Bruk TrinnVis til medarbeidersamtalen

Medarbeidersamtalen er en viktig ressurs for å avklare forventninger og mål, og for å sikre godt samarbeid på arbeidsplassen. Med verktøyene og dokumentene som ligger klare i TrinnVis kan samtalene planlegges og gjennomføres på en god måte og effektiv måte.

Rutiner for personalansvarlig og ansatt

I TrinnVis ligger det ferdiglagde rutiner for medarbeidersamtaler. Rutinen Gjennomføre medarbeidersamtaler beskriver oppgavene personalansvarlig skal gjøre i forkant, hvordan medarbeidersamtalen kan gjennomføres og hva som skal gjøres i etterkant. Den ansatte bør få minst to uker til å forberede seg til en samtale, så personalansvarlig må gjøre seg kjent med rutinen i god tid før dette.
For den ansatte har vi laget en egen rutine som heter Forberede medarbeidersamtale med leder. 

Mal for medarbeidersamtaler

Det er mange områder ved arbeidsforholdet som skal gjennomgås i en medarbeidersamtale. TrinnVis-dokumentet Mal for medarbeidersamtaler inneholder en liste over mål, arbeidsoppgaver og tema som kan tas opp. Både leder og ansatt bør gå gjennom disse som en del av forberedelsen til samtalen.
Dette maldokumentet ligger under Referater og rapporter på temasiden Ledelse i TrinnVis.

Gjør forberedelsene i TrinnVis

Notater og dokumenter som lages i forberedelsen til medarbeidersamtalen kan enkelt deles mellom personalansvarlig og den ansatte i TrinnVis. Ved å bruke funksjonen Begrenset tilgang sikrer dere at sensitiv informasjon i disse dokumentene ikke kan leses av andre.

Spør meg!