Koronainfo for legekontor | for andre

Oppdatert informasjon og råd til helsepersonell

I disse dager opplever vi alle store endringer i vår hverdag. De fleste av oss får merke det – på kroppen, på økonomien, på ansvarsfølelsen – nå mer enn vi noen gang har gjort tidligere.

Dere er midt i de store omstillingene. Som helsepersonell i små eller mellomstore virksomheter er dere enten ansatt, selvstendig næringsdrivende, har aksjeselskap og egne ansatte. Usikkerheten er stor og det er vanskelig å sortere og vite hvilke regler som gjelder for hvem. Vi følger med og vil  fortløpende legge ut informasjon her som handler om endringer.

Informasjonssider fra myndighetene

Informasjon fra profesjonsorganisasjonene

Særskilt informasjon til legekontor

Vedtak for helsepersonell

 

 • Fra 20. april kan helsevirksomheter med en-til en-kontakt foreta en gradvis gjenåpning, gitt at de tilfredsstiller nye krav til smittevern i Helsedirektoratets veileder «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en-til-en-kontakt (covid-19)«
 • De som har TrinnVis finner detaljerte oppdaterte smittevernråd for hver helsebransje integrert i kvalitetssystemet
 • Tannleger som så langt har holdt åpent men kun har kunnet ta imot akuttpasienter får fra 20. april mulighet til en gradvis åpning under krav om tilfredsstillelse av veileder for Tannhelsetjenesten.
 • I samarbeid med helsemyndighetene er det utviklet veileder for smittevern innen hver av disse bransjene.

 

 • Under korona-pandemien godtar NAV nå sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer.
 • Folkehelseinstituttets (FHI) råd til og tannhelsetjenesten er en gradvis opptrapping av tannhelsetjenester. Det forventes en fortsatt betydelig redusert aktivitet i tannhelsetjenesten. Organisering av arbeidet på tannklinikken, gjennomføring av smittevernrutiner og eventuell begrenset tilgang på smittevernutstyr, vil være styrende for hvem og hvor mange som kan tilbys tannbehandling.
 • Tannhelsetjenesten må prioritere akutt behandling, behandling og oppfølgning av pasienter med spesielle behov og pasienter med underliggende sykdom som kan bli alvorlig syke som følge av infeksjoner. Pasienter med kjent risiko for oral sykdom må også prioriteres. All behandling bør ta sikte på å minimere behovet for snarlig oppfølging. Les fra Hdir her
 • Fra 27. april åpner skolen delvis opp igjen, småtrinnet (1-4 klasse) først ut. Dette betyr at det fortsatt er barn på andre trinn som fortsatt vil ha hjemmeskole.  Barnehagestyrer og rektorer ved barneskoler må sørge for et tilbud til barn av foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten gjelder fortsatt selv med en gradvis åpning. 
 • Fra 11. mai vil det stadig åpnes opp gradvis i samfunnet, med formål om å ta hverdagen tilbake. Dette betyr at det åpnes opp sakte for en mer normalisering i samfunnet.
 • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai 2020
 • Utgiftsdekning ved kansellerte private utenlandsreiser som allerede er bestilt
  • Helsedirektoratet opplyser at kostnader knyttet til avbestilling av private reiser som allerede er bestilt må helsepersonellet først søke om å få refundert fra eget forsikringsselskap
Videokonsultasjon

Alle behandlere oppfordres til å sette i gang med videoløsninger. Alle er opptatt av at de sykeste, de gamle og mest svekkede skal få hjelp, og er redde for at de nye metodene vil ta fokus fra dem. Videokonsultasjoner er helt nødvendig for å sikre denne gruppen god oppfølging i tiden som kommer.

Fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer får takst for videokonsultasjoner med pasienter i forbindelse med koronasituasjonen fra mandag 23. mars. Dette gjelder i første omgang fram til 1. september 2020, og knyttes til utbruddet av koronaviruset.

Gode råd til video-pasienten

 • Finn et rolig sted å sitte.
 • Bruk headset eller hodetelefoner om du har.
 • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
 • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke behandleren deg så godt.
 • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
 • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet
 • Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.
 • Dette er nytt for mange av oss behandlere også, så vær tålmodige med oss om vi er klønete i starten.
 • Vi skal finne ut av dette sammen, og lover å gjøre det beste vi kan.
 • Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre og lage en plan for videre behandling.

