Første desember = brannvern

Første desember er røykvarslerens dag – dagen for å bytte batteri på røykvarslerne og teste at de fungerer som de skal. Mange har fokus på brannsikring av hjemmet denne dagen.

Vi i TrinnVis benytter anledningen til å minne om viktigheten av gode brannvernrutiner også på arbeidsplassen!

Som bruker av et bygg har man ansvar for å unngå unødig risiko for brann. Man vil aldri kunne redusere risikoen til null, men med gode risikovurderinger kan du redusere risikoen til et akseptabelt nivå.

Du må også sørge for at utstyret er i orden dersom det skulle oppstå brann. Vi anbefaler at du går en brannvernrunde med utgangspunkt i Mal for kontroll av brannvern. Det en fin anledning til å sjekke både at utstyret fungerer og at rømningsveiene er frie.

I tillegg til at brannslokkingsutstyr og annet utstyr fungerer må dere vite hva dere skal gjøre hvis brann oppstår. Alle skal vite hva de skal gjøre ved evakuering, så derfor har alle tilgang til rutinen Evakuere ved brann og andre farlige situasjoner. Rutinen må endres og tilpasses din arbeidsplass. Deretter bør dere holde minst én årlig brannøvelse der dere får øvd på om planen fungerer som den skal. Hvis noe går galt, må dere endre rutinen og øve på nytt.

Mer om brannvern finner du i retningslinjen Brannvern på temasiden Helse, miljø og sikkerhet.

Disse lenkene tar deg rett til dokumenter i din egen TrinnVis-konto:

 

Spør meg!