Må min solopraksis ha et kvalitetssystem?

Myndighetene krever at alle helsevirksomheter har og bruker et styrings- og kvalitetssystem. Dette gjelder også for deg som driver solopraksis. Derimot er det færre krav til deg enn til virksomheter hvor det er flere deltagere. Derfor har vi laget en forenklet versjon av TrinnVis for deg.

Hvem kan bruke forenklet versjon? 

Forenklet versjon av TrinnVis skal kun brukes hvis du arbeider alene. Er dere flere enkeltpersonvirksomheter som driver sammen, anbefaler vi at dere bruker ett felles TrinnVis-system. Denne standardversjonen av TrinnVis kan du lese mer om her.

Færre oppgaver og krav

I forenklet versjon av TrinnVis er innhold og krav relatert til ansatte og flere kolleger som arbeider sammen fjernet. Det betyr færre arbeidsoppgaver på områder som HMS, ledelse og økonomi. Vi har også fjernet ansvarsområder, og anvisninger om å fordele disse.

TrinnVis og journalsystemet

TrinnVis må ikke forveksles med journalsystemet som du allerede bruker. I journalsystemet registrerer du pasientinformasjon. TrinnVis hjelper deg derimot med den daglige driften av praksisen og det lovpålagte kvalitetsarbeidet. 

Hva er TrinnVis?

TrinnVis er et styrings- og kvalitetssystem som hjelper små og mellomstore heslevirksomheter å drive effektiv, trygt og etter loven. Systemet brukes i dag av leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, manuellterapeuter og fysioterapeuter.  I TrinnVis gjøres myndighetenes krav om til konkrete oppgaver som du løser over tid. Da blir det enklere å drive i henhold til loven, og du får mer tid til å behandle pasienter.

TrinnVis er en kunnskapsbank fylt med ferdiglagde forslag til rutiner og retningslinjer for blant annet smittevern, datasikkerhet, personvern/GDPR, drift og økonomi. I TrinnVis er det også rutiner og retningslinjer for utøvelse av din profesjon. Disse er utarbeidet i tett samarbeid med din profesjonsforening.

Nyttige verktøy i TrinnVis

TrinnVis har nyttige verktøy som gjør det enkelt for deg å dokumentere alt som myndighetene krever. Avvik og uønskede hendelser registreres raskt i TrinnVis og kan følges opp ved behov. Det samme gjelder risikovurderingene du er påkrevd å gjøre knyttet til datasikkerhet, smittevern og drift av virksomheten. Og driver du en helsevirksomhet hvor du er avhengig av dyrbart utstyr, kan dette også registreres og følges opp med Utstyrsoversikten i TrinnVis.

Hva er et styringssystem?

I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten står det at styringssystemet er «den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.»
Sagt på en enklere måte: styringssystemet er verktøyet du bruker for å sikre at det lovpålagte kvalitetsarbeidet gjennomføres på en god måte.

Hva er kvalitetsarbeid?

Myndighetene krever at alle helsevirksomheter arbeider med kontinuerlig forbedring av drift og tjenestene som ytes. I kvalitetsarbeid refereres det ofte til Demmings sirkel og begrepene forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp. Ved kvalitetsarbeid skal alle deler av driften og pasienttilbudet kontinuerlig følges opp, og forbedringer gjennomføres der hvor det trengs. Uten et godt styringssystem blir dette både komplisert og tidkrevende.

Slik kommer du i gang med TrinnVis

For å komme i gang med TrinnVis må du registrere virksomheten din og opprette et abonnement. Det gjør du her. Etter registrering er de første 30 dagene med TrinnVis gratis*.

TrinnVis forteller deg hva du må gjøre

Når virksomheten er registrert vil du hver mandag morgen motta en e-post fra TrinnVis med én konkret oppgave som skal utføres i løpet uken. Dette kaller vi etableringsoppgaver. Oppgavene hjelper deg å oppfylle myndighetenes krav, og å tilpasse TrinnVis til din virksomhet.

Mange av etableringsoppgavene er knyttet til dokumenter som myndighetene krever at du har, som rutiner, retningslinjer og måldokumenter. I TrinnVis ligger det ferdige forslag til disse. Alt du trenger å gjøre er gjennomgå dem, og endre dem hvis du ønsker. 

Hva koster TrinnVis?

Abonnement på forenklet versjon av TrinnVis-abonnement koster fra kr. 245,- pr/mnd. Dette inkluderer 30% rabatt for medlemmer av Norsk psykologforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Osteopatforbund, Norsk Naprapatforbund, Den norske legeforening og Den norske tannlegeforening.

Har du spørsmål om TrinnVis?

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)
Informasjon om priser og vilkår finner du her

*Prøveabonnement konverteres automatisk til et betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis.