Mindre vikarbruk med bemanningskalenderen

Personalkostnader er den største utgiften for de fleste helsevirksomheter. Mange bruker unødvendig mye på vikarer, fordi de ikke har full oversikt over bemanningen. TrinnVis-brukere som har tatt i bruk bemanningskalenderen forteller at de sparer betydelige summer på den presise oversikten kalenderen gir dem.

Oversikt over hvem som er på jobb når

Bemanningskalenderen i TrinnVis gir visuell og intuitiv oversikt over fast arbeidstid, ferier, avspasering og annet fravær for hver enkelt. Systemet kan også brukes til egenmeldinger og planlegging av ferieavvikling.

Brukerveiledning for bemanningskalenderen

Oversikt over personalgrupper

For mange er bemanning ikke bare et spørsmål om hvor mange som er på jobb, men om forholdet mellom yrkesgrupper, f.eks leger og helsesekretærer.  Det er vanskelig å få effektiv drift hvis det i en periode er for få helsesekretærer i forhold til leger, eller omvendt. Derfor har bemanningskalenderen også en egen graf som viser hvor mange som er på jobb i hver personalgruppe.

 

Spør meg!

hege@trinnvis.no 485 95 383 man 12-15, tir-fre 10-14

Spør meg!