Prøv gratis

TrinnVis for osteopater

Driver du osteopatitjeneste? I samarbeid med Norsk Osteopatforbund har vi laget TrinnVis for osteopater, systemet som hjelper deg å oppfylle myndighetenes krav til drift og kvalitetsarbeid.

Alle som leverer helsetjenester i Norge må sørge for trygg drift og etterleve krav knyttet til organisering av virksomheten, dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid. Dette gjelder også osteopater som driver klinisk virksomhet innen privat helsetjeneste. Er du medlem i Norsk Osteopatforbund forplikter du deg til å følge Lov om helsepersonell og andre relaterte lover og forskrifter. Den ventede offentlige godkjenningen av myndighetene vil gjøre dette til et lovkrav.

Hva er TrinnVis for osteopater?

TrinnVis for osteopater er et kvalitetssystem for deg som tilbyr osteopatitjenester gjennom enkeltpersonforetak, AS, DA eller andre organisasjonsformer. Systemet  passer for deg som driver alene eller sammen med andre. I TrinnVis er myndighetenes regelverk gjort om til konkrete oppgaver som er enkle å løse.
Når du tar i bruk TrinnVis er systemet fylt med ferdige forslag til retningslinjer og rutiner for osteopater. Dette innholdet er utviklet i et samarbeid mellom NOF og TrinnVis.
TrinnVis har også nyttige styringsverktøy som hjelper deg å drive en velorganisert helsevirksomhet.

Trenger osteopater et kvalitetssystem?

Ja. Myndighetene pålegger alle helsevirksomheter å ha et kvalitetssystem. Du kan lage ditt eget, men dette krever at du:

Med TrinnVis er dette allerede gjort.

Solopraksis eller gruppepraksis?

Har du ansatte eller arbeider sammen med andre, er det ekstra krav knyttet til dette. På de fleste andre områder forventer myndighetene det samme uansett om du driver helsevirksomhet alene eller i en gruppepraksis. Det kreves blant annet system for behandling av avvik, oppfølging av utstyr, gjennomføring av risikovurderinger, og skriftlige rutiner og retningslinjer. Alt dette finner du i TrinnVis.
Driver du klinikk sammen med andre kan dere dele på TrinnVis. Dette gjelder også når dere har egne selskaper. Er dere flere yrkesgrupper på samme klinikk, for eksempel osteopater, fysioterapeuter og manuellterapeuter, kan alle bruke  TrinnVis sammen.
For deg som driver soloprakis har vi laget en forenklet versjon av TrinnVis. Den kan du lese om her.

Hvordan tar jeg i bruk TrinnVis for osteopater?

TrinnVis er en webbasert abonnementstjeneste som opprettes via TrinnVis’ nettside. Du kan også klikke på Prøv trinnvis gratis-knappen under. Abonnement registrerer du i løpet få minutter, og som medlem av Norsk Osteopatforbund får du følgende vilkår:

Oversikt over priser og vilkår finner du her.

Har du spørsmål om TrinnVis?

Se Spørsmål og svar under eller ta kontakt med oss på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

Prøv TrinnVis gratis

 

Om TrinnVis

TrinnVis ble først utviklet for leger og legekontor i 2003. Siden har flere yrkesgrupper kommet til, og TrinnVis brukes i dag av mer enn 1100 helsevirksomheter. Tillegg til Norsk Osteopatforbund har TrinnVis tett samarbeid med følgende forbund og foreninger:

Les mer:

 

Spørsmål og svar

Hvem passer TrinnVis for?

TrinnVis passer for alle små og mellomstore helsevirksomheter. I praksis betyr det alt fra solopraksis til større virksomheter med 25-30 ansatte.

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på TrinnVis-abonnementet avhenger av hvor mange medarbeidere dere er. For en virksomhet med 1-3 medarbeider koster TrinnVis kr. 280,- pr/mnd. En virksomhet med 4-8 medarbeidere betaler kr. 560,- pr/mnd. Disse prisene inkluderer 30% rabatt for medlemmer av Norsk Osteopatforbund.
Komplett oversikt over priskategoriene finner du her.

Er TrinnVis kun et «tomt system» som man selv må fylle med oppgaver, rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter tilknyttet lovpålagt kvalitetsarbeid?

Nei, TrinnVis er ikke et «tomt system». Når du tar i bruk TrinnVis er systemet fylt med ferdiglagde forslag og nyttig innhold som er skreddersydd for osteopater. Dette inkluderer alt fra måldokumenter og retningslinjer, til konkrete oppgaver og prosedyrer. I tillegg er alt innhold i TrinnVis redigerbar. Eksisterende innhold kan endres eller slettes, og nytt innhold kan legges til.

Skal jeg registrere kolleger og ansatte i TrinnVis?

Alle som arbeider i praksisen eller på klinikken bør registreres i TrinnVis. Dette inkluderer assistenter, sekretærer og annet fast ansatt personale.

Vi er flere med egne selskaper som jobber sammen. Betyr det at hver må ha sitt eget TrinnVis-abonnement?

Nei. Har dere en praksis eller klinikk hvor flere osteopater arbeider sammen kan dere bruke et felles TrinnVis-system og dele abonnement. Dette gjelder også klinikker hvor flere yrkesgrupper arbeider sammen, som osteopater, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer.

Må alle som arbeider på klinikken og registreres i TrinnVis være medlem av Norsk Osteopatforbund?

Nei. Det holder at den som oppretter TrinnVis-abonnementet er medlem.

Jeg er bare én osteopat uten ansatte eller kolleger. Behøver jeg da et kvalitetssystem?

Ja. Alle helsevirksomheter uansett størrelse og antall ansatte skal i følge  Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ha og bruke et kvalitetssystem.

Hvordan starter jeg med TrinnVis?

For å komme i gang med Trinnvis oppretter du et abonnement og registrerer virksomheten din. Er dere flere som arbeider sammen er det viktig å fordele ansvarsområdene som er definert i TrinnVis blant medarbeiderne.

Hva gjør jeg hvis jeg i løpet av gratis prøveperiode bestemmer meg for ikke å fortsette med TrinnVis?

Send en epost til post@trinnvis.no med bekreftelse på at du ikke lenger ønsker å bruke TrinnVis. Dette må gjøres innen prøveperiodens utløp (30 dager). Etter prøveperiodens utløp konverteres abonnementet automatisk til et vanlig betalende abonnement.

*TrinnVis prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis.