Gir fastleger avlastning – med TrinnVis i verktøykassen

– Alle legekontor bør bruke TrinnVis!

Lege og gründer Linda Luu har et sterkt engasjement for å forenkle fastlegenes arbeidshverdag.

– Jeg har jobbet som fastlege i mange år, og skjønte tidlig at det er mye annet enn pasientrettet arbeid som følger med rollen. Du er både eier, sjef for ansatte og driver en millionbedrift. Ingenting av dette lærte vi på medisinstudiet!

Etter en tøff tid som overarbeidet fastlege, styreleder og småbarnsmor med syk ektemann fikk Luu idéen til selskapet Helsekontor Forvaltning, som tilbyr administrativ hjelp til fastleger.

– Fordi jeg selv hadde følt meg så alene, fikk jeg lyst til å bygge et team av profesjonelle støttespillere for fastlegene i deres strevsomme hverdag. Helsekontor Forvaltning tar ansvaret for daglig drift, økonomistyring, personalforvaltning og IKT, slik at legene kan fokusere på pasientrettet arbeid.

– Hva synes legene om at dere overtar så mye av ansvaret?

– Det er fortsatt legene som bestemmer, men vi gjennomfører for dem. Vi ser raskt en svært positiv effekt hos legene. De smiler mer, og de har overskudd til å ta opp ting de ønsker å forbedre på legekontoret. Vi opplever legene som mer aktive og involvert i driften – det er gøy!

– Hvilken rolle spiller TrinnVis i arbeidet?

– TrinnVis er et verktøy vi benytter hver eneste dag! Til HMS, bemanning, el-tilsyn, datasikkerhet og mye mer. TrinnVis har jo det samme målet som oss overfor fastlegene: å gjøre arbeidshverdagen enklere, og gjøre fastlegekontoret til verdens beste arbeidsplass!

Les mer om Helsekontor Forvaltning her

Spør meg!