TrinnVis for psykologer

Koronapandemien gir deg som psykolog og behandler nye utfordringer: Kan pasientene fortsatt være trygge hos meg? Hvem skal informeres hvis noen blir smittet? Hvordan veier jeg hensynet til personvern opp mot smittesporing? Kan jeg dokumentere at jeg har gode rutiner i tilfelle noe går galt? Hvilke støtteordninger gjelder hvis jeg må redusere driften i neste uke? Og hvordan sikrer jeg at jeg driver i tråd med et regelverk som stadig forandres?

TrinnVis er et spesiallaget kvalitetssystem for små og mellomstore helsevirksomheter. Vår redaksjon overvåker kontinuerlig regler og råd fra myndigheter og profesjonsorganisasjoner, og utarbeider konkrete forslag til rutiner og retningslinjer for den enkelte virksomhet. Forslagene kan enkelt tilpasses og deles med ansatte og kolleger.

Alle helsevirksomheter er pålagt å ha et kvalitetssystem. Nå er det viktig å ha et som virker.

Norsk psykologforening og TrinnVis

I samarbeid med Norsk psykologforening og praktiserende psykologer er TrinnVis tilpasset psykologers behov og kravene som myndighetene stiller til dere som driver psykologpraksis.

Gjennom vår avtale med Psykologforeningen får psykologer som starter med TrinnVis fast 30% rabatt på abonnement. Andre fordeler:

Prøv TrinnVis gratis i én måned

Hva er TrinnVis?

TrinnVis er et styrings- og kvalitetsystem som hjelper brukene med viktige og myndighetspålagte områder som:

For praksiser hvor flere psykologer driver sammen har TrinnVis også nyttige funksjoner som:

TrinnVis er fylt med viktig innhold for psykologer

TrinnVis er ikke bare et tomt system, men kommer med ferdige forslag til dokumenter, rutiner og retningslinjer tilnyttet alle områder ved det å drive psykologpraksis – inklusiv fag og spesialitet. I samarbeid med Psykologforeningen og praktiserende psykologer har vi laget ferdige rutiner for blant annet:

TrinnVis forteller hva deg som må gjøres

En viktig funksjon ved TrinnVis er at systemet forteller deg hva som må gjøres for å overholde myndighetens krav. Som TrinnVis-bruker slipper du å bruke masse til tid å finne ut av dette på egenhånd. En gang per uke sender Trinnvis deg og eventuelle praksiskolleger en epost med ukens oppgave. De fleste oppgavene tar bare noen minutter å gjøre, men sikrer likevel at du som psykolog og helsearbeider driver i tråd med kravene som stilles.

Trenger psykologer virkelig et styrings- og kvalitetssystem?

Ja. Myndighetene pålegger psykologer og andre helsevirksomheter å ha et styrings- og kvalitetssystem. Du kan etablere ditt eget system, men dette krever at du:

Med TrinnVis er alt dette gjort for deg, og du får frigjort tid som du kan bruke på å hjelpe pasienter.

– Jeg har solopraksis og trenger det ikke!

Myndighetene krever at alle helsevirksomheter har og bruker et kvalitetssystem uansett om man arbeider alene eller er tretti ansatte. Og det er gode grunner til det. Hva hvis det oppstår en uønsket situasjon, som at en pasient smittes etter å ha vært til behandling? Kan du da dokumentere at du har skriftlige rutiner for smittevern? Eller hvis sensitiv pasientinformasjon kommer på avveie? Kan du da dokumentere at det er gjort pålagte risikovurderinger for datasikkerheten i helsevirksomheten din?
Det er pålagt og like viktig for deg som driver solopraksis å ha et godt kvalitetstsystem. Kravene er derimot mindre omfattende. Derfor har vi laget en egen versjon av TrinnVis tilpasset deg som driver alene. Det kan du les mer om her: TrinnVis for solopraksis

Spørsmål og svar om TrinnVis:

Hvem passer TrinnVis for?

TrinnVis passer for alle små og mellomstore helsevirksomheter. I praksis betyr det alt fra solopraksis til større virksomheter med 25-30 ansatte.

Hva koster et TrinnVis-abonnement?

Prisen på TrinnVis-abonnementet avhenger av hvor mange medarbeidere dere er. For en praksis med 1-3 medarbeider koster TrinnVis kr. 280,- pr/mnd. En praksis med 4-8 medarbeidere betaler kr. 560,- pr/mnd. Disse prisene er inklusiv 30% rabatt for medlemmer av Norsk psykologforening
Komplett oversikt over de forskjellige priskategoriene finner du her.

Er TrinnVis kun et «tomt system» som man selv må fylle med oppgaver, rutiner, retningslinjer og andre viktige dokumenter tilknyttet lovpålagt kvalitetsarbeid?

Nei, TrinnVis er ikke et «tomt system». Når du tar i bruk TrinnVis er det fylt med ferdiglagde forslag og nyttig innhold som er skreddersydd for psykologer. Dette inkluderer alt fra måldokumenter og retningslinjer, til konkrete oppgaver og prosedyrer. I tillegg er alt innhold i TrinnVis redigerbar, så du kan ved behov tilpasse eksisterende innhold, slette og legge til nytt.

Hvem av mine kolleger og ansatte skal jeg registrere i TrinnVis?

Alle som arbeider i praksisen bør registreres i TrinnVis – inklusive assistenter, sekretærer og annet fast ansatt personale.

Vi er flere psykologer med egne selskaper som jobber sammen. Betyr det at hver psykolog må ha sitt eget TrinnVis-abonnement?

Nei. Har dere en praksis/klinikk hvor flere psykologer arbeider sammen holder det at dere bruker et felles TrinnVis-system og deler abonnement.

Må alle ansatte som registreres i TrinnVis være medlem av Psykologforeningen?

Nei. Det holder at den som oppretter TrinnVis- abonnementet er medlem.

Hvordan starter jeg med TrinnVis?

For å komme i gang med Trinnvis oppretter du et abonnement og registere virksomheten din. Er dere flere som arbeider sammen er det viktig at de forskjellige ansvarsområdene som er definert i TrinnVis fordeles blant medarbeiderne.
Klikk her for å opprette abonnement og registrere virksomheten din.

Hva gjør jeg hvis jeg i løpet av gratis prøveperiode bestemmer meg for ikke å fortsette med TrinnVis?

Send en epost til post@trinnvis.no med bekreftelse på at du ikke lenger ønsker å bruke TrinnVis. Dette må gjøres innen prøveperiodens utløp. Etter prøveperiodens utløp konverteres abonnementet automatisk til et vanlig betalende abonnement.

Jeg er bare én psykolog uten andre ansatte. Behøver jeg da et kvalitetssystem?

Ja. Alle helsevirksomheter uansett størrelse og antall ansatte skal ifølge loven ha og bruke et kvalitetssystem: Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Har du flere spørsmål om TrinnVis?

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 485 95 383 (09:00 – 15:30)

*Prøveabonnement konverteres automatisk til et vanlig betalende abonnement etter 30 dager, så husk å melde fra til oss innen prøveperiodens utløp hvis du ikke ønsker å fortsette med TrinnVis.

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!