Ferieplanlegging bemanningskalender

Fem raske tips til effektiv opplæring av sommervikarer

Sommervikarer spiller en viktig rolle i å holde i gang helsetjenester som er fullt operative i ferieperioden. Det kan være tidkrevende å lære opp sommervikarer, men ved hjelp av TrinnVis går faktisk mye helt av seg selv! Med tilgang til TrinnVis kan sommervikarene raskt bli integrert i teamet og bidra til en sømløs drift gjennom ferieperioden.

Når vikaren har fått tildelt ansvarsområde, vil hen få tilgang til ansvarsbeskrivelsene og egne rutiner på ansvarsområdet.
Når vikaren har fått tildelt ansvarsområde, vil hen få tilgang til ansvarsbeskrivelsene og egne rutiner på ansvarsområdet.
Det er en egen sjekkliste for opplæring av nye ansatte i TrinnVis.
Det er en egen sjekkliste for opplæring av nye ansatte i TrinnVis.

TrinnVis sikrer trygg on-boarding

1. Registrer sommervikaren som personale i TrinnVis

Det første du må gjøre når du ansetter en sommervikar, er å opprette vedkommende som personale i TrinnVis. Dette gir dem umiddelbar tilgang til systemet, og du kan begynne å tildele oppgaver og ansvarsområder.

2. Tildel ansvarsområder og oppgaver

Når sommervikarene er registrert, kan du tildele dem spesifikke ansvarsområder og oppgaver. TrinnVis gir da tilgang til detaljerte ansvars- og rutinebeskrivelser, noe som sparer tid for både ledere og kolleger. Dette minimerer behovet for omfattende forklaringer og sikrer at vikaren raskt forstår de interne rutinene.

3. Bruk sjekklisten for opplæring 

For å sikre at sommervikaren har fått en grundig innføring i sine arbeidsoppgaver, kan du bruke sjekklisten for opplæring i TrinnVis. Dette verktøyet hjelper deg å følge opp at alle nødvendige opplæringspunkter er gjennomgått, slik at sommervikaren er godt forberedt på sine oppgaver.

4. Utarbeid og lagre arbeidsavtalen

Alle sommervikarer skal ha en skriftlig arbeidsavtale. Arbeidsgiveren har ansvaret for å utarbeide denne avtalen, og i TrinnVis finner du en ferdig utfylt mal for arbeidsavtale. Når avtalen er signert, kan den lastes opp i TrinnVis med begrenset tilgang, slik at bare vikaren og personalansvarlig kan se den. Dette sikrer både dokumentasjon og personvern.

NB! Fra 1. juli 2024 trer nye krav til arbeidsavtaler i kraft i henhold til Endringslov til arbeidsmiljøloven og statsansatteloven.

Arbeidsavtaler i TrinnVis er oppdatert i henhold til de nye kravene. 

5. Oppfordre til avviksrapportering

En viktig del av kvalitetsarbeidet er å håndtere avvik. Å oppfordre sommervikaren til å melde eventuelle avvik i TrinnVis bidrar til en tryggere og mer effektiv arbeidsplass.


Vi har lagt inn alle prosedyrene våre i TrinnVis. Dette er spesielt nyttig for opplæring av nye kolleger, som enkelt kan finne nødvendige prosedyrer selv. Det er jo helt fantastisk, nå er det bare å henvise til TrinnVis, for der ligger prosedyrene. Når vi har vikarer, kan de også enkelt se hva som skal gjøres, hvordan, når og av hvem. – Janne Lie, helsesekretær

Les hele intervjuet med Janne


Korrekt informasjon om hvem som er på jobb og når, er avgjørende – ikke bare for god og sikker pasientbehandling, men også for å sikre en vellykket ferieavvikling.
Korrekt informasjon om hvem som er på jobb og når, er avgjørende – ikke bare for god og sikker pasientbehandling, men også for å sikre en vellykket ferieavvikling.

Det er også viktig å ha en oppdatert oversikt over hvem som er på jobb

For å sikre en trygg og effektiv drift av din helsevirksomhet i sommer, er det essensielt å ha kontroll over bemanningssituasjonen.

TrinnVis bemanningskalender gir deg en oppdatert og detaljert oversikt over hvem som er på jobb til enhver tid. Dette er nyttig både for de som har ansvaret for bemanningen i ferien, men også for de som skal være sommervikarer.


Trenger dere hjelp til å få oversikt over ansvarsområder og rutiner i TrinnVis? Spør Hege!


TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere – og samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kvalitetskravene som stilles til helsevirksomheter. Hvis du er medlem av en av disse organisasjonene, får du medlemsrabatt.


Nyttige lenker: