Tre trinn til TrinnVis

Er du ny bruker av TrinnVis? Eller vurderer du og helsevirksomheten din å starte med TrinnVis?
Her er en tretrinns-forklaring på hvordan du enkelt kommer i gang.

Når du registrerer virksomheten i TrinnVis er det viktig å legge inn relevant informasjon om ansatte og kolleger, som yrke, tilknytning og epostadresse.

Trinn 1:
Registrer virksomheten og kolleger

Første trinn er å registrere virksomheten og hvilken tjeneste man leverer. Her er det viktig å velge riktig tjenestetype (legetjeneste, tannhelsetjeneste, kiropraktikk, fysioterapitjeneste osv.), da dette brukes av systemet til å filtrere ut innholdet, oppgavene og de ferdiglagde dokumentforslagene som behøves for akkurat din virksomhet.

Deretter registreres ansatte og kolleger. Vi anbefaler at alt personell legges inn – inklusive leietakere, oppdragstakere og støttepersonell. Hver person registreres med yrke, tilknytning (ansatt, leietaker, vikar osv.) og sin egen epostadresse. Sistnevnte brukes ved innlogging i TrinnVis og ved utsendelse av informasjon fra systemet.

Oversikt over virksomheten og informasjon om ansatte og kolleger registreres som regel i det man starter opp med TrinnVis. Men, det er også mulig å legge dette inn i etterkant. Det er altså ikke nødvendig å avbryte registreringen hvis du f.eks. mangler epostadresse til én av de som skal registreres. Denne kan alltids legges inn i etterkant.

Hver temaside i TrinnVis inneholder ett eller flere ansvarsområder – også kalt funksjoner. Disse funksjonene fordeles blant ansatte og kolleger.

Trinn 2:
Fordel ansvarsområder

Neste trinn er å fordele ansvarsområder blant ansatte og kolleger. De forskjellige ansvarsområdene i TrinnVis er sortert under ulike tema-områder; Ledelse, Personvern og IKT, HMS, Klinisk virksomhet osv. Personell kan gjerne være tildelt ansvarsområder fra flere tema-områder samtidig.

Er dere mange i virksomheten vil ansvarsområdene kunne fordeles slik at hver person kun har ansvar for en eller to i tillegg til den som er knyttet til det kliniske arbeidet man utfører. Er dere derimot en liten virksomhet vil hver person måtte tildeles flere ansvarsområder.

Snakk gjerne med kollegaene dine og avtal i forkant hvilke ansvarsområder hver enkelt skal tildeles og ha ansvar for.

Hver mandag vil de som er registrert i TrinnVis motta en epost fra systemet med informasjon om ukens etableringsoppgave.

Trinn 3:
Kom i gang med Etableringsoppgaver

Siste trinn er å begynne å bruke TrinnVis. For å hjelpe dere i gang har vi i noe som heter Etableringsoppgaver. Det er ca. 40 etableringsoppgaver i TrinnVis fordelt på de forskjellige ansvarsområdene.
Det er ikke meningen at du og kolleger skal gjøre alle disse på en gang, men løse dem over tid. De som er tildelt ett eller flere ansvarsområder i TrinnVis får hver mandag morgen en e-post med ukens etableringsoppgave. Når denne er gjort sender TrinnVis en ny oppgave uken etter.
På den måten løser du og virksomheten de myndighetspålagte kravene trinn for trinn.

Veien videre

Når de to første trinnene over er fullført, og dere er kommet i gang med trinn tre og etableringsoppgaver, er du og helsebedriften din på god vei i kvalitetsarbeidet!
Og når de viktige oppgavene relatert til myndighetenes krav er løst, handler det derfra om bruke alle de nyttige funksjonene og holde TrinnVis ved like – som f.eks:

Nyttige styringsverktøy i TrinnVis

Husk også at TrinnVis-systemet inkluderer nyttige styringsverktøy som gjør den daglige driften av helsevirksomheten enklere og mer effektiv. Ett eksempel er bemanningskalenderen som hjelper deg å organisere bemanning, planlegge ferieavvikling for personalet og holde oversikt over hvem som er på jobb når.

Har du spørsmål om TrinnVis?
Ta gjerne kontakt på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!