Har du kolleger som arbeider fra hjemmekontor?

For å begrense faren for smitte er det mange helsevirksomheter som nå lar personale arbeide fra hjemmefra. For at dette også skal reflekteres i TrinnVis Bemanningskalender har vi lagt til hjemmekontor som fraværstype.

Folkehelseinstituttet anbefaler i veiledning for Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt (covid-19) at helsevirksomheter iverksetter tiltak som reduserer den fysiske kontakten mellom pasienter og ansatte.

Registrer hjemmekontor i Bemanningskalender

Å la ansatte arbeide hjemmefra er et effektivt tiltak som reduserer smitterisikoen. Det sikrer også at drift og pasienttilbud hurtig vil kunne videreføres selv når enkelte i personalet smittes eller må i karantene. I TrinnVis Bemanningskalender kan de som arbeider hjemmefra registreres ved å klikke på aktuelle datoer og velge Hjemmekontor som fraværstype.

Åpne TrinnVis Bemanningskalender

Sikre god kommunikasjon

Når kolleger arbeider fra forskjellige steder er god kommunikasjon og klar fordeling av oppgaver en utfordring. I TrinnVis kan oppgaver enkelt opprettes, tildeles og følges opp. De som tildeles en oppgave vil automatisk få beskjed om dette, og oppgaven vil vises i kalenderen på Min Side. Oppgaver kan ved behov tildeles flere personer. Hver enkelt kan markere oppgaven som utført når den er gjort.

Gå til Min Side i TrinnVis

Relevante dokumenter i TrinnVis:

Mer om smitte og bemanning:

Spør meg!