Legeforeningens kurs om informasjonssikkerhet

Legeforeningens nettkurs Informasjonssikkerhet på legekontor ble tidligere i år oppdatert med direkte koblinger til TrinnVis. Koblingene forenkler arbeidet med informasjonssikkerhet for kursdeltakere som bruker TrinnVis. Kurset gir valgfrie kurspoeng til legers etterutdanning.

Informasjonssikkerhet på legekontor tar utgangspunkt i kravene i Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren (Normen). Etter gjennomført kurs skal ledelsen på legekontoret sammen med medarbeidere ha utarbeidet felles rutiner for informasjonssikkerhet. Man skal også ha ferdigstilt Normens Mal for internkontroll.

Enklere kurs for deg som bruker Trinnvis

Du som bruker TrinnVis behøver ikke utarbeide egne rutiner som beskrevet over. Via TrinnVis-koblingene i kurset får du tilgang til de ferdige rutine-forslagene som vi har laget. TrinnVis dekker også kravene til internkontroll for informasjonssikkerhet, og det vil ikke være nødvendig fylle ut Mal for internkontroll.

Informasjonssikkerhet på legekontor er utarbeidet etter ønske fra allmennlegers organisasjoner, Helsedirektoratet og Styringsgruppen for Normen.

Lenker

 

Spør meg!