Koronainfo for legekontor

Hvis du bruker TrinnVis finner du alle rutiner og retningslinjer du trenger for å håndtere koronasituasjonen i din konto. Her blir ansvar og oppgaver fordelt på personalet, med felles kalender og påminnelser. Du kan også gjøre lokale tilpasninger og legge til ditt eget innhold.

Hvis du ikke bruker TrinnVis kan du finne mye av det samme innholdet på denne siden. Innholdet blir gjort tilgjengelig for alle i samarbeid med NFA og SKIL.

Medisinske spørsmål finner du svar på hos SKIL.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på eller har gode forslag til tiltak, send mail til NFA/AFs innsatsguppe på covid-allmennleger@legeforeningen.no

Innhold fra TrinnVis

Bruke smittevernutstyr
Deling av pasientliste
Etablere hjemmekontorløsning
Gjennomføre smitteverntiltak når smittet person har vært til stede uten tilstrekkelig smittevern
Kompensasjon til bedrifter og selvstendig næringsdrivende
Koronavaksinering
Lokaler, tilrettelegging og renhold
ØLI - Håndtering av pasienter
Permittering, sykmelding, karantene og omsorgspenger

OBS! Er du selvstendig næringsdrivende, se fanen Kompensasjon til bedrifter og selvstendig næringsdrivende. 

Registrering for smittesporing
Reisevirksomhet for helsepersonell
Ressurser fra Legeforeningen, Hdir, Helsenorge

Helsedirektoratet har etter hvert kommet med klare føringer til hvordan helsevirksomheter (fastlegekontor) og helseinstitusjoner skal organisers under pandemien. Dette gjelder både prioriteringer og store smittevernråd.

Prioriteringsnotatet av 25.03.20 er overordnet, men er ment til anvendelse ved behov for prioriteringer og store smittevernutfordringer.

Helsedirektoratet har utgitt en veileder som kommer med konkrete råd om organisering med henyn på smittevern: Koronavirus – beslutninger og anbefalinger

Allmennlegenes innsatsgruppe har utarbeidet et nytt forslag til organisering under pandemien og inndelt råd for ulike faser. Les mer om:

 • rådene
 • hvilke faser som er gjeldene
 • hvordan du skal organisere arbeidet i fasen

Informasjon fra Legeforeningen

Basale smittevernsrutiner

Basale smittevernrutiner gjelder ved arbeid med alle pasienter, uavhengig av mistenkt eller bekreftet diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Det er særlig viktig at alle innfører disse på legekontorene.

I TrinnVis ligger det klart forslag til alle basale smittevernrutiner.

For informasjon om basale smittevernrutiner på legekontoret:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/temakapitler/09.-basale-smittevernrutiner-i-hels/

Digital dialog og fullmakt på Helsenorge

Mange strever med å få pårørende til å få fullmakt for å opptre på vegne av de som av en eller annen grunn ikke kan bruke digitale løsninger som vi trenger nå.

Her finner du og pårørende informasjon og skjema for fullmakt

Du kan også opplyse om at de finner dette ved å søke på helsenorge.no etter «fullmakt».

Skjerming av ansatte og arbeidsplikt
Spirometri
Tilpasse smitteverntiltak ved endret smitterisikonivå i kommunen
Trygg pasientbehandling
Vaksinasjonskalkulator

Vaksinasjonskalkulator

Denne kalkulatoren kan hjelpe deg å beregne hvor mange dager som vil gå med til å gjennomføre vaksinering. Beregningen er basert på 20 minutters observasjonstid.

Kalkulatoren

Videokonsultasjon

Gode råd til video-pasienten

 • Finn et rolig sted å sitte.
 • Bruk headset eller hodetelefoner om du har.
 • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
 • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke legen deg så godt.
 • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
 • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet
 • Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.
 • Dette er nytt for mange av oss fastleger også, så vær tålmodige med oss om vi er klønete i starten.
 • Vi skal finne ut av dette sammen, og lover å gjøre det beste vi kan.
 • Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre hvem som må til en vanlig undersøkelse eller ta blodprøve, og hvor det skal skje.
 • Videokonsultasjoner vil bidra til at fastlegekontoret fortsatt kan være et trygt sted å komme når det er behov for det.

Videoløsninger

Vi er for tiden kjent med disse løsningene for video. Her følger de i en i alfabetisk rekkefølge, vi tar ikke stilling til hvilken som er best:

Confrere: https://confrere.com/fastleger

Helseboka: https://helseboka.no/

Oceon SAR/Incendium: https://www.incendium.dk/sms-til-video/

Pasientsky: https://www.patientsky.com/

VisibaCare: https://www.visibacare.com/no/

Join: https://www.nhn.no/video/join/

Du trenger et webkamera og mikrofon. Løsningen settes opp uavhengig av journalløsningen. Du bruker videoløsningen ved siden av EPJ og noterer i journalen.

Legekontorer bør vurdere å kontakte egne EPJ-leverandører. I Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten finnes en veileder som skisserer de generiske kravene til bruk av bl.a. videokonsultasjoner i legekontor. Veilederen finner dere her: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-bruk-av-portallosninger-sms-og-e-post

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

 

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!