Hindre uønskede endringer i bemanningskalenderen

Nå kan du begrense personalets mulighet til å gjøre endringer i bemanningskalenderen. Med innstillingen Begrenset redigering er det bare personale med utvidet tilgang som kan

Begrensningen gjelder både fraværsperioder og plusstid.

Slik velger du begrenset redigering

  1. Finn seksjonen Utvidet tilgang under kalenderen på siden Bemanning
  2. Trykk på Rediger til høyre i seksjonen
  3. Hak av for Begrenset redigering
  4. Trykk på Ferdig

Gi personer utvidet tilgang

Bare personer med utvidet tilgang kan gi utvidet tilgang til andre.

  1. Finn seksjonen Utvidet tilgang under kalenderen på siden Bemanning
  2. Trykk på Rediger til høyre i seksjonen
  3. Velg personene som skal ha utvidet tilgang
  4. Trykk på Ferdig