Oppdatert informasjon og råd til helsepersonell

Hvis du bruker TrinnVis finner du alle rutiner og retningslinjer du trenger for å håndtere koronasituasjonen i din konto. Her blir ansvar og oppgaver fordelt på personalet, med felles kalender og påminnelser. Du kan også gjøre lokale tilpasninger og legge til ditt eget innhold.

Hvis du ikke bruker TrinnVis kan du finne mye av det samme innholdet på denne siden.

Informasjonssider fra myndighetene

Informasjon fra profesjonsorganisasjonene

Innhold fra TrinnVis

Bruke smittevernutstyr
Etablere hjemmekontorløsning
Gjennomføre smitteverntiltak når smittet person har vært til stede uten tilstrekkelig smittevern
Kompensasjon til bedrifter og selvstendig næringsdrivende
Lokaler, tilrettelegging og renhold
Permittering, sykmelding, karantene og omsorgspenger

OBS! Er du selvstendig næringsdrivende, se fanen Kompensasjon til bedrifter og selvstendig næringsdrivende. 

Registrering for smittesporing
Reisevirksomhet for helsepersonell
Skjerming av ansatte og arbeidsplikt
Tilpasse smitteverntiltak ved endret smitterisikonivå i kommunen
Trygg pasientbehandling
Videokonsultasjon

Alle behandlere oppfordres til å sette i gang med videoløsninger. Alle er opptatt av at de sykeste, de gamle og mest svekkede skal få hjelp, og er redde for at de nye metodene vil ta fokus fra dem. Videokonsultasjoner er helt nødvendig for å sikre denne gruppen god oppfølging i tiden som kommer.

Fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer får takst for videokonsultasjoner med pasienter i forbindelse med koronasituasjonen fra mandag 23. mars. Dette gjelder i første omgang fram til 1. september 2020, og knyttes til utbruddet av koronaviruset.

Gode råd til video-pasienten

 • Finn et rolig sted å sitte.
 • Bruk headset eller hodetelefoner om du har.
 • Sitt der du har best nett (nær router – eller nær vindu ved 4G).
 • Ikke sitt med ryggen til vindu eller sterk lyskilde da ser ikke behandleren deg så godt.
 • Sitt gjerne ved en lampe hvis du skal vise frem et utslett eller liknende
 • Ikke vær redd for å prøve, å åpne en kanal som dette vil kunne gi deg større trygghet
 • Kanskje må en medhjelper eller slektning delta med sin telefon.
 • Du kan få helsehjelp uten å utsette deg for smitte eller påføre andre smitte.
 • Dette er nytt for mange av oss behandlere også, så vær tålmodige med oss om vi er klønete i starten.
 • Vi skal finne ut av dette sammen, og lover å gjøre det beste vi kan.
 • Vi kan avklare mye over video, men ikke alt. Videosamtalen vil hjelpe oss til å sortere bedre og lage en plan for videre behandling.

Videoløsninger

Vi er for tiden kjent med disse løsningene for video. Her følger de i en i alfabetisk rekkefølge, vi tar ikke stilling til hvilken som er best:

Confrere: https://confrere.com

Helseboka: https://helseboka.no/

Oceon SAR/Incendium: https://www.incendium.dk/sms-til-video/

Pasientsky: https://www.patientsky.com/

VisibaCare: https://www.visibacare.com/no/

Join: https://www.nhn.no/video/join/

Du trenger et webkamera og mikrofon. Løsningen settes opp uavhengig av journalløsningen. Du bruker videoløsningen ved siden av EPJ og noterer i journalen.

Legekontorer bør vurdere å kontakte egne EPJ-leverandører. I Norm for informasjonssikkerhet i helsetjenesten finnes en veileder som skisserer de generiske kravene til bruk av bl.a. videokonsultasjoner i legekontor. Veilederen finner dere her: https://ehelse.no/normen/veiledere/veileder-i-bruk-av-portallosninger-sms-og-e-post

https://ehelse.no/aktuelt/korona-slik-kommer-du-i-gang-med-videokonsultasjon

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!