Tilbake til basalt smittevern

25. september gikk Norge over til en normal hverdag med økt beredskap. Helsedirektoratet har avpublisert sine smittevernveiledere, og de fleste nasjonale koronatiltak er fjernet. Helse- og omsorgstjenesten bør på bakgrunn av dette iverksette nedtrapping av korona-relaterte smitteverntiltak, og igjen følge basale smittevernrutiner. Det er viktig å sikre at personalet har oversikt over smittevernrutinene som gjelder for den nye normaliserte hverdagen med økt beredskap.

Oppdatert versjon av nasjonal veileder for allmennlegetjenesten og tannhelsetjenesten er allerede på plass, og oppdateringer for andre yrkesgrupper er forventet innen kort tid. Når disse kommer, vil rutiner og retningslinjer i TrinnVis tilpasses fortløpende.

Smittevernråd som fortsatt gjelder alle

For allmennlegetjenesten

Beredskapen skal opprettholdes. Det er kommunens ansvar å organisere helsetjenesten slik at det kan tilbys helsehjelp i en situasjon med begrenset kapasitet i deler av tjenesten. På grunn av usikkerhet om nye virusvarianter som vaksinen ikke fungerer mot, må kommunene opprettholde dagens beredskapsnivå ut året. Dette innebærer blant annet at helseforetakene sammen med kommunen bør kunne teste én prosent av befolkningen ukentlig, og i løpet av fem dager øke kapasiteten ytterligere til fem prosent.

For tannhelsetjenesten

Antatt friske pasienter behandles med basale smittevernrutiner. Pasienter som er mistenkt, sannsynlig eller bekreftet smittet med korona eller er i karantene og har behov for akutt tannbehandling, bør behandles på den klinikken pasienten hører til og på slutten av dagen. Behandling skal gjennomføres med forsterkede smitteverntiltak. Det skal vurderes om det er mulig å avhjelpe med medikamenter for å få utsatt behandlingen.

Ved økt smitterisiko og redusert tjenestetilbud skal det kartlegges og vurderes hvilke pasienter som har et særlig behov for tannhelsehjelp.

Generelle råd for helsevirksomheter

FHI har i tillegg kommet med generelle krav og råd til alle helsevirksomheter og ansatte.

For ledelsen

For ansatte

Ansatte som er nærkontakter til koronasmittede

Ansatte som defineres som nærkontakter til koronasmittede utenfor arbeidssted bør følge vanlige råd for befolkningen. I tillegg gjelder følgende forsterkede smitteverntiltak:

Uavhengig av vaksinasjonsstatus

For uvaksinerte ansatte som har smitte i husstanden

Generelle råd ved behandling av pasienter med koronarelaterte symptomer

Lenker

For TrinnVis-brukere
Smitteverninnhold i TrinnVis (krever innlogging)

For allmennlegetjenesten
Kap. 9.1 Nasjonal veileder for Allmennlegetjenesten (helsedirektoratet.no)

For tannhelsetjenesten
Kap. 9.7 Nasjonal veileder  for Tannhelsetjenesten (helsedirektoratet.no)

For alle innen helse- og omsorgstjenesten:
Råd til helse- og omsorgstjenesten ved normal hverdag med økt beredskap (fhi.no)
Råd om forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko (fhi.no)

Spør meg!