"</h1

Arbeidsavtale i TrinnVis er oppdatert i samsvar med de nye kravene som vil gjelde fra 1. juli 2024

<yoastmark class=

TrinnVis overvåker alle lover, forskrifter og annet regelverk som gjelder for norske helsevirksomheter, og oversetter det til konkrete rutiner, retningslinjer, avtaleforslag og andre dokumenter. Når lover og forskrifter endres, blir dokumentene oppdatert.

Fra 1. juli 2024 trer nye krav til arbeidsavtaler i kraft i henhold til Endringslov til arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Disse endringene gjelder nye arbeidsavtaler og er ment for å styrke arbeidstakeres rettigheter og sikre bedre beskyttelse mot ugunstige vilkår i ansettelsesforhold.

Lovendringene gjelder blant annet nye krav til innholdet i arbeidsavtalen, kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Arbeidsavtale i TrinnVis er oppdatert i samsvar med de nye kravene.

Nyttige lenker:

Spør meg!