Trenger din solopraksis et kvalitetssystem?

Myndighetene krever at helsevirksomheter har og bruker et styrings- og kvalitetssystem. Gjelder dette for deg som driver solopraksis også?
Ja, men du som driver alene har færre krav sammenlignet med virksomheter med flere ansatte. Derfor Derfor har vi laget en egen forenklet versjon av TrinnVis for deg.

TrinnVis er et styrings- og kvalitetssystem som hjelper små og mellomstore heslevirksomheter å drive effektiv, trygt og etter loven. Systemet brukes i dag av leger, tannleger, psykologer, kiropraktorer, manuellterapeuter og fysioterapeuter.  
TrinnVis må ikke forveksles med journalsystemet som du allerede bruker. I journalsystemer registrerer du pasientinformasjon. TrinnVis hjelper deg derimot med den daglige driften av praksisen og det lovpålagte kvalitetsarbeidet. 

Hvem kan bruke TrinnVis for soloprakis?

TrinnVis for solopraksis passer for deg som driver alene. Er dere flere enkeltpersonvirksomheter som driver sammen, anbefaler vi at dere bruker ett felles TrinnVis-system. Standardversjonen av TrinnVis kan du lese mer om her.

Hva gjør TrinnVis?

I TrinnVis gjøres myndighetenes krav til solopraksisen din om til konkrete oppgaver som du løser over tid. Da blir det mindre tidkrevende å drivehenhold til loven, og du får mer tid til å behandle pasienter.

TrinnVis er en kunnskapsbank fylt med ferdiglagde forslag til rutiner og retningslinjer for blant annet smittevern, datasikkerhet, personvern/GDPR og økonomi. I TrinnVis er det også rutiner og retningslinjer for utøvelse av din profesjon. Disse er utarbeidet i tett samarbeid med din profesjonsforening.

TrinnVis har også nyttige verktøy som gjør det enkelt for deg å dokumentere det som myndighetene krever. Avvik og uønskede hendelser registreres enkelt i TrinnVis og kan følges opp ved behov. Det samme gjelder risikovurderingene du er påkrevd å gjøre knyttet til datasikkerhet, smittevern og drift av virksomheten. Og driver du en helsevirksomhet hvor du er avhengig av dyrbart utstyr kan dette også registreres og følges opp med Utstyrsoversikten i TrinnVis.

En enklere versjon av TrinnVis

I TrinnVis for soloprakis er innhold og krav relatert til andre ansatte og kolleger fjernet. Det betyr færre arbeidsoppgaver på områder som HMS, ledelse og økonomi. Vi har også fjernet ansvarsområdene og fordelingen av disse som gjelder når en driver helsevirksomhet sammen med andre.
Du som kan bruke den forenklede versjonen av TrinnVis får færre oppgaver som skal gjøres. 

Hva er et styringssystem?

I Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten står det at styringssystemet er «den del av virksomhetens styring som omfatter hvordan virksomhetens aktiviteter planlegges, gjennomføres, evalueres og korrigeres i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse- og omsorgslovgivningen.»
Sagt på en enklere måte: styringssystemet er verktøyet som brukes for å sikre at det lovpålagte kvalitetsarbeidet gjennomføres på en god måte.

Hva er kvalitetsarbeid?

Det kreves at alle helsevirksomheter arbeider for kontinuerlig forbedring av drift og tjenestene som ytes. I kvalitetsarbeid refereres det ofte til Demmings sirkel og begrepene forberede, planlegge, utføre, evaluere og følge opp. Ved kvalitetsarbeid skal alle deler av driften og pasienttilbudet kontinuerlig følges opp og forbedringer gjennomføres der hvor det trengs. Uten et godt styringssystem er dette både komplisert og tidkrevende.

Hvordan kommer du i gang med TrinnVis?

For å starte med TrinnVis må du først registrere virksomheten din og opprette et abonnement. Dette gjør du her på hjemmesiden vår, og det tar kun noen få minutter. Etter registrering er de første 30 dagene med TrinnVis gratis*.
Når virksomheten er registrert vil du hver mandag morgen motta en e-post fra TrinnVis med én konkret oppgave som skal utføres i løpet uken. Disse ukentlige oppgavene kaller vi etableringsoppgaver, og de hjelper deg med å tilpasse TrinnVis til din virksomhet. Mange av etableringsoppgavene er knyttet til dokumenter som myndighetene krever at du har, som rutiner, retningslinjer og måldokumenter. I TrinnVis ligger disse dokumentene ferdig. Alt du trenger å gjøre er gjennomgå dem og endre dem ved behov. 

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på TrinnVis-abonnement for solopraksis er kr. 280,- pr/mnd. Denne prisen inkluderer 30% rabatt for medlemmer av Norsk psykologforening, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Kiropraktorforening, Norsk Manuellterapeutforening, Norsk Osteopatforbund, Norsk Naprapatforbund, Den norske legeforening og Den norske tannlegeforening.

Klikk på Prøv gratis / bestill-knappen opp til høyre på skjermen for å oprette abonnement*

 

Har du spørsmål om TrinnVis?
Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)
Informasjon om priser og vilkår finner du her

*Prøveabonnement konverteres automatisk til et betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis.

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!