Møt høsten forberedt!

Byer som Bergen, Sarpsborg og Fredrikstad opplever dramatiske smittesituasjoner. Og med faren for nye lokale smitteutbrudd kan høsten og vinteren bli utfordrende for alle som jobber innen helse. 

Har dere beredskapen som kreves for å håndtere nye smitteutbrudd?

I Norge har vi hatt en lengre periode med god smitteutvikling. Nå peker pilene derimot feil vei i flere deler av landet. Anstrengelsene som er lagt ned av dere i helsevesenet så langt under koronapandemien har vært uvurderlig. Nå er det viktig å fortsette dette arbeidet og gjøre seg klar for høstens usikre utvikling.

Sørg for gode rutiner og retningslinjer

I tillegg til myndighetenes råd og anbefalinger vedrørende smittevern er det flere tiltak som kan og bør gjøres for å håndtere dagens usikre situasjon. Oppdaterte rutiner og retningslinjer for håndtering av korona og basalt smittevern er kanskje de viktigste.

Rutiner og retningslinjer som dekker de viktige områdene innen smittevern ligger allerede klare i TrinnVis. Disse kan brukes som de er, men kan også enkelt redigeres og tilpasses arbeidssituasjonen i din helsevirksomhet. Smittevern-innholdet i TrinnVis oppdateres kontinuerlig i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger.

Bruk del-funksjonen i TrinnVis. Med den kan kolleger enkelt gjøres oppmerksom på viktig smittevern-innhold i TrinnVis, og få beskjed når det er gjort endringer i rutiner og andre TrinnVis-dokumenter som de bør vite om.

Viktig med klar ansvarsfordeling

Er dere flere som arbeider sammen? Da er klar ansvarsfordeling en viktig del av smittevernberedskapen. Hvem sørger for korrekt rengjøring? Hvem sikrer at dere har tilstrekkelig av verneutstyr og desinfisering? Hvem har ansvar for å utarbeide egne lokale smittevernrutiner?
Bruk TrinnVis til å fordele og dokumentere dette ansvaret.

Spør meg!