Prøv gratis

Siste frist for å søke om tilskudd til faste utgifter

Søndag 14. mars er siste frist for å søke om tilskudd til dekning av faste, uunngåelige utgifter for periodene september/oktober og november/desember 2020.  I TrinnVis-rutinen Søke om kompensasjon ved omsetningsfall som følge av koronapandemien finner du informasjon om hva som kreves, og hvordan du går fram for å søke om tilskudd. 

Kompensasjonsordningen, som også er kjent som Kompensasjonsordning 2, gjelder for foretak som i 2020 hadde omsetningsfall på 30% eller mer som skyldes koronapandemien.

Fra og med 15. mars vil det også være mulig å søke om utgiftstilskudd for perioden januar/februar 2021. Siste søknadsfrist for denne perioden er lørdag 15. mai.

Kompensasjon for tapt inntekt

Ordningen med kompensasjon for utgifter ved omsetningsfall kommer i tillegg til muligheten selvstendig næringsdrivende har til å søke om kompensasjon for tapt inntekt. Også dette er det en rutine for i TrinnVis. Lenker til begge rutiner finner du under.
Hvis du ikke er bruker av TrinnVis finner du disse rutinene på våre koronainfo-sider.

Lenker til rutiner i TrinnVis

Koronainfo-sider

 

 

 

 

Spør meg!