Prøv gratis

Plusstid og avspasering

Jobbet lengre, eller gått litt tidligere en dag? Nå kan du registrere plusstid og avspasering i TrinnVis. Med det nye verktøyet er det enkelt å holde oversikt når du har avvik fra den vanlige arbeidstiden.

Plusstid og avspasering legger du inn på Min Side i TrinnVis. Når avvik fra vanlig arbeidstid registreres vil verktøyet holde oversikt over hvor mange timer du totalt har til gode eller i minus.

Verktøy for registrering av plusstid og avspasering finner du på Min side i TrinnVis.

Koblet til bemanningskalender

Verktøyet for registrering av plusstid og avspasering er koblet til bemanningskalenderen i TrinnVis. Her er fast arbeidstid definert som 08.00-16.00. Har du annen fast arbeidstid kan dette endres ved å redigere turnusen din.

Enklere å ha oversikt

Som daglig leder eller personalansvarlig vil du ha oversikt over pluss- og minustid som kolleger har registrert. Oversikten finner du på samme side som bemanningskalenderen i TrinnVis. Det er kun personer med utvidet tilgang til bemanningskalenderen som kan se registrerte timer for andre enn seg selv. Med utvidet tilgang vil du også kunne gjøre avregninger slik at samlede antall plusstimer eller timer med avspasering nullstilles.

Slik registrerer du plusstid og avspasering

Gå til Min side i TrinnVis

Gå til bemanningskalender i TrinnVis

Spør meg!