Prøv gratis

Artikler

Varslingssaker på arbeidsplassen

Varslingssaker kan få store konsekvenser for virksomheten og de menneskene som er involvert. I denne artikkelen setter jurist Philip Reppen søkelys på arbeidsmiljølovens regler for varsler, og hva en som leder skal gjøre hvis det oppstår.

Les mer

Helse omfatter også dine ansatte

Norge hadde i 1. kvartal 2020 et sykefravær på 6,36%. Helse- og sosialsektoren hadde derimot en sykefraværsprosent på 10,7% i samme periode. Er de som arbeider for andres helse minst flink til å ta vare på sin egen?

Les mer

Kickstart for kvalitetsarbeid

Som leverandør av styrings- og kvalitetssystem for små og mellomstore helsevirksomheter opplevde vi i vår en uvanlig økning i nye brukere. I tillegg viste statistikker at eksisterende brukere endret sine vaner nærmest over natten.

Les mer

Personvern under pandemien

Under pandemien må alle helsevirksomheter gjennomføre tiltak som innebærer behandling av personopplysninger, og som derfor er underlagt personvernlovgivningen. Mange mangler kunnskap om dette. Hvordan er det hos dere?

Les mer

Personopplysninger på avveie – hva skal du gjøre?

Uansett hvor godt man sikrer og hvor gode forhåndsregler man har, så kan uhellet komme. Hva skal du egentlig gjøre ved sikkerhetsbrudd hvor personopplysninger kan ha kommet på avveie?

Les mer

Slik oppfyller du pasientens innsynsrett

Pasientene dine har rett til innsyn i egne pasientjournaler. Et innsyn kan gjøre det mulig å avdekke uriktige eller ufullstendige opplysninger som bør korrigeres eller slettes.

Les mer

TrinnVis under lupen

Forsker Jo Dugstad Wake fra Norce Teknologi har studert innføringen av TrinnVis som en digitaliseringsprosess hos fem norske helsevirksomheter. Denne rapporten tar for seg motivasjoner og betingelser for innføring av kvalitetssystemer, og hvordan arbeidet med å innføre systemene blir organisert i virksomheten.

Les mer

Avvik, uønskede hendelser, RUH

Avviksshåndtering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Likevel er det mange mindre helsevirksomheter som ikke har systemer og rutiner for dette.

Les mer

Kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS i helsetjenesten

Alle helsevirksomheter er pålagt å drive kvalitetsarbeid. Det gjelder alt fra solopraksiser til store sykehus med hundrevis av ansatte. Kravene er formulert i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som gjelder fra 1. januar 2017.

Les mer

Slik er personvernløsningen i TrinnVis

Den nye personvernløsningen i TrinnVis er klar. Hele databehandlingsdelen er omarbeidet og forenklet, og resultatet er mindre arbeid for deg, ikke mer.

Les mer