Mindre vikarbruk med bemanningskalenderen

Personalkostnader er den største utgiften for de fleste helsevirksomheter. Mange bruker unødvendig mye på vikarer, fordi de ikke har full oversikt over bemanningen. TrinnVis-brukere som har tatt i bruk bemanningskalenderen forteller at de sparer betydelige summer på den presise oversikten kalenderen gir dem.

Oversikt over hvem som er på jobb når

Bemanningskalenderen i TrinnVis gir visuell og intuitiv oversikt over fast arbeidstid, ferier, avspasering og annet fravær for hver enkelt. Systemet kan også brukes til egenmeldinger og planlegging av ferieavvikling.

Når alle kan legge inn sine egne ferier og fravær, trenger jeg ikke bruke tid på å samle informasjon og lage oversikter
Når alle kan legge inn sine egne ferier og fravær, trenger jeg ikke bruke tid på å samle informasjon og lage oversikter

Helsesekretær Marianne Vestheim Kversøy, Eidsvåg legekontor

Oversikt over personalgrupper

For mange er bemanning ikke bare et spørsmål om hvor mange som er på jobb, men om forholdet mellom yrkesgrupper, f.eks leger og helsesekretærer.  Det er vanskelig å få effektiv drift hvis det i en periode er for få helsesekretærer i forhold til leger, eller omvendt. Derfor har bemanningskalenderen også en egen graf som viser hvor mange som er på jobb i hver personalgruppe.

Hvis flere virksomheter deler sin plan med samme epostadresse, kan mottakeren se en samlet oversikt over alle virksomhetene som har delt sine planer.

Del ferieplanen med samarbeidspartnere

Mange TrinnVis-brukere har behov for å dele sine planer for ferieavvikling med eksterne samarbeidspartnere. Det gjelder blant andre avtalespesialister, fysioterapeuter med driftstilskudd og fastleger, som hver vår må informere helseforetak eller kommune om bemanning i sommerferien.

Når du bruker bemanningskalenderen til å planlegge ferieavviklingen, er det enkelt å dele planene. Bruk seksjonen Delt ferieplan på bemanningssiden.

Hvis flere virksomheter deler sin plan med samme epostadresse, kan mottakeren se en samlet oversikt over alle virksomhetene som har delt sine planer.

Brukerveiledning for bemanningskalenderen

Nyttige lenker: