Har du innspill til TrinnVis-kurs for verneombud?

1. januar kom det flere endringer i arbeidsmiljøloven. Én av endringene innebærer at alle virksomheter med fem eller flere arbeidstakere skal ha verneombud. Tidligere gikk grensen ved ti arbeidstakere. Opplæring for verneombudet skal i utgangspunktet være på minst 40 timer.

Kan avtale kortere opplæringstid

Hvis arbeidsgiver og verneombud er enige, kan de signere en avtale om kortere opplæringstid. Dette forutsetter at det er gjort en forsvarlighetsvurdering som konkluderer med at kortere opplæring er tilstrekkelig. Vurderingen må være skriftlig og kunne fremvises ved tilsyn.

TrinnVis hjelper deg med kurs og dokumentasjon

I løpet av våren vil vi arrangere skreddersydde kurs for verneombud i små helsevirksomheter. Kursene vil ledes av erfarne kursholdere fra BHT Bergen.

I TrinnVis vil det også komme nye ressurser for forsvarlighetsvurdering og avtale om kortere opplæringstid.

Vi vil gjerne ha dine innspill

Hvis du har synspunkter på hva kurset bør inneholde for å være mest mulig relevant for små helsevirksomheter, vil vi gjerne høre fra deg! Du kan også melde din interesse for å delta på kurset.

Send en epost til hege@trinnvis.no

Les mer om endringene i arbeidsmiljøloven

Spør meg!