Fastleger skal få mer tid til kvalitetsarbeid

Fastleger ønsker å drive kvalitetsarbeid, men har ikke tid. Dette er en av konklusjonene fra Helsedirektoratets evaluering av fastlegeordningen fra 2019.

Konklusjonen stemmer godt overens med tilbakemeldingene vi i TrinnVis får fra brukerne våre. De fleste fastleger abonnerer på TrinnVis, men altfor få utnytter systemets muligheter fullt ut. Samtidig erfarer vi at de legekontorene som har tatt TrinnVis mest i bruk, er svært fornøyde med den oversikten og styringen systemet gir.

Nå sier regjeringen i sin Handlingsplan for allmennlegetjenesten at den vil redusere arbeidsbelastningen for at alle fastleger skal få tid til å «drive fagutvikling og kvalitetsarbeid, utvikle tjenesten og lede fastlegekontoret». Dette begrunnes både i behovet for kvalitet i tjenesten, og i ønsket om å gjøre fastlegeyrket mer attraktivt.

Det synes vi er en klok beslutning. Alle fagfolk ønsker tid til å fokusere på faget sitt, ut over det daglige arbeidet. I de fleste jobber med tilsvarende høy kompetanse er dette en selvfølge. Og alle som driver en virksomhet trenger tid til å styre og lede.

At regjereringen ønsker å legge til rette for dette arbeidet gjennom redusert arbeidsmengde og økte tilskudd framfor pålegg og regulering er svært positivt.

En forutsetning for å lykkes med satsingen er at kvalitetsarbeidet har lokal forankring. At hundrevis av fastleger på eget initativ allerede bruker både SKIL og TrinnVis, taler sitt tydelige språk om at viljen og interessen i høy grad er til stede.

Spør meg!