Videoløsninger

Vi er for tiden kjent med disse løsningene for video. Her følger de i en i alfabetisk rekkefølge, vi tar ikke stilling til hvilken som er best:

Confrere: https://confrere.com

Helseboka: https://helseboka.no/

Oceon SAR/Incendium: https://www.incendium.dk/sms-til-video/

Pasientsky: https://www.patientsky.com/

VisibaCare: https://www.visibacare.com/no/

Join: https://www.nhn.no/video/join/

Du trenger et webkamera og mikrofon. Løsningen settes opp uavhengig av journalløsningen. Du bruker videoløsningen ved siden av EPJ og noterer i journalen.

Legekontorer bør vurdere å kontakte egne EPJ-leverandører. I Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten finnes en veileder som skisserer de generiske kravene til bruk av bl.a. videokonsultasjoner i legekontor. Veilederen finner dere her: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-bruk-av-portallosninger-sms-og-e-post

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

Hjemmekontor

Med tilgang til pasientjournal og telefonkøer hjemmefra, kan personale i hjemmekontor fortsatt betjene pasientene. Dette gjelder både behandler og hjelpepersonell.
Video alene er ikke nok, det er journalføringsplikt og dataene skal være tilgjengelig for andre som jobber i virksomheten.
Diagnosesetting er viktig for statistikk.

 

Prosedyre for å etablere hjemmekontor

NB! Denne prosedyren er overflødig dersom du bruker en skybasert journalløsning.

1. Kjøp en bærbar PC

 • Eies av klinikken og skal ikke brukes privat
 • Vanlig PC er enklere å sette opp enn Mac, men begge deler fungerer

2. Dokumenter løsningen og gjennomfør risikovurdering

 • Ved bestilling hos Norsk helsenett må du bekrefte at risikovurdering er gjennomført.
 • Hvis du har TrinnVis: Registrer hjemmekontoret på siden Persondata og dataanlegg, og gjennomfør risikovurderingene som vises der

3. Bestill hjemmekontor fra Norsk helsenett hjemmeside

 • Norsk Helsenett: Bestilling av hjemmekontor
 • Må gjøres med BankID eller buypass smartkort av daglig leder eller kontorets NHN-kontakt
 • Hvis du har TrinnVis: Organisasjonsopplysninger og ansattes personalia finner du på temasiden Organisasjon

4. Bestill Buypass smartkort (PKI)

Ett kort for hver bruker som skal ha hjemmekontor. Kort med holder koster kr. 1039,-/ mva. Bestilling kan skje på tre måter:

1. Direkte bestilling med ekspresslevering over natten
– Fungerer for personale som allerede er i karantene
– Hver enkelt person bestiller med BankID Ekspressbestilling Buypass smartkort
– Kortet leveres på dør over natten
(Pristillegget for ekspresslevering er kr. 300,- for Sør-Norge og kr. 1.300,- for Nord-Norge)

2. Direkte bestilling med vanlig postlevering
– Hver enkelt person bestiller hos Buypass (Bestille Buypass smartkort) og betaler med betalingskort, BankID er ikke nødvendig
– Kortet sendes med Posten på standard måte (3-7 dagers levering)
– Kortet må hentes personlig på posten, legitimasjon nødvendig

3. Bestilling via EPJ-leverandør
– Ekstra forsinkende ledd, men man kan bestille for flere brukere samtidig
– Leder med signaturrett må signere en fullmakt
– Kortet sendes med Posten på standard måte (3-7 dagers levering)
– Kortet må hentes personlig på posten, legitimasjon nødvendig

5. Klargjør PC

 • Har dere driftsleverandør/IT-hjelp, så be dem sette opp hjemmekontoret
 • NHNs hjemmeside har sjekkliste, installasjonveileder og nødvendige programmer for nedlasting Norsk Helsenett: Sjekkliste, veiledning og innstallasjonsprogrammer
 • Du kan også få hjelp fra NHN på epost og telefon.
 • Oppkobling mot din arbeidsstasjon blokker den maskinen for andre på kontoret. Det skjer ikke ved oppkobling mot kontorets server, men da kreves ofte ekstra Microsoft-lisens.

