får av og til henvendelser fra … Fortsett å lese Rigide kommuner gir legene merarbeid

Les mer

Nye TrinnVis: Enkel, oversiktlig og lett å ta i bruk

Nye TrinnVis er lansert, med oppdaterte maldokumenter, masse ny funksjonalitet og et mye enklere grensesnitt. Oppgradering for eksisterende brukere gjennomføres puljevis.

Les mer

Ny forskrift skjerper kravene

Fra 1. januar gjelder en ny forskrift som krever at alle helsevirksomheter må integrere kvalitetsarbeid i styringssystemet. Nå er det på tide å kassere de støvete permene og gå over til TrinnVis!

Les mer

TrinnVis formaliserer samarbeidet med Legeforeningen

Samarbeidsavtalen sikrer Legeforeningens innflytelse over den faglige utviklingen av produktet.

Les mer

TrinnVis skredder­­sydd for norske fysio­­terapeuter

TrinnVis har allerede spart norske leger for mange årsverk med ekstraarbeid. Nå har TrinnVis kommet i en ny versjon, skreddersydd for norske fysioterapeuter.

Les mer

Superenkel avviks­melding med gratis TrinnVis-app

Med appen TrinnVis avvik kan alle på kontoret raskt og enkelt melde om uønskede hendelser. Hendelser som meldes med appen registreres under Avvik i kontorets TrinnVis.

Les mer

En skog av lover og forskrifter

Norske helsevirksomheter er underlagt en skog av lover, forskrifter, veiledere, normer og faktaark. For små virksomheter kan det virke uoverkommelig å forholde seg til alt sammen.

Les mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.