Helsearbeider dømt for karantenebrudd

Den norske helsearbeideren unnlot å informere arbeidsgiveren om utenlandsreiser og møtte på jobb uten å ha gjennomført pålagt koronakarantene. Når er hun dømt til 24 dagers ubetinget fengsel for brudd på karantenebestemmelsene. I dommen fra Oslo Tingrett ble det trukket fram som en skjerpende omstendighet at kvinnen jobbet innen helsevesenet.

Dommen på 24 dagers ubetinget fengsel er ennå ikke rettskraftig og kan ankes. Ifølge media var det kvinnens arbeidsgiver som varslet om bruddene på karantenereglene. Kvinnen er i etterkant sagt opp. I løpet av 21 dager, hvor kvinnen skulle ha vært i karantene, har hun hatt 153 pasientkontakter på arbeidsplassen.

Satte seg ikke godt nok inn i reglene

Ifølge dommen forklarte kvinnen at hun ikke hadde satt seg godt nok inn i reglene for karanteneplikt, og at hun derfor ikke handlet med vitende og vilje.
Retten var ikke enig i dette, og påpekte at bruddene fant sted i en periode hvor det i samfunnet var stor fokus på karanteneregler. Det ble også trukket frem at hun jobbet på et legekontor, som i likhet med andre helsevirksomheter har hatt svært høyt fokus på smittevern. I dommen fra Oslo Tingrett står det:

Tiltalte har brutt karantene som autorisert helsepersonell. Dette er skjerpende både fordi hennes opptreden er helt uansvarlig for en person med hennes utdanning og kunnskap, og også fordi hun i sitt arbeid har utsatt legekontorets pasienter for alvorlig risiko, herunder mange personer i sårbare risikogrupper.

Viktig å sikre at ansatte er informert

Selv om kvinnen jobbet ved et legekontor med høyt fokus på smittevern valgte hun å bryte karantenebestemmelsene flere ganger. Hun unnlot også å melde fra til arbeidsgiver om utenlandsopphold. Arbeidsgiveren kan i dette tilfellet ikke klandres, men saken viser likevel hvor viktig det er å sikre at ansatte er informert om regelverk og korrekt praksis. Dette gjelder ikke kun for smittevern og karanteneregler, men også områder som datasikkerhet og personvern

Et godt system for deling av informasjon

TrinnVis er et godt verktøy når viktig informasjon skal samles og gjøres lett tilgjengelig for ansatte i helsevirksomheter. I TrinnVis ligger det ferdiglagde retningslinjer og rutiner, blant annet for smittevern og karantenebestemmelser. Innholdet oppdateres i takt med endringer i krav og regelverk, og nytt innhold legges til når det kreves. For å sikre at ansatte og kolleger holdes oppdatert bør rutiner og viktig innhold i TrinnVis deles aktivt. Dette gjør du ved å bruke på Del-knappen som finnes på alle sider og dokumenter i systemet.

Relevant innhold i TrinnVis:

Reisevirksomhet for helsepersonell under koronapandemien
Personvernerklæring for personalet i forbindelse med koronapandemien
Retningslinjer for håndtering av koronapandemien

Spør meg!