Prøv gratis

Artikler

Gode råd for medarbeidersamtalen

21. mars:Medarbeidersamtalen er et viktig verktøy for å sikre godt arbeidsmiljø, trivsel og en velfungerende og effektiv organisasjon. I denne artikkelen ser vi på hvordan en samtale bør planlegges og gjennomføres, og hvilke tema som er viktige å ta opp.

Les mer

Slik forbederer du virksomheten for eltilsyn

2. januar:Vi får mange henvendelser fra virksomheter som har fått varsel om eltilsyn, eller som har hatt tilsyn og mottatt rapport med avvik som må utbedres. Basert på henvendelsene har vi laget en oversikt over hva du bør ha klart før et eltilsyn.

Les mer

Avvik og uønskede hendelser

25. september 2023:Avviksshåndtering er et av de enkleste og viktigste elementene i systematisk kvalitetsarbeid. Likevel er det mange mindre helsevirksomheter som ikke har systemer og rutiner for dette.

Les mer

Programmer som ikke oppdateres er en sikkerhetsrisiko

5. juni 2023:Programmer og apper som ikke oppdateres øker faren for dataangrep mot virksomheten din. Programoppdateringer tetter sikkerhetshull, og bør installeres så snart som mulig.

Les mer

Opplæring av ansatte øker datasikkerheten

24. april 2023:Opplæring i datasikkerhet gir ansatte kunnskapen de trenger for å beskytte virksomhetens data og systemer. Kunnskapen gjør de ansatte mer oppmerksomme på potensielle sikkerhetstrusler og hvordan de bør håndteres for å redusere risikoen for angrep.

Les mer

Løsepengevirus rammer norske helsevirksomheter

2. mai 2023:Norske helsevirksomheter rammes av dataangrep. Hackerne installerer løsepengevirus som krypterer alle data og presser små helsevirksomheter for penger. Angrepene kan få store konsekvenser både for pasientsikkerheten og driften.

Les mer

Større fare for dataangrep mot små helsevirksomheter

2. mai 2023:Før var det de store virksomhetene som ble rammet av hackerangrep. Nå har trenden snudd. I 2021 ble de fleste angrep rettet mot små og mellomstore bedrifter, og løsepengevirus er den største trusselen.

Les mer

Riktig bruk av intern kompetanse gir mindre stress og bedre trivsel

2. mai 2023:Eiere og ansatte i små helsevirksomheter opplever høyt arbeidspress. Med fullt fokus på pasientrettet arbeid blir oppfølging av ansatte og medarbeidere ofte nedprioritert. Kombinert med hektiske hverdager kan dette føre til stress, interne konflikter og dårligere arbeidsmiljø.

Les mer

Enklere drift med legers eget kvalitetssystem

9. mai 2023:TrinnVis er et komplett driftssystem med innebygget HMS, internkontroll og kvalitetsforbedring. TrinnVis samarbeider tett med Den norske legeforening, og rundt 700 spesialist- og allmennlegepraksiser bruker systemet. Som medlem av Legeforeningen får ditt legekontor 30% rabatt på TrinnVis.

Les mer

Hva er internkontroll?

14. september 2021:TrinnVis gjør internkontroll enklere. Oppfyll kravene i internkontrollforskriften og andre relevante lover med våre verktøy og løsninger.

Les mer

Varslingssaker på arbeidsplassen

30. august 2021:Varslingssaker kan få store konsekvenser for virksomheten og de menneskene som er involvert. I denne artikkelen setter jurist Philip Reppen søkelys på arbeidsmiljølovens regler for varsler, og hva en som leder skal gjøre hvis det oppstår.

Les mer

Helse omfatter også dine ansatte

16. juni 2021:Norge hadde i 1. kvartal 2020 et sykefravær på 6,36%. Helse- og sosialsektoren hadde derimot en sykefraværsprosent på 10,7% i samme periode. Er de som arbeider for andres helse minst flink til å ta vare på sin egen?

Les mer

Hva er et avvik?

5. april:Stort avvik? Lite avvik? Hvor går grensen for hvilke avvik du bør registrere? Og hvorfor skal avvik egentlig registreres? Her er nyttig informasjon om avvik og hvordan avvikshåndtering i TrinnVis bidrar til å skape en kultur for kontinuerlig forbedring av kvalitet og sikkerhet i helsevirksomheter.

Les mer

Personopplysninger på avveie – hva skal du gjøre?

14. januar 2020:Uansett hvor godt man sikrer og hvor gode forhåndsregler man har, så kan uhellet komme. Hva skal du egentlig gjøre ved sikkerhetsbrudd hvor personopplysninger kan ha kommet på avveie?

Les mer

Slik oppfyller du pasientens innsynsrett

4. juni 2019:Pasientene dine har rett til innsyn i egne pasientjournaler. Et innsyn kan gjøre det mulig å avdekke uriktige eller ufullstendige opplysninger som bør korrigeres eller slettes.

Les mer

TrinnVis under lupen

23. mai 2019:Forsker Jo Dugstad Wake fra Norce Teknologi har studert innføringen av TrinnVis som en digitaliseringsprosess hos fem norske helsevirksomheter. Denne rapporten tar for seg motivasjoner og betingelser for innføring av kvalitetssystemer, og hvordan arbeidet med å innføre systemene blir organisert i virksomheten.

Les mer

Kvalitetsarbeid, internkontroll og HMS i helsetjenesten

4. oktober 2021:Alle helsevirksomheter er pålagt å drive kvalitetsarbeid. Det gjelder alt fra solopraksiser til store sykehus med hundrevis av ansatte. Kravene er formulert i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, som gjelder fra 1. januar 2017.

Les mer

Spør meg!