Stoffkartotek er god HMS

Enten du jobber i helsevirksomhet eller annen bransje, befatter du daglig med materialer, kjemikalier og stoffer som kan være skadelig for miljø og egen helse. Ta for eksempel antibac, desinfeksjon og kraftige vaskemidler. Visste du at disse regnes som helsefarlige? Virksomheten din er pålagt å ha et stoffkartotek hvor sikkerhetsdatablader på helsefarlige stoffer samles. Men enda viktigere, stoffkartotek er god HMS.

Last opp sikkerhetsdatablader til stoffkartoteket ved å dra og slippe.

Stoffkartoteket i TrinnVis

Som TrinnVis-bruker har du tilgang til vårt nye elektroniske stoffkartotek. Her samler virksomheten din digitale sikkerhetsdatablader for de helsefarlige kjemikaliene og stoffene som dere bruker.

Et viktig HMS-tiltak
Stoffkartoteket gir god oversikt over de helsefarlige stoffene og farene de utgjør for miljø og helse. Dette er et viktig HMS-tiltak som bedrer sikkerhet, og øker forståelsen for risikoene det innebærer å bruke disse stoffene.

Enkelt å bruke
Stoffkartoteket i Trinnvis er enkelt bruke. Sikkerhetsdatablader i pdf-format legges til ved å dra og slippe dem inn. Mapper som inneholder flere sikkerhetsdatablader kan dras over i en engang.

Gir god oversikt
Når sikkerhetsdatablader legges til i stoffkartoteket leses de maskinelt. Stoffenes navn, bruksområde og faresymboler hentes ut fra pdf-filen, og vises i kartotekets oversikt. Sikkerhetsdatabladene lagres som vedlegg, og kan hurtig hentes frem når det oppstår situasjoner som krever dette.

Stoffkartoteket foreslår risikovurderinger basert på stoffets helsefarlige egenskaper.

Ferdige forslag til risikovurderinger
Basert på faresymbolene i sikkerhetsdatabladene og de helsefarlige egenskapene foreslår stoffkartoteket risikovurderinger som bør gjøres på stoffene som legges inn. Andre risikovurderinger kan også opprettes ved behov.

Kort om TrinnVis stoffkartotek

Hva er et sikkerhetsdatablad?

Sikkerhetsdatablad, eller HMS-datablad som det før het, er et dokument som skal følge med alle helsefarlige kjemikalier, materialer og stoffer. Databladet inneholder blant annet informasjon om stoffets egenskaper, verneutstyr som eventuelt skal brukes, og hva du skal gjøre i tilfelle uhell og ulykker.

Hvor får du sikkerhetsdatablad fra?

Produsenter og distributører har plikt til å levere sikkerhetsdatablader på helsefarlige stoffer som de lager eller selger. Vanligvis mottar du tilhørende datablad ved førstegangs bestilling. Som oftest kommer sikkerhetsdatabladet som vedlegg eller nedlastinglenke i epost. Mangler du sikkerhetsdatablad på et helsefarlig stoff? Kontakt leverandøren og be om å få det tilsendt. De har plikt til å gjøre.

Hvem må oppbevare sikkerhetsdatablad?

Alle virksomheter som fremstiller, lagrer eller bruker helsefarlige stoffer har plikt til å oppbevare sikkerhetsdatablader. Kravet finner du blant annet i forskrift om utførelse av arbeid. Databladene skal være tilgjengelig for alle ansatte og bør være organisert i et stoffkartotek som lett å bruke.

Hva er et stoffkartotek?

Stoffkartoteket er der du samler sikkerhetsdatablader og informasjon om helsefarlige kjemikalier og stoffer som brukes i virksomheten. Tildigere var stoffkartoteket ofte en fysisk perm med datablader. Etter at kravet om datablad papirformat falt bort er kartotekene som oftest digitale. Et digitalt stoffkartoteket gir god oversikt over alle helsefarlige stoffer som virksomheten bruker. Dette forenkler iverksetting av HMS-relaterte tiltak og bedrer sikkerheten for miljø og mennesker. Myndighetene krever at alle ansatte som er i kontakt med helsefarlige stoffer har tilgang til stoffkartoteket.

Gå til stoffkartoteket i TrinnVis