Les mer om oppkobling til hjemmekontor via Norsk Helsenett her: https://www.nhn.no/helsenettet/hjemmekontor/

For de med skybaserte løsninger skal mankunne koble seg til journalsystemet på samme måte som man gjør på legekontoret. Kontakt journalleverandør ved spørsmål.

 

Permittering – hva gjelder?

Permittering

 • I TrinnVis finner du oppdatert fremgangsmåte for permittering, prosedyre og mal for permitteringsvarsel som skal sendes til NAV. Du vil da ha alt fra fremgangsmåte til dokumentasjon på ett sted
 • Nye permitteringsregler gjelder fra 20.3. For arbeidsgivere som før det har iverksatt permitteringer og har hatt arbeidsgiverperiode på minst to dager tar myndighetene over ansvaret fra og med 20.3. Arbeidsgivere vil få tilbakebetalt mellomlegget så snart den tekniske løsningen er på plass.
 • Permittering vil nå være aktuelt for deg som har ansatte, er ansatt i eget AS eller selvstendig næringsdrivende (oppdatert 16.3)
 • Permitterte skal få full lønn på statens regning i 20 dager (oppdatert 16.3)
 • Selvstendig næringsdrivende vil få kompensert opp mot 80 prosent av snittinntekten de siste tre år (opp mot 6G: kr 599 148). Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart, og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen (oppdatert 16.3)
 • De som har inntekt opp mot 3G skal få høyere kompensasjon, opp mot 80 prosent (oppdatert 16.3)
 • Reduksjon fra 15 til 2 dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering
 • Oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig
 • Redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 til 40 % for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig
 • Dersom du som arbeidgiver er nødt til å permittere 10 ansatte eller mer må du melde fra til NAV. Nå har NAV Oslo lagt til rette for at arbeidsgiver kan benytte e-post ved innsending av skjemaet NAV 76-08.03. Som arbeidsgiver i Oslo kan du ringe Nav Arbeidslivssenter Oslos vakttelefon 407 66 901.
 • Skal du som arbeidsgiver permittere? Her finner du informasjon fra NAV
 • Ansatte kan søke om dagpenger under permittering. Mer informasjon her
 • NAV anbefaler deg som arbeidsgiver å informere den permitterte om at han eller hun må registrere seg som arbeidssøker og søke om dagpenger. Arbeidstakere som blir permittert må som hovedregel sende inn følgende dokumentasjon til NAV:
  • varsel om permittering
  • legge ved arbeidsavtale

Her kan du lese oppdatert info fra NAV

Sykmelding av ansatte

 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad
 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til tre dager.
 • Endringen trer i kraft fra torsdag 19. mars 2020. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • For sykmeldinger som ikke er knyttet til korona, gjelder en alminnelig arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager. Dette kan reise et praktisk spørsmål som nødvendiggjør at arbeidstaker informerer om sykefraværsgrunnen knyttes til koronaviruset.
 • Arbeidstaker som er smittebærer. Dersom legen kommer til at arbeidstaker antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at han/hun ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning, har arbeidstaker rett på sykepenger. Den smittsomme sykdommen har i slike tilfeller medført arbeidsuførhet for personen. Se også NAV informasjon om sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset.
 • Hvis kontoret har TrinnVis kan den ansatte selv logge på og føre inn sitt fravær i Bemanningskalenderen og bruke Del-knappen til å melde fra til personalansvarlig eller daglig leder.
Økonomiske lettelser

Tiltakene fra regjeringen for å dempe de akutte økonomiske utfordringene som oppstår inneholder bl.a. følgende tiltak om kontantstøtte, skatt og rente:

 • På denne nettsiden vil du finne informasjon om og søknad om kompensasjon til bedrifter som er hardt rammet økonomisk av virus-utbruddet. Søknadsskjema vil bli tilgjengelig tidligst 17. april.
 • Regjeringen sin vedtatte ordning sikrer kompensasjon på inntil 80 % for tapte inntekter på grunn av direkte eller indirekte koronastenging. Staten dekker en andel av de faste kostnadene for bedrifter som har betydelig nedgang i omsetningen som følge av virusutbruddet og smitteverntiltakene. Kompensasjonsordningen skal være enkel både å benytte, administrere og utformes, slik at det tar kort tid fra søknad er sendt til pengene er på konto. Det er de som har behov for å dekke løpende utgifter som husleie og forsikringer, og som vil bruke denne ordningen.
 • For å få rett til økonomisk støtte på inntil 80 % på grunn av inntektsbortfall må du henvende deg til NAV direkte. Det er ingen krav om legeerklæring for dette punktet, da det ikke er tale om sykepenger, men en ren økonomisk redningspakke. NAV arbeider med å få på plass jussen og systemer for å kunne ta imot søknader og utbetale, og skriver på sine sider at de håper å ha systemer på plass i mai.
 • Garantiordning for lån til kriserammede bedrifter. Regjeringen la 20.3 frem lov om statlig garanti for lån. Formålet er å styrke små og mellomstore bedrifters tilgang til likviditet, ved at staten gjennom en midlertidig garantiordning tilbyr risikoavlastning til finansforetak.
 • Arbeidsgiveravgiften settes ned med 4 prosentpoeng for en termin (tilsvarende to måneder).
 • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes til 15. august 2020
 • De som er hjemme med barn som et resultat av stengte skoler og barnehager vil ha krav på omsorgspenger. Ordningen med omsorgslønn blir doblet fra 10 til 20 dager inntil videre. Arbeidsgiverperioden blir også redusert til 3 dager
 • Utsetter innbetaling av merverdiavgift med forfall 15. april til 10. juni 2020
 • Selvstendig næringsdrivende kan utsette innbetaling av forskuddsskatt med frist 15. april til 1. september 2020
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt
  Bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år. Det vil hjelpe bedrifter som i dag er rammet av at kundene svikter. Da blir det lettere å få kortsiktige lån i bankene i en overgangsperiode. Dette er et målrettet tiltak for at sunne og gode bedrifter ikke går konkurs, selv om de blir hardt rammet akkurat nå
 • Norges Bank senker renten med først 0,5, så med 0,75 til historisk lave 0,25.

Sykepenger

Vær obs på at de vanlige reglene om sykmelding gjelder for sykefravær som ikke er korona-relatert, bortsett fra at NAV i denne perioden ikke krever legeerklæring uavhengig av diagnose og at arbeidsgivere derfor anbefales å godta egenmelding i arbeidsgiverperioden (de første 16 dagene).

 • Arbeidsgivere skal kun betale sykelønn for de tre første dagene med korona-relatert sykefravær. Nye regler gjelder fra 16. mars.
 • For å kunne kreve refusjon fra fjerde fraværsdag må arbeidstaker i egenmelding eller gjennom legeerklæring opplyse om at sykefraværet skyldes covid-19-pandemien.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil også få sykepenger fra dag tre av fraværet med samme dekningsgrad
 • Under korona-pandemien godtar NAV nå sykmeldinger uten personlig fremmøte, uavhengig av pasientens diagnose. Det samme gjelder andre typer legeerklæringer.
 • Retten til å bruke egenmelding i 16 dager ved koronarelatert fravær selv om arbeidsgiverperioden er begrenset til 3 dager.
 • Arbeidstaker må gi opplysning i egenmelding eller legerklæring om fraværet er koronrelatert.
 • Som arbeidsgiver har du en frist på 9 måneder for å kreve refusjon.
 • Endringen trer i kraft fra torsdag 19. mars 2020. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
 • For sykmeldinger som ikke er knyttet til korona, gjelder en alminnelig arbeidsgiverperiode på 16 kalenderdager. Dette kan reise et praktisk spørsmål som nødvendiggjør at arbeidstaker informerer om sykefraværsgrunnen knyttes til koronaviruset.
 • Arbeidstaker som er smittebærer. Dersom legen kommer til at arbeidstaker antas å være smittebærer av koronaviruset, og det er viktig at han/hun ikke arbeider av hensyn til å motvirke spredning, har arbeidstaker rett på sykepenger. Den smittsomme sykdommen har i slike tilfeller medført arbeidsuførhet for personen. Se også NAV informasjon om sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset.
 • Hvis kontoret har TrinnVis kan den ansatte selv logge på og føre inn sitt fravær i Bemanningskalenderen og bruke Del-knappen til å melde fra til personalansvarlig eller daglig leder.

 

Prøv TrinnVis gratis

Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på trinnvis.no for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel slik at du kan slippe å se denne meldingen neste gang du besøker oss.