Vold og trusler på arbeidsplassen

Alle slags arbeidsplasser kan rammes av vold, trusler og andre skremmende situasjoner. Slike hendelser og situasjoner kan medføre store psykiske og fysiske plager for dem det gjelder, og kan verste fall føre til tap av liv. Også tilsynelatende små hendelser kan på sikt gi store helsekonsekvenser.

Arbeidstilsynet gjør det klart at vold og trusler på arbeidsplassen ikke skal behandles som et problem for den enkelte arbeidstaker, men i stedet som et arbeidsmiljøproblem som angår hele virksomheten.

Håndtere truende situasjoner

Derfor er det viktig å ha gode rutiner for å håndtere slike situasjoner. I TrinnVis finner du et forslag til en slik rutine, Håndtere truende situasjoner. Hvis du ikke allerede har gjort det, bør du se på dette forslaget, gjøre lokale tilpasninger og sørge for at hele personalet er kjent med rutinen. Bruk først Del-knappen for å gjøre alle oppmerksomme på rutinen, og ta deretter en gjennomgang i plenum der rutinen kan diskuteres og alle kan komme med spørsmål.

Forebygging

Like viktig som å forberede seg på truende situasjoner, er å forebygge dem. Dette gjøres først og fremst ved å gjennomføre risikovurderinger. Da tar du stilling til hva som kan skje, hvor sannsynlig det er at det skjer og konsekvensene dersom det skjer. Dette bør gjøres som et samarbeid mellom arbeidsgiver og de ansatte.

I TrinnVis finner du den generelle risikovurderingen Personale utsettes for vold eller trusler av besøkende. Du kan selv lage mer konkrete risikovurderinger.

Hvis risikovurderingen konkluderer med at risikoen er Moderat eller høyere, skal du vurdere tiltak for å redusere risikoen. Slike tiltak kan handle om fysiske løsninger, bemanning, opplæring eller andre forhold.

Debriefing og læring

Etter en skremmende hendelse er det viktig å bearbeide det som skjedde, både for den enkeltes helse og for virksomhetens læring. Ta utgangspunkt i TrinnVis-rutinen Debriefe etter skremmende situasjoner, og tilpass den til egne krav og behov.

Dokumenter i TrinnVis

Andre referanser

Arbeidstilsynet: Vold og trusler

Spør meg!