HMS-kurs for ledere

Som leder av en helsevirksomhet er det ditt ansvar å sikre at dine ansatte ivaretas, og at forholdene på arbeidsplassen legger til rette for trygghet, trivsel og sikkerhet. Det finnes mange som tilbyr HMS-kurs, men disse er som regel tilpasset virksomheter innen industri, bygg eller tilsvarende.

Vårt HMS-kurs er spesielt tilpasset ledere i små og mellomstore helsevirksomheter. Kurset er på tre timer og teller som lovpålagt HMS-opplæring. Kurset dekker alle viktige områder innen HMS. Du vil også få innføring i hvordan HMS-arbeidet systematiseres og forbedres med verktøyene i TrinnVis.

Etter arbeidsmiljøloven har du som leder og arbeidsgiver ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig. Du er pålagt å gjennomføre HMS-opplæring som gir deg kjennskap til arbeidsmiljøloven og kunnskap om grunnprinsippene i systematisk helse-, miljø– og sikkerhetsarbeid. For at du skal kunne ta riktige beslutninger må du vite hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø, og hvordan du arbeider systematisk med HMS i din virksomhet.

Kursets læringsmål

Gi deg kjennskap til:

Gi deg kunnskap om:

Kursets kompetansemål

Kursbevis

Når kurset er fullført mottar du kursbevis som dokumenterer at du som arbeidsgiver/leder har fått opplæring i lovpålagt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Informasjon om kurset

Kurskalender 2023

  Påmelding

  Kursansvarlig

  Cand.jur. Ada Emilie Persent

  Har du spørsmål angående HMS-kurset?
  Send epost til hege@trinnvis.no

  Spør meg!