Bemanningsverktøy som forenkler driften

I travle praksishverdager slites tiden mellom administrative oppgaver, lovpålagte krav og pasienter. Da er gode verktøy viktige – også når bemanningen skal planlegges.

Sammen med norsk helsepersonell og helseorganisasjoner arbeider vi i TrinnVis for å utvikle verktøy som gjør hverdagen enklere for små og mellomstore helsevirksomheter. TrinnVis Bemanning er ett av disse.

Pasientsikkerhet og god økonomi

Skal du drive helsevirksomhet på en trygg og effektiv måte fungerer det ikke med usikker bemanningssituasjon og ferieønsker levert på post-it lapper. Korrekt informasjon om hvem som er på jobb når er kritisk – ikke bare for god og sikker pasientbehandling, men også for å sikre god økonomi.

Verktøyet i TrinnVis gjør det enkelt å planlegge riktig bemanning, og gir god oversikt over fravær. Når et fravær registreres, blir brukeren informert om gjeldende regelverk for dette.

Bemanning i TrinnVis

TrinnVis har innebygget bemanningskalender som er utviklet i samarbeid med våre brukere. Den er spesielt tilpasset små- og mellomstore helsevirksomheters behov, og gjør det enkelt å planlegge korrekt bemanning. I tillegg gir den detaljert informasjon om relevant regelverk for både ansatte og ledere.

Laget for å brukes av alle

Bemanningskalenderen i TrinnVis er laget for å kunne brukes av alle. Fravær og annet som påvirker bemanningssituasjonen legges inn i kalenderen som bekreftet eller ubekreftet. Dere bestemmer hvem i personalet som skal ha anledning til å bekrefte og godkjenne fravær. Ansatte som ikke kan godkjenne selv legger inn fravær som ubekreftet, og ber om godkjennelse via TrinnVis.

Bemanningskalenderen i TrinnVis er fantastisk, den er jeg blitt superavhengig av. Den gir oss en klar oversikt over hvem som er på jobb når, og gjør det enkelt å justere ved behov. Når vi har sykdom blant de ansatte, bruker jeg bemanningskalenderen for å få en oversikt over hvem som er til stede og når. Det er veldig greit, for da kan alle se oppdateringene.

– Janne Lie, helsesekretær på Norheim Legesenter

Fordeler med TrinnVis bemanningskalender

TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere – og samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kvalitetskravene som stilles til helsevirksomheter. Hvis du er medlem av en av disse organisasjonene, får du medlemsrabatt.

Nyttige lenker: