Prøv gratis

Gratis kurs i drift av legevirksomhet

Et velorganisert og godt drevet legekontor gir trygg og sikker pasientbehandling. Sammen med SKIL (Senter for Kvalitet i Legekontor) har vi utviklet Trygg med TrinnVis, et gratis kurs som tar for seg det viktigste du trenger å vite for å drive legevirksomhet.

Kurset er laget særlig med tanke på deg som ikke har spesiell erfaring med forretningsdrift, ledelse eller administrasjon, men primært bruker virksomheten som grunnlag for å utøve ditt yrke. Kurset handler ikke om hvordan du utøver faget ditt, men gir deg verktøy for å organisere og forbedre alle sider av virksomheten.

Du trenger ikke være TrinnVis-bruker for å ta kurset, men hvis du er det, vil lenker i kurset ta deg til relevant innhold i din egen TrinnVis-konto.

Her tar du kurset

Kurset er tilgjengelig på SKILs nettbaserte kursportal og tar 1-2 timer å gjennomføre. Er du bruker av SKIL finner du det her: https://eportal.skilnet.no.
Hvis du ikke har brukt SKIL tidligere må du registrerer deg på www.skilnet.no først.

Hjelper deg å komme i gang

Trinnvis brukes allerede av mange legekontor. Samtidig har flere etterspurt en enkel måte å komme i gang på. Dette kurset vil være til hjelp. Du vil lære om bakgrunnen for hvorfor et kvalitetssystem er viktig i praksis, og hvordan organiseringen blir tryggere og mer effektiv når det settes i system.

Meritterende poeng

Ved etablering og bruk av kvalitetssystem på legekontoret kan du oppnå poeng for tverrfaglig kvalitetsarbeid. Dette gir inntil 20 poeng til allmennlegers etter- og videreutdanning. Det kreves da at minst to yrkesgrupper deltar, f.eks. at helsesekretær er med. Når kurset er gjennomført kan du søke om poeng ved å fylle ut Attest for tverrfaglig kvalitetsarbeid ved legekontor på Helsedirektoratets hjemmeside.

Mer om TrinnVis:

Spør meg!