Alt samlet i én knapp

Nå legger du enkelt til nytt innhold i TrinnVis ved å klikke på plusstegnet nede i høyre hjørne på skjermen. I menyen som vises velger du hva som skal legges til, som oppgaver, rutiner, avvik eller nytt personale.
Valgene i menyen endrer seg avhengig av hvilken side du er på i TrinnVis.

Når du klikker på plusstegnet vises menyen hvor du velger hva du skal legge til i TrinnVis.

Lage ny rutine

Skal du for eksempel lage en ny rutine går du først inn på ansvarsområdet som rutinen skal tilhøre. Deretter klikker du på plusstegnet og velger Rutine i menyen. Rutinen du lager vil da automatisk legge seg på riktig sted.

Brukerstøtte

I brukerstøtten finner du detaljerte beskrivelser for hvordan du legger til forskjellig innhold i TrinnVis. Brukerstøtten åpner du fra menyen øverst til høyre i TrinnVis-vinduet.

Spør meg!