Tre trinn til TrinnVis

Er du ny bruker av TrinnVis? Eller vurderer du og helsevirksomheten din å starte med TrinnVis?
Her er en tretrinns-forklaring på hvordan du enkelt kommer i gang.

Når du registrerer virksomheten i TrinnVis er det viktig å legge inn relevant informasjon om ansatte og kolleger, som yrke, tilknytning og epostadresse.

Trinn 1:
Registrer virksomheten og kolleger

Første trinn er å registrere virksomheten og hvilken tjeneste man leverer. Her er det viktig å velge riktig tjenestetype (legetjeneste, tannhelsetjeneste, kiropraktikk, fysioterapitjeneste osv.), da dette bestemmer innholdet på din virksomhets TrinnVis-konto.

Deretter registreres ansatte og kolleger. Alt personell bør legges inn – inklusive leietakere, oppdragstakere og støttepersonell. Registrer dine kollegers yrke, tilknytning (ansatt, leietaker, vikar osv.) og  epostadresse. Sistnevnte brukes ved innlogging i TrinnVis, og ved utsendelse av informasjon fra systemet.

Oversikt over virksomheten og informasjon om ansatte og kolleger registreres som regel i det man starter opp med TrinnVis. Men, det er også mulig å legge dette inn i etterkant. Det er altså ikke nødvendig å avbryte registreringen hvis du f.eks. mangler epostadresse til én av de som skal registreres. Denne kan alltids legges inn i etterkant.

Hver temaside i TrinnVis inneholder ett eller flere ansvarsområder – også kalt funksjoner. Disse funksjonene fordeles blant ansatte og kolleger.

Trinn 2:
Fordel ansvarsområder

Neste trinn er å fordele ansvarsområder mellom deg og dine kolleger. Ansvarsområdene du blir bedt om å fordele er lovpålagte. Flere personer kan ikke ha samme ansvarsområde, men en person kan ha flere ansvarsområder.
I tillegg til de lovpålagte foreslår TrinnVis også flere arbeidsrelaterte ansvarsområder, som pasientmottak, steril osv. Disse kan tildeles til flere personer samtidig.

Snakk gjerne med kollegaene dine og avtal i forkant hvilke ansvarsområder hver enkelt skal tildeles og ha ansvar for.

Hver mandag vil de som er registrert i TrinnVis motta en epost fra systemet med informasjon om ukens etableringsoppgave.

Trinn 3:
Kom i gang med etableringsoppgavene

Siste trinn er å ta i bruk TrinnVis. For å hjelpe dere i gang har vi laget oppgaver som skal løses. Dette kaller vi Etableringsoppgaver, og det er ca. 40 slike fordelt på de ulike ansvarsområdene. Hver oppgave er knyttet til et konkret myndighetskrav.
Det er ikke meningen at alle disse skal gjøres på en gang. Istedenfor blir du bedt om å utføre én per uke.

Veien videre

Når de to første trinnene over er fullført, og dere er kommet i gang med trinn tre og etableringsoppgavene, er du og helsevirkomheten din godt i gang med kvalitetsarbeidet! Derfra handler den om bruke alle de nyttige funksjonene i TrinnVis, og holde systemet oppdatert – som f.eks:

Nyttige styringsverktøy i TrinnVis

Husk også at TrinnVis-systemet inkluderer nyttige styringsverktøy som gjør den daglige driften av helsevirksomheten enklere og mer effektiv. Ett eksempel er bemanningskalenderen som hjelper deg å organisere bemanning, planlegge ferieavvikling for personalet og holde oversikt over hvem som er på jobb når.

Har du spørsmål om TrinnVis?
Ta gjerne kontakt på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

Spør meg!