Fire effektive tiltak mot dataangrep – ny veileder i TrinnVis

Risikoen for dataangrep mot små helsevirksomheter øker stadig. Samtidig er sikkerhetsarbeidet i disse virksomhetene ofte mangelfullt, på grunn av stort arbeidspress, komplisert regelverk og liten kompetanse på området.

I samarbeid med Legeforeningen og Tannlegeforeningen har TrinnVis laget en veileder med tilhørende verktøy for å sikre virksomheten mot dataangrep.

Veilederen er basert på Nasjonal Sikkerhetsmyndighets Grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, og hjelper deg å gjennomføre fire enkle og effektive tiltak:

Opplæring

Manglende kompetanse hos personalet er et av de største sikkerhetshullene i små helsevirksomheter. TrinnVis har et innebygget kurs i daglig datasikkerhet for helsepersonell. Kurset tar omtrent en halvtime. Påmeldte blir automatisk fulgt opp helt til kurset er gjennomført.

Tilgangskontroll

Ansatte som har tilgang til systemer og tjenester de egentlig ikke trenger, eller med flere rettigheter enn det som er nødvendig, medfører en høy sikkerhetsrisiko. TrinnVis har verktøy for oversikt over tilganger og automatiske rutiner for tilgangssstyring.

Sikkerhetskopiering

Mangelfull sikkerhetskopiering gjør konsekvensene av angrep enda mer dramatiske. TrinnVis har dokumentasjonsverktøy og rutiner for å få kontroll på sikkerhetskopieringen.

Oppdatering av programvare

Å holde datasystemer og programmer oppdatert er viktig for å tette sikkerhetshull. TrinnVis har rutiner med konkrete oppdateringsprosedyrer for datamaskiner, nettbrett og smarttelefoner.

Veilederen er innbygget i TrinnVis. Du finner den på temasiden Datasikkerhet, under Kurs og veiledere. Informasjon du tidligere har registrert er videreført på siden Datadokumentasjon. Når du bruker den nye veilederen, bygger du videre på det du allerede har gjort.

Les vår artikkel om hvordan løsepengevirus rammer små helsevirksomheter

Dagens Medisin og Nettavisen skriver om datasikkerhetsløsningen i TrinnVis

Om TrinnVis