Hvordan skal avtalespesialister prioritere?

Prioriteringsforskriften gir føringer for hvordan pasienter med rett til helsehjelp skal prioriteres i spesialisthelsetjenesten. Selv om denne forskriften ikke gjelder for avtalespesialister, skal de likevel prioritere pasientene sine etter de samme kriteriene, for å sørge for at pasienter med samme sykdomsbilde blir prioritert på samme måte.

I samarbeid med Privatpraktiserende spesialisters landsforening har vi utarbeidet rutinen Prioritere henvist pasient. Den gir deg praktisk hjelp ved prioritering av pasienter. Alle TrinnVis-brukere som har registrert Spesialisert legetjeneste under Tjenestetype finner denne rutinen under ansvarsområdet Lege.

Rutinen Rapportere til Norsk pasientregister (NPR) er også laget i samarbeid med PSL. Den hjelper deg å holde fristene for registrering av pasientdata til NPR.

Hvis du er innlogget i TrinnVis, kan du bruke disse lenkene: