Drammen kommune tilbyr legekontor
tilskudd til TrinnVis

Som en del av Drammen kommunes fokus på tilrettelegging for gode vilkår for fastlegeordningen i kommunen, får alle legekontorene tilskudd på kr. 1000 på TrinnVis-abonnement. Legekontor som ikke har TrinnVis fra før får også gratis etableringsavgift på kr. 2000. Kommunens tilskudd og gratis etablering kommer i tillegg til fast 30% rabatt via Legeforeningen.

Tilbudet er et samarbeid mellom Drammen kommune og TrinnVis. Det vil bli holdt gratis kurs i trygg og enkel drift med TrinnVis: et for legekontor som bruker TrinnVis fra før og et for de som starter opp nå.

Hva er TrinnVis?

TrinnVis er et system for styring, HMS og kvalitet i små og mellom­store legekontor. Systemet forenkler driften med felles gjøreliste og kalender, holder deg oppdatert på lover og forskrifter, og sørger for god datasikkerhet, smittevern og håndtering av utstyr og farlige stoffer.

I TrinnVis blir ansvar og faste rutiner gruppert i egne ansvarsområder som tildeles personer på kontoret, og i bemanningskalenderen håndterer du arbeidstid, ferie og fravær. TrinnVis har egne verktøy for møter, avviksmeldinger og risikovurderinger med ferdige forslag.

Hvordan får jeg rabatten?

Her finner du bestillingsskjema og oversikt over priser: https://trinnvis.no/signup/

Bestilling av TrinnVis-abonnement tar ca 5 minutter, og du blir ledet gjennom trinn for trinn. Du vil bli bedt om å registrere noen grunnleggende opplysninger slik at innholdet i TrinnVis kan skreddersys til ditt legekontor.

Spør meg!