Kurs & rådgivning

Vi tilbyr kurs og rådgivning til dere som bruker TrinnVis i virksomheten. Velg kurstype under for mer informasjon, eller ta kontakt med oss på tlf. 485 95 383 for å få vite mer om våre rådgivningstjenester.

Gratis datasikkerhetskurs

Som brukere av TrinnVis har du og dine kolleger gratis tilgang til kurset Daglig datasikkerhet for helsearbeidere som vi har laget i samarbeid med Legeforeningen og Tannlegeforeningen. Kurset er innebygget i TrinnVis, og du kan enkelt melde kolleger og ansatte på dette. Datasikkerhetskurset tar ca. en halv time.
Les mer 

Gratis oppstartskurs for tannklinikker 

Gratis oppstartskurs for tannklinikker som ønsker å starte opp med TrinnVis. 
Les mer

Gratis oppstartskurs for fysioterapeuter

Gratis oppstartskurs for selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som ønsker å starte opp med TrinnVis. 
Les mer

Virksomhetsinterne kurs

Ønsker du råd og tips om hvordan dere best skal bruke bemanningskalender, utstyrsoversikt eller andre TrinnVis-verktøy i din virksomhet? Vi tilbyr nettbaserte kurs tilpasset deg og dine kolleger. 
Les mer

Rådgivning

Vi tilbyr rådgivning til alle virksomheter som bruker TrinnVis – f.eks. oppfølging av tilsyn og tilsynsrapporter, organisering av virksomheten med TrinnVis som verktøy, juridisk bistand og praktisk hjelp med dokumentering.

Priser (eksklusiv mva):

Reiseutgifter kan komme i tillegg.
Kontakt oss på tlf. 485 95 383 for mer informasjon.

 

Spør meg!