Er din praksis forberedt for eltilsyn?

Oppdater utstyrsoversikten og lag rutiner for oppfølging av utstyr i TrinnVis. Da er praksisen din godt forberedt når tilsynet står på døren.

Lokale nettselskaper er pålagt å føre eltilsyn innen sitt område. Nettselskapenes tilsynsenhet, Det lokale eltilsyn (DLE), utfører tilsynet på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ved eltilsyn vil følgende bli kontrollert:

  1. At elektromedisinsk utstyr (EMU) brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og ansatte
  2. At virksomheten har internkontroll og gode rutiner for forebygging av brann og ulykker som kan skyldes elektriske apparater og installasjoner

Utstyrsoversikten i TrinnVis – hva legges inn?

I utstyrsoversikten lager du en komplett oversikt over alt elektromedisinsk utstyr (EMU) som brukes.
Alt utstyr som går på strøm og som brukes til behandling eller diagnostikk av pasienter skal registreres. Dette gjelder også for enheter som går på batteri.

Mange helsevirksomheter har behandlingsutstyr som ikke går på strøm men som krever oppfølging og vedlikehold. Dette kan være behandlingsbenker, treningsutstyr og lignende. Disse bør også legges inn i utstyrsoversikten.

Lag rutiner og påminnelser i TrinnVis

For utstyret som legges inn kan det lages rutiner for oppfølging. Hvem skal kontaktes ved reparasjon? Hvilken samarbeidspartner utfører service? Når må utstyret ettersees eller byttes ut?
Her er det viktig med gode rutiner. Dette er også en av tingene som Eltilsynet kontrollerer.
I TrinnVis kan det lages rutiner for hvert enkelt apparat eller en utstyrsgruppe. Basert på rutinene kan det også lages kalenderoppgaver slik at TrinnVis minner deg på når de skal utføres.

Lagre dokumentasjon og rapporter i TrinnVis

Det stilles strenge krav til dokumentasjon. Manualer, servicerapporter og andre dokumenter tilknyttet utstyr skal være lett tilgjengelig for alle som bruker det, og ved et tilsyn. I utstyrsoversikten kan nødvendig dokumentasjon lastes opp og lagres som vedlegg til hvert enkelt utstyr.

Internkontroll av det elektriske anlegget

En viktig del av et eltilsyn er å kontrollere at det elektriske anlegget er sikkert. Er alle kontakter i god stand? Brukes det skjøteledninger? Er strømuttak belastet slik at det oppstår varmgang?
I TrinnVis ligger det klar en mal for kontroll av det elektriske anlegget. Malen inkluderer sjekkliste som brukes ved internkontroll, og kan lagres i TrinnVis for senere dokumentasjon.

Det er helsevirksomheter som betaler flere tusen kroner for at konsulenter skal gjennomgå deres elektriske anlegg. Med ressursene som er tilgjengelig i TrinnVis kan du og praksisen din kutte unødvendige utgifter.

Andre TrinnVis-ressurser for utstyr og elektriske installasjoner:

Har du spørsmål om hvordan du får best mulig nytte av utstyrslisten i TrinnVis? Ta kontakt med oss

Prøv TrinnVis gratis