SKIL tilbyr emnekurs i smittevern 

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) tilbyr i samarbeid med Norsk forening for allmennmedisin (NFA) et nytt klinisk emnekurs i smittevern. Kurset, som gir 15 poeng til legers etter- og videreutdanning, er knyttet opp til relevant smittevern-innhold i TrinnVis.

Emnekurset er en del av en ny kvalitetspakke fra SKIL som tar for seg beredskap og smittevern med utgangspunkt i COVID 19-pandemien og god gjennomføring av influensa- og pneumokokkkvaksineringen. I kurset legges det spesielt vekt på praktisk planlegging, oppfølging og evaluering av smittevernarbeidet.

Lenker gjør at legekontor som bruker TrinnVis kan arbeide med praktisk smittevern og lokal organisering parallelt med at kurset gjennomføres.

Arbeid med Trinnvis under kurset

Flere av temaene som gjennomgås i SKILs emnekurs understøttes av smittevern-innhold i TrinnVis. I kurset linkes det også til TrinnVis-rutiner, -retningslinjer og -risikovurderinger. Koblingen mellom kurstema og relevant TrinnVis-innhold gjør at legekontor som bruker vårt system kan arbeide med praktisk smittevern og lokal organisering i TrinnVis, parallelt med at kurset gjennomføres.

Kvalitetspakkens kompetansemål

Kvalitetspakken fra SKIL består av et e-læringskurs som følges opp av tre interne møter på legekontoret. Etter fullført kurs skal deltakerne blant annet:

Emnekurset har en varighet på 15 timer og gir 15 poeng til legers etter- og videreutdanning.

Les mer om SKILs kliniske emnekurs i smittevern

Dette er SKIL

Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) er etablert av Legeforeningen og tilbyr kurs og opplæring for legekontor. SKIL lager kvalitetspakker med emnekurs og generelle kurs som øker legekontors kompetanse innen områder som medisinbruk, pasientforløp, drift og kvalitetsarbeid.

Spør meg!