Koronainfo for legekontor | for andre

Artikler

Kickstart for kvalitetsarbeid

Som leverandør av styrings- og kvalitetssystem for små og mellomstore helsevirksomheter opplevde vi i vår en uvanlig økning i nye brukere. I tillegg viste statistikker at eksisterende brukere endret sine vaner nærmest over natten. Virksomheter som tidligere hadde brukt TrinnVis en gang iblant begynte å bruke systemet oftere, mer aktivt og ansatte ble i større grad involvert i kvalitetsarbeidet.

Les mer

Personvern under koronapandemien

Under koronapandemien må alle helsevirksomheter ha målrettede tiltak som verner pasienter og ansatte mot smitte. Flere av disse tiltakene innebærer innsamling og annen behandling av personopplysninger og er derfor underlagt personvernlovgivningen. Mange mangler kunnskap og fokus på dette. Hvordan er det hos dere?

Les mer

Personopplysninger på avveie – hva skal du gjøre?

Det har vært stort fokus på personvern innen helsevesenet siden GDPR ble innført i midten av 2018, og kravene til hvordan vi behandler og sikrer personopplysninger er strenge. 
Men, uansett hvor godt man sikrer og hvor gode forhåndsregler man har, så kan uhellet komme. Og hva skal du egentlig gjøre ved sikkerhetsbrudd hvor personopplysninger kan ha kommet på avveie?

Les mer

Slik oppfyller du dine pasienters rett til innsyn

Pasientene dine har rett til innsyn i egne pasientjournaler. Et innsyn kan gi pasienten kontroll over sine helseopplysninger, og gjøre det mulig å avdekke uriktige eller ufullstendige opplysninger som bør korrigeres eller slettes. Dette kan blant annet bidra til å sikre at helsepersonell har korrekt grunnlag for behandling.

Les mer

TrinnVis: Evaluering av innføring av system for kvalitetsarbeid i helsevirksomheter

Forsker Jo Dugstad Wake fra Norce Teknologi har studert innføringen av TrinnVis som en digitaliseringsprosess hos fem norske helsevirksomheter. Denne rapporten tar for seg motivasjoner og betingelser for innføring av kvalitetssystemer, og hvordan arbeidet med å innføre systemene blir organisert i virksomheten.

Les mer

Avvik, uønskede hendelser, RUH

Avviksshåndtering er ett av de viktigste og mest grunnleggende elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Likevel er det mange mindre helsevirksomheter som ikke har systemer og rutiner for dette.

Les mer

Kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS i helsetjenesten

Alle helsevirksomheter er pålagt å drive kvalitetsarbeid. Det gjelder alt fra solopraksiser til store sykehus med hundrevis av ansatte. Kravene er formulert i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som gjelder fra 1. januar 2017.

Les mer

Slik er personvernløsningen i TrinnVis

Den nye personvernløsningen i TrinnVis er klar. Hele databehandlingsdelen er omarbeidet og forenklet, og resultatet er mindre arbeid for deg, ikke mer.

Les mer

En skog av lover og forskrifter

Norske helsevirksomheter er underlagt en skog av lover, forskrifter, veiledere, normer og faktaark. For små virksomheter kan det virke uoverkommelig å forholde seg til alt sammen.

Les mer

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.