Endringer i regelverket om verneombud

1. januar 2024 kommer det tre viktige endringer i arbeidsmiljøloven som kan ha betydning for din virksomhet. Endringene gjelder både grensen for frivillig verneombud og verneombudets oppgaver.

1. Hvis dere er fem eller flere, må dere ha verneombud

Arbeidsmiljølovens § 6-1.1 åpner i dag for at virksomheter med færre enn ti arbeidtakere kan avtale å ikke ha verneombud. Fra 1. januar endres grensen til fem arbeidtakere. Det betyr at hvis dere er fem eller flere, dere ha verneombud.

2. Verneombudet skal også ivareta innleide og oppdragstakere

Arbeidsmiljølovens § 6-2.1 får ved nyttår en tilføyelse som sier at verneombudets oppgaver også omfatter innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.

3. Verneombudet skal ivareta psykososialt miljø

Arbeidsmiljølovens § 6-2. 2 får en ny bokstav f, som presiserer at verneombudet også skal ivareta arbeidstakernes psykososiale miljø.

TrinnVis er oppdatert

I TrinnVis har lovendringen fått konsekvenser for ansvarsområdet Verneombud og retningslinjen HMS-plan. Avtaleforslaget Avtale om annen ordning enn verneombud finner du i din TrinnVis-konto hvis du har færre en fem personer registrert som ansatte.

Lenker til relevante dokumenter i din TrinnVis-konto:

TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere – og samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kvalitetskravene som stilles til helsevirksomheter. Hvis du er medlem av en av disse organisasjonene, får du medlemsrabatt.

Kurs for verneombud

I samarbeid med BHT Bergen arrangerer TrinnVis todagers kurs for verneombud. Kursene er skreddersydd for små helsevirksomheter, og tar utgangspunkt i at du bruker TrinnVis som HMS-system.

Nyttige lenker:

Spør meg!