Stoffkartotek er god HMS

Enten du jobber i helsevirksomhet eller annen bransje, befatter du deg daglig med materialer, kjemikalier og stoffer som kan være skadelig for miljø og egen helse. Ta for eksempel Antibac, desinfeksjon og kraftige vaskemidler. Visste du at disse regnes som helsefarlige? Virksomheten din er pålagt å ha et stoffkartotek hvor sikkerhetsdatablader på helsefarlige stoffer samles. Men enda viktigere, stoffkartotek er god HMS.

Last opp sikkerhetsdatablader til stoffkartoteket ved å dra og slippe.

Stoffkartoteket i TrinnVis

Som TrinnVis-bruker har du tilgang til vårt nye elektroniske stoffkartotek. Her samler virksomheten din digitale sikkerhetsdatablader for de helsefarlige kjemikaliene og stoffene som dere bruker.

Et viktig HMS-tiltak
Stoffkartoteket gir god oversikt over de helsefarlige stoffene og farene de utgjør for miljø og helse. Dette er et viktig HMS-tiltak som bedrer sikkerhet, og øker forståelsen for risikoene det innebærer å bruke disse stoffene.

Enkelt å bruke
Stoffkartoteket i Trinnvis er enkelt bruke. Sikkerhetsdatablader i pdf-format legges til ved å dra og slippe dem inn. Mapper som inneholder flere sikkerhetsdatablader kan dras over i en engang.

Gir god oversikt
Når sikkerhetsdatablader legges til i stoffkartoteket leses de maskinelt. Stoffenes navn, bruksområde og faresymboler hentes ut fra pdf-filen, og vises i kartotekets oversikt. Sikkerhetsdatabladene lagres som vedlegg, og kan hurtig hentes frem når det oppstår situasjoner som krever dette.

Stoffkartoteket foreslår risikovurderinger basert på stoffets helsefarlige egenskaper.

Ferdige forslag til risikovurderinger
Basert på faresymbolene i sikkerhetsdatabladene og de helsefarlige egenskapene foreslår stoffkartoteket risikovurderinger som bør gjøres på stoffene som legges inn. Andre risikovurderinger kan også opprettes ved behov.

Kort om TrinnVis stoffkartotek

Gå til stoffkartoteket i TrinnVis

 

Spør meg!