Regin Hjertholm får eHelseprisen 2022

Regin Hjertholm, initiativtaker til TrinnVis og flere andre viktige digitaliseringsprosjekter innen det norske helsevesenet, er tildelt Den norske dataforenings eHelsepris for 2022. Prisen ble delt ut på eHelsekonferansen 2023, og Regin mottok den «for sin omfattende og langvarige innsats for bedre ehelse-løsninger i Norge».

– Jeg har engasjert meg i dette for å gjøre en innsats for å få bedre arbeidsflyt. Vi må gjøre det enklere, og ikke så komplekst. Vi brukere har behov for de enkle tingene – og de er realiserbare, sa Regin etter prisutdelingen.

Fastlege og digital pådriver

Regin Hjertholm er spesialist i allmennmedisin og fastlege ved Eidsvåg Legekontor utenfor Bergen. Han er brennende opptatt av hvordan digitale verktøy kan brukes til å effektivisere og forbedre det norske helsevesenet. I løpet at de siste tiårene har han vært initiativtaker og pådriver for en rekke viktige prosjekter, som TrinnVis, Pasientenes Legemiddelliste (PLL), EPJ-løftet og Normen.

De andre nominerte

Det er andre gang Den norske dataforening deler ut eHelseprisen. Øvrige nominerte for 2022 var DigiUng og Prosjektet Digital behandlings- og egenbehandlingsplan (DBEP). Sistnevnte er et samarbeidsprosjekt mellom Helsedirektoratet, Norsk Helsenett SF, Direktoratet for e-helse, Helse Nord RHF, Digitaliseringsdirektoratet og flere nordnorske kommuner.

Spør meg!