Gratis kurs: Datasikkerhet for helsepersonell

I en stadig mer digitalisert verden står helsevirksomheter overfor betydelige datatrusler. Helsevirksomheter håndterer sensitiv pasientinformasjon som må beskyttes mot uautorisert tilgang og cyberangrep. Dataangrep som berører pasienter og deres helse- og personopplysninger kan få store konsekvenser for både helsevirksomheten og pasientene. Innbrudd i driftssystemer kan også hindre driften i virksomheten og føre til økonomisk tap.

Helsevirksomheter må derfor ta datatrusler på alvor for å beskytte sensitive pasientopplysninger og sikre kontinuiteten i driften. Ved å implementere TrinnVis kan helsevirksomheter ikke bare oppfylle regulatoriske krav, men også effektivt forebygge og forhindre dataangrep. TrinnVis gir de verktøyene og ressursene som trengs for å skape en tryggere og mer effektiv arbeidshverdag, og sikrer at virksomheten er rustet til å håndtere fremtidige datatrusler.

I samarbeid med Legeforeningen og Tannlegeforeningen har vi laget et kurs om datasikkerhet for helsepersonell. Kurset er innebygget i TrinnVis, og tar for seg det aller viktigste helsepersonell trenger å vite for å sikre seg mot angrep:

  • Passord
  • Epost
  • Sikkerhetsoppdateringer
  • Taushetsplikt
  • Sikkerhetsavvik

Bestått kurs blir dokumentert i TrinnVis.

Påmelding

Påmelding gjøres i TrinnVis under Kurs og veiledere på temasiden Datasikkerhet (krever innlogging i TrinnVis):

Vi anbefaler at hele personalet gjennomfører dette kurset. På kurssiden kan du lese mer om innholdet, og melde på deltakere. Du kan også sette en frist for gjennomføring. Deltakerne får en epost med invitasjon til kurset, og TrinnVis følger opp med påminnelser til kurset er gjennomført.

Nyttige lenker: