Fra 1. juli 2024 vil nye krav til ansettelsesavtaler tre i kraft i henhold til Endringslov til arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.

Nye krav til arbeidsavtaler

Fra 1. juli 2024 vil nye krav til ansettelsesavtaler tre i kraft i henhold til Endringslov til arbeidsmiljøloven og statsansatteloven. Disse endringene gjelder nye arbeidsavtaler og er ment for å styrke arbeidstakeres rettigheter og sikre bedre beskyttelse mot ugunstige vilkår i ansettelsesforhold.

TrinnVis overvåker alle lover, forskrifter og annet regelverk som gjelder for norske virksomheter, og oversetter det til konkrete rutiner, retningslinjer, avtaleforslag og andre dokumenter. Når lover og forskrifter endres, blir dokumentene oppdatert.

TrinnVis er oppdatert

Lovendringene gjelder blant annet nye krav til innholdet i arbeidsavtalen, kortere frister, begrensninger i prøvetidsbestemmelsene og en rett for ansatte i deltid og i midlertidig stilling til å be om mer forutsigbare og trygge arbeidsvilkår. Arbeidsavtale i TrinnVis er oppdatert i samsvar med de nye kravene som vil gjelde fra 1. juli 2024.

TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere – og samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kvalitetskravene som stilles til helsevirksomheter. Hvis du er medlem av en av disse organisasjonene, får du medlemsrabatt.

Nyttige lenker: