Nye risikovurderinger for HMS

Alle virksomheter er pålagt å gjennomføre risikovurderinger, det vil si å vurdere sannsynligheten for at uønskede hendelser oppstår, og hvor store konsekvensene blir hvis de skjer.

Nå finner du nye forslag til risikovurderinger for  HMS-området i TrinnVis. Risikoverktøyet hjelper deg å gjennomføre risikovurderingene.

Risikovurderingene bør gjennomføres av HMS-ansvarlig i samarbeid med personalet.

Dette er de nye risikovurderingene:

Spør meg!