Trygg influensavaksinering under koronapandemien

Fastlegene og den kommunale helsetjenesten er viktige for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning i risikogrupper. Denne høsten må vi beskytte pasienter og personale mot koronasmitte, særlig ved å unngå overfylte venterom. På denne siden finner du råd om trygg gjennomføring av årets influensavaksinering. Rådene er utarbeidet av TrinnVis i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin og SKIL. Legekontor som bruker TrinnVis, vil finne dette innholdet i sin TrinnVis-konto. Der kan det også redigeres med lokale tilpasninger.

Hovedtrekk

Tid for gjennomføring

Hovedutsending av influensavaksine 2020/2021 blir trolig i uke 40-43.

Hvem skal vaksineres?

Personer i risikogruppene skal prioriteres i første runde. Vaksinasjon av den generelle befolkning må vente og er ikke hovedmålsettingen til FHI nå.

I første runde vaksineres alle over 65 år og andre risikopasienter som vi møter på kontoret, eller som har bestilt vaksinetime på nett. 

I neste runde bør legekontoret aktivt invitere risikopasienter som ikke selv har sørget for å få vaksinen. Sett gjerne en dato for når dette skal skje.

EPJ-løftet har bestilt et verktøy som lister opp disse pasientene med tilhørende funksjonalitet for å invitere til vaksinering. 

Journalleverandørenes løsninger

Se sjekkliste for indikasjoner i TrinnVis-rutinen lenger nede på denne siden.

Forberedelse

Skaff og distribuer vaksiner

Sørg for å ha vaksiner klare på alle rom der det skal utføres vaksinasjon. 

Informer pasientene

Informer på hjemmesider og les inn beskjed på telefonsvarer. På kontoret brukes oppslag på ytterdør/venterom og infoskjerm.

Informasjonsmateriell fra FHI

Sett opp online timebestilling

Legekontorets personell bør slippe å bruke tid på å tildele timer, dette bør pasientene gjøre selv. Derfor jobbes det nå opp mot journalleverandørene for å lage en egen online timebok for vaksinering, slik at legekontoret har kontroll på hvor mange som til enhver tid kommer.

Mange leverandører jobber nå med denne saken og vi håper de fleste vil ha en løsning klar i tide. EPJ-løftet har dette som en hastesak. 

Hvis journalsystemet ikke har mulighet til å publisere egen timebok for legekontorets felles vaksinering, kan dere bruke den enkelte leges timebok med info før selvbooking om at hele eller deler av dagen er satt av til vaksinering, og at vanlig legekonsultasjon ikke er tilgjengelig. 

Journalleverandørenes løsninger

Planlegg effektiv journalføring og SYSVAK-melding

Finn ut hvordan journalsystemet kan brukes optimalt slik at journaltekst, diagnose og registrering i melding til SYSVAK kan opprettes med færrest mulige tastetrykk.

Journalleverandørenes løsninger

Organiser observasjonssted

Finn måter å spre pasientene over et størst mulig areal under observasjonen. Vær kreativ. Vurder å bruke lokaler i nærheten eller la pasientene vente i egen bil, dersom observasjon kan gjennomføres på parkeringsplassen. Hvis kontoret har en egen vaksinasjonsdag/-kveld, kan man vurdere å la pasienter vente på rom de vanligvis ikke har tilgang til, f.eks lunsjrom, noen av legenes rom, gangen. Sørg for renhold med forhøyet smittevern i disse arealene.

TrinnVis vaksinasjonskalkulator hjelper deg å beregne bemanning, observasjonskapasitet og total tid for gjennomføring av høstens vaksineringsprosjekt.

Informer og organiser personalet

Sørg for at alle vet hva de skal gjøre, og hvor de finner informasjon.

Gjennomføring

Pasienter som møter opp av vanlige grunner

Risikopasienter bør som vanlig vaksineres når de kommer inn for vanlig legetime, blodprøve eller annet. I høst er det viktig at vaksinasjonen utføres i starten av konsultasjonen. Da unngår man å sende pasienten ut på venterommet igjen for å vente på lab, samt at en del av observasjonstiden inngår i konsultasjonen.

Selve vaksineringen

Se rutinen Vurdere/gi influensavaksine nedenfor.

Følg ellers generelle råd som er gitt for Covid-19 på legekontor. I TrinnVis finner du relevante rutiner og retningslinjer på temasiden Smittevern.

Relevant innhold fra TrinnVis

Nedenfor gjengir vi relevant og oppdatert innhold fra kvalitetssystemet. TrinnVis-brukere vil finne disse dokumentene i sin egen konto. Der kan de også redigeres med lokale tilpasninger.

Spør meg!