Har du verktøyene som trengs for å styre gjennom ukjent farvann?

Vi går en krevende høst i møte. Ny utvikling i smittetallene kan medføre at sentrale råd og regler endres, som igjen krever raske lokale tilpasninger av både drift og klinisk praksis: Kan pasienter og personale fortsatt være trygge hos oss? Hvem skal informeres hvis noen blir smittet? Hvordan veier vi hensynet til personvern opp mot smittesporing? Kan vi dokumentere at vi har gode rutiner i tilfelle noe går galt? Hvilke støtteordninger gjelder hvis vi må redusere driften i neste uke? Og hvordan sikrer vi at vi driver i tråd med et regelverk som stadigforandres?

TrinnVis er et spesiallaget kvalitetssystem for små og mellomstore helsevirksomheter. Vår redaksjon overvåker kontinuerlig regler og råd fra myndigheter og profesjonsorganisasjoner, og utarbeider konkrete forslag til rutiner og retningslinjer for den enkelte virksomhet. Forslagene kan enkelt tilpasses og deles med ansatte og kolleger.

Alle helsevirksomheter er pålagt å ha et kvalitetssystem. Nå er det viktig å ha et som virker.

Prøv TrinnVis gratis i én måned

Driver du psykologpraksis?
Les mer om samarbeidet mellom TrinnVis og Norsk Psykologforening

Hva er TrinnVis?

Utviklingen av styrings- og kvalitetssystemet TrinnVis ble initiert av en gruppe leger som opplevde at de måtte forholde seg til et svært omfattende og uoversiktlig regelverk. Å sette seg inn i alle kravene var både vanskelig og tidkrevende, og alt arbeidet som måtte legges inn i dette gikk utover både privatliv og tid som de egentlig ønsket å bruke på pasienter.
Med støtte fra blant annet Legeforeningen og Helsedirektoratet utviklet de TrinnVis som gjorde kompliserte krav og regelverk om til lett forståelige og konkrete oppgaver.

Siden oppstarten i 2006 er TrinnVis oppdatert og tilpasset behovene også for andre yrkesgrupper, og brukes i dag av norske leger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, manuellterapeuter og psykologer.
For deg som driver helsevirksomhet vil TrinnVis forenkle driften av praksisen og hjelpe deg med å overholde kravene til:

For praksiser hvor flere driver sammen har TrinnVis også nyttige verktøy som bemanningskalender (gir god oversikt og er praktisk når ferie skal planlegges), intern meldingstjeneste og muligheter for å lagre arbeidskontrakter og andre viktige dokumenter.

TrinnVis er fylt med viktig innhold

I motsetning til andre «tomme» styrings- og kvalitetssystemer er TrinnVis fyllt med forslag til rutiner, retningslinjer, maler og andre viktige dokumenter du trenger for smittevern, HMS, datasikkerhet (GDPR) og lovpålagt kvalitetsarbeid.

I TrinnVis kan oppgaver og ansvarsområder fordeles blant medarbeidere, og systemet forteller den enkelte hva som må gjøres for å overholde kravene som myndighetene stiller til helsevirksomheter.

Innholdet i TrinnVis er utviklet i samarbeid med Legeforeningen, Tannlegeforeningen, Psykologforeningen, Manuellterapeutforeningen, Kiropraktorforeningen og Fysioterapeutforbundet.

Som medlem i en av disse foreningen får du og helsevirksomheten din 30% rabatt på TrinnVis-abonnement.

TrinnVis er et web-system som kan brukes via datamaskin, nettbrett og mobiltelefon. For alle nye brukere tilbyr vi gratis prøveabonnement med full funksjonalitet i én måned*

TrinnVis forteller hva deg som må gjøres

En viktig funksjon ved TrinnVis er at systemet forteller deg hva som skal og må gjøres for å overholde myndighetens krav. Som TrinnVis-bruker slipper du å bruke masse til tid på å finne ut av dette på egenhånd. En gang per uke sender Trinnvis deg og eventuelle praksiskolleger en epost med ukens oppgave. Disse tar som regel kun noen få minutter hver å gjøre, men sikrer likevel at du som helsearbeider driver i tråd med kravene.

– Jeg har solopraksis og trenger ikke et kvalitetssystem!

Myndighetene krever at alle helsevirksomheter har og bruker et kvalitetssystem uansett om man arbeider alene eller er tretti ansatte. Og det er gode grunner til det. Hva hvis det oppstår en uønsket situasjon, som at en pasient smittes etter å ha vært til behandling? Kan du da dokumentere at du har skriftlige rutiner for smittevern? Eller hvis sensitiv pasientinformasjon kommer på avveie? Kan du da dokumentere at det er gjort pålagte risikovurderinger for datasikkerheten i helsevirksomheten din?
Det er like viktig for deg som driver soloprakis å ha et godt kvalitetstsystem.

Les også: Koronakrisen gir kickstart for kvalitetsarbeid

*Prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis etter dette.