Vil du markedsføre TrinnVis?

Er du en fremoverlent og nytenkende markedsansvarlig med over 5 års erfaring på nordisk eller globalt nivå? Har du inngående kunnskap om strategisk markedsføring, effektiv markedskommunikasjon, beste praksis innen SEO og er utpreget digital? Hvis det er tilfellet, har vi en spennende mulighet for deg!

Vi tror du vil trives hos oss hvis du liker å få ansvaret for å utvikle og implementere en strategisk markedsplan som dekker alt fra mikronivå til helhetsperspektiv.

Se stillingsannonsen og søk her

Spør meg!