Prøv gratis
TrinnVis er et komplett styringssystem som hjelper deg å drive naprapatklinikk på en trygg og god måte.

TrinnVis for naprapater

Etter lengre tids samarbeid lanserer TrinnVis og Norges Naprapatforbund (NNF) TrinnVis for naprapater – styrings- og kvalitetssystemet som hjelper deg å drive naprapatklinikk i tråd med myndighetenes krav til drift og kvalitetsarbeid.

Alle som leverer helsetjenester i Norge må sørge for trygg drift, og etterleve kravene til organisering av virksomheten, dokumentasjon og systematisk kvalitetsarbeid. Dette gjelder også for deg som driver naprapatklinikk innen privat helsetjeneste. Når naprapater får offentlig godkjenning og autorisasjon som helsepersonell blir dette et lovkrav.

TrinnVis dekker alle viktige områder for deg som driver naprapatklinikk, som HMS, ledelse, økonomi, smittevern og datasikkerhet.

Dette er TrinnVis

TrinnVis er et nettbasert kvalitetssystem for deg som tilbyr naprapattjenester gjennom enkeltpersonforetak, AS, DA eller andre organisasjonsformer. Systemet er abonnementsbasert, og passer både for deg som driver klinikk alene og for dere som driver sammen. Driver du alene finnes TrinnVis i en forenklet utgave tilpasset dine krav og behov.

Dekker alle viktige områder

TrinnVis dekker inn viktige krav til områder som ledelse, økonomi, personvern og datasikkerhet, utstyrskontroll og HMS. TrinnVis har også en omfattende smittevernsdel.

Først for leger – nå for naprapater

TrinnVis ble først utviklet for fastleger og leger med privat praksis. I de senere år har flere faggrupper kommet til, og TrinnVis brukes i dag også av tannleger, fysioterapeuter, psykologer, kiropraktorer, manuellterapeuter og osteopater. For hver ny faggruppe er TrinnVis oppdatert og tilpasset deres behov og krav. Nå er det naprapaters tur.

TrinnVis gjør myndighetskrav om til konkrete enkeltoppgaver som du – og eventuelle kolleger – løser over tid. Dette kaller vi etableringsoppgaver.

Regelverk gjort om til enkeltoppgaver

I TrinnVis gjøres myndighetenes krav og regelverk om til konkrete oppgaver, rutiner og prosedyrer. Er dere flere som arbeider sammen fordeler TrinnVis arbeidsoppgavene mellom dere. Driver du klinikk alene får du færre oppgaver. TrinnVis forteller deg hva som skal gjøres, og sparer deg for mye tid som du ellers måtte brukt på å sette deg inn i stadig mer omfattende og uoversiktlig regelverk.

Det meste er ferdig laget for deg

TrinnVis er ikke et tomt system, men kommer med ferdiglagde forslag til retningslinjer, måldokumenter og rutiner som naparapatklinikken din er pålagt å ha. Noe av det dette innholdet deler du med andre faggrupper som også bruker TrinnVis. Innholdet som er unikt for naprapater utvikles i samarbeid med NNF.

TrinnVis har flere nyttige verktøy som forenkler hverdagen, og tar deg dokumentere at naprapatklinikken drives etter myndighetenes krav.

Nyttige verktøy som du bør eller må ha

TrinnVis har innebygget mange nyttige verktøy og systemer. Noen av disse er du pålagt å ha, som system for registrering og behandling av avvik, og verktøy for risikovurdering. Myndighetene stiller strenge krav til dokumentasjon på disse områdene. Det kan du gjøre i TrinnVis.

Når flere arbeider sammen skal virksomheten dokumentere hvem som har ansvar for hva. I TrinnVis fordeles ansvarsområder og tilhørende oppgaver enkelt mellom dere. HMS-ansvarlig, daglig leder og dataansvarlig er eksempler på noen lovpålagte ansvarsområder. Disse og flere andre ansvarsområder er ferdig definerte i TrinnVis. Nye kan legges til ved behov.

For dere som driver klinikk sammen, enten den er tverrfaglig eller kun tilbyr naprapattjenester, har TrinnVis også verktøy som forbedrer intern samhandling og informasjonsflyt. Felles kalender, møteverktøy, bemanningsoversikt og enkel deling av viktig informasjon er noen eksempler.

Alltid på nett og alltid tilgjengelig

TrinnVis er nettbasert, og alltid tilgjengelig via datamaskin, nettbrett eller mobil. Er dere flere som arbeider sammen skal alle registreres i virksomhetens felles TrinnVis. Innlogging i systemet er personlig, og hver person får eget brukernavn og passord.

Norges Naprapatforbund (NNF) og TrinnVis lanserer sammen et styring- og kvalitetssystem tilpasset behovene og kravene til deg som driver naprapatklinikk

Lanseringstilbud for NNF-medlemmer

Som del av lanseringen får du som er medlem av Norges Naprapatforbund gratis etablering og sparer 2.000 kroner. Tilbudet gjelder når du oppretter TrinnVis-abonnement innen 30. september 2021.
I tillegg får du som NNF-medlem følgende fordeler:

Gratis oppstartskurs

Torsdag 23. september kl. 20 arrangerer vi gratis oppstartskurs for naprapater. Kurset gjennomføres på nett, og varer i ca. en time. Vi anbefaler at du oppretter gratis prøveabonnement og tar en titt på TrinnVis før du deltar på kurset.
Meld deg på kurset her.

*Alle som oppretter TrinnVis-abonnement får en gratis prøveperiode på 30 dager hvor systemet kan testes fullt ut. Hvis du i løpet av denne perioden ikke ønsker å fortsette med TrinnVis, kan du kostnadsfritt melde deg fra. Komplett oversikt over priser og vilkår finner du her.

Hvordan tar jeg i bruk TrinnVis?

TrinnVis-abonnement oppretter du via vår nettside ved å klikke på Prøv gratis / bestill. Dette tar kun få minutter. Ved registrering legger du inn informasjon om naprapatklinikken din som TrinnVis bruker til å velge ut de ferdiglagde dokumentene og verktøyene som du trenger. Har du kolleger legger du inn informasjon om disse også, og bestemmer hvilke ansvarsområder de skal ha. Alle som legges inn i TrinnVis får automatisk tilsendt brukernavn og passord på epost.

Har du spørsmål om TrinnVis?
Se Spørsmål og svar under eller ta kontakt med oss på tlf. 485 95 383 (12:00 – 15:30)

TrinnVis er et nettbasert system som hjelper virksomheter å drive velorganisert og etter loven. Vi har tett samarbeid med mange bransjeorganisasjoner innen helse.

Om TrinnVis

TrinnVis ble først utviklet for leger og legekontor i 2003. Siden har flere yrkesgrupper kommet til, og TrinnVis brukes i dag av mer enn 1100 helsevirksomheter. Tillegg til Norges Naprapatforbund har TrinnVis tett samarbeid med følgende forbund og foreninger:

Les mer

Spørsmål og svar

Hvem passer TrinnVis for?

TrinnVis passer for alle små og mellomstore helsevirksomheter. I praksis betyr det alt fra solopraksis til større virksomheter med 25-30 ansatte.

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på TrinnVis-abonnementet avhenger av hvor mange medarbeidere dere er. For en virksomhet med 1-3 medarbeider koster TrinnVis kr. 280,- pr/mnd. En virksomhet med 4-8 medarbeidere betaler kr. 560,- pr/mnd. Disse prisene inkluderer 30% rabatt for medlemmer av Norges Naprapatforbund.
Komplett oversikt over priskategoriene finner du her.

Er TrinnVis kun et «tomt system» som man selv må fylle med oppgaver, rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter tilknyttet lovpålagt kvalitetsarbeid?

Nei, TrinnVis er ikke et «tomt system». Når du tar i bruk TrinnVis er systemet fylt med ferdiglagde forslag og nyttig innhold som er skreddersydd for naprapater. Dette inkluderer alt fra måldokumenter og retningslinjer, til konkrete oppgaver og prosedyrer. I tillegg er alt innhold i TrinnVis redigerbar. Eksisterende innhold kan endres eller slettes, og nytt innhold kan legges til.

Skal jeg registrere kolleger og ansatte i TrinnVis?

Alle som arbeider i praksisen eller på klinikken bør registreres i TrinnVis. Dette inkluderer assistenter, sekretærer og annet fast ansatt personale.

Vi er flere med egne selskaper som jobber sammen. Betyr det at hver må ha sitt eget TrinnVis-abonnement?

Nei. Har dere en praksis eller klinikk hvor flere naprapater arbeider sammen kan dere bruke et felles TrinnVis-system og dele abonnement. Dette gjelder også klinikker hvor flere yrkesgrupper arbeider sammen, som naprapater, osteopater, fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer.

Må alle som arbeider på klinikken og registreres i TrinnVis være medlem av Norges Naparapatforbund?

Nei. Det holder at den som oppretter TrinnVis-abonnementet er medlem.

Jeg er bare én naprapat uten ansatte eller kolleger. Behøver jeg da et kvalitetssystem?

Ja. Alle helsevirksomheter uansett størrelse og antall ansatte skal i følge Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten ha og bruke et kvalitetssystem.

Hvordan starter jeg med TrinnVis?

For å komme i gang med Trinnvis oppretter du et abonnement og registrerer virksomheten din. Det gjør du ved å trykke Prøv gratis. Er dere flere som arbeider sammen er det viktig å fordele ansvarsområdene som er definert i TrinnVis blant medarbeiderne.

Hva gjør jeg hvis jeg i løpet av gratis prøveperiode bestemmer meg for ikke å fortsette med TrinnVis?

Send en epost til post@trinnvis.no med bekreftelse på at du ikke lenger ønsker å bruke TrinnVis. Dette må gjøres innen prøveperiodens utløp (30 dager). Etter prøveperiodens utløp konverteres abonnementet automatisk til et vanlig betalende abonnement.

* TrinnVis prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis.