Prøv gratis

Er din virksomhet forberedt for eltilsyn?

Sørg for at utstyrsoversikten i TrinnVis er oppdatert. Lag deretter rutiner og oppgaver for oppfølging av utstyret. Da er virksomheten din godt forberedt når eltilsynet står på døren.

Lokale nettselskaper er pålagt å føre eltilsyn innen sitt område. Nettselskapenes tilsynsenhet, Det lokale eltilsyn (DLE), utfører tilsynet på vegne av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Ved eltilsyn vil følgende bli kontrollert:

  1. At elektromedisinsk utstyr (EMU) brukes, kontrolleres og vedlikeholdes på en måte som ivaretar sikkerheten både for pasienter og ansatte
  2. At virksomheten har internkontroll og gode rutiner for forebygging av brann og ulykker som kan skyldes elektriske apparater og installasjoner

Utstyrsoversikten i TrinnVis – hva legges inn?

I utstyrsoversikten lager du en komplett oversikt over alt elektromedisinsk utstyr (EMU) som brukes. Alt utstyr som går på strøm og brukes til behandling eller diagnostikk av pasienter skal registreres. Dette gjelder også enheter som går på batteri. Har dere maskiner for rengjøring eller sterilisering av instrumenter og annet gjenbruksutstyr bør dette også ta med.

Mange helsevirksomheter har behandlingsutstyr som ikke går på strøm, men som krever oppfølging og vedlikehold. Dette kan være behandlingsbenker, treningsutstyr og lignende. Disse bør også legges inn i utstyrsoversikten.

Lag rutiner og påminnelser

For utstyr som legges inn bør det lages rutiner for oppfølging. Hvem skal kontaktes ved reparasjon? Hvilken samarbeidspartner utfører service? Når må utstyret ettersees eller byttes ut? Her er det viktig med gode rutiner. Dette er også en av tingene som Eltilsynet kontrollerer.
I TrinnVis kan det lages rutiner for hvert enkelt apparat eller en utstyrsgruppe. Basert på rutinene kan du også lage oppgaver slik at TrinnVis minner deg på hva som skal gjøres.

Lagre dokumentasjon og rapporter

Det stilles strenge krav til dokumentasjon. Manualer, servicerapporter og andre dokumenter tilknyttet utstyr skal være lett tilgjengelig for alle som bruker det, og ved et tilsyn. I utstyrsoversikten kan nødvendig dokumentasjon lastes opp og lagres som vedlegg til hvert enkelt utstyr.

Registrer avvik ved utstyr

Hvis det oppstår feil eller uregelmessigheter ved utstyr bør det lages avviksmeldinger på dette. Skyldes det brukerfeil eller andre ytre omstendigheter dokumenterer avviksmeldingene hvilke tiltak som gjøres for å forhindre at det skjer igjen. Dette er en viktig del av det kontinuerlige kvalitetsarbeidet som alle helsevirksomheter skal drive.

Gjennomfør risikovurderinger

Enkelte typer utstyr bør risikovurderes før bruk. Hva kan gå galt når utstyret brukes, hvor stor er sjansen for at det skjer, og hvilken konsekvenser får det hvis det skjer? TrinnVis har verktøy for gjennomføring av risikovurderinger og registrering av avvik, og ved tilsyn kan virksomheten bli bedt om å vise disse.

Internkontroll av det elektriske anlegget

En viktig del av et eltilsyn er å kontrollere at det elektriske anlegget er sikkert. Er alle kontakter i god stand? Brukes det skjøteledninger? Er strømuttak belastet slik at det oppstår varmgang?
I TrinnVis ligger det klar en mal for kontroll av elektriske anlegg. Malen inkluderer sjekkliste som brukes ved internkontroll. Denne kan fylles ut og lagres i TrinnVis for dokumentasjon.

Det er helsevirksomheter som betaler flere tusen kroner for at konsulenter skal gjennomgå deres elektriske anlegg. Med ressursene som er tilgjengelig i TrinnVis kan du og praksisen din kutte unødvendige utgifter.

Ressurser i TrinnVis for utstyr og elektriske installasjoner (krever innlogging):

Andre lenker:

Har du spørsmål om hvordan du får best mulig nytte av utstyrslisten i TrinnVis? Ta kontakt med oss

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!