Enklere drift med legers eget driftssystem

Det var allmennlege Regin Hjertholm som tok initiativet til utviklingen av det som i dag er styrings- og kvalitetssystemet TrinnVis. Kravene til data- og informasjonssikkerhet var tidkrevende og vanskelige å etterfølge, og ideen om et felles system som forenklet arbeidet for alle legekontor oppstod.

Med støtte fra blant andre Legeforeningen og Helsedirektoratet ble det igangsatt et prosjekt. Dette førte til lansering av programmet TrinnVis datasikkerhet i 2003. Noen år senere, og på initiativ av allmennlege Janecke Thesen, ble kvalitetsarbeid inkludert i systemet som nå fikk navnet TrinnVis kvalitetsarbeid.

Tette bånd til Legeforeningen

I dag er TrinnVis et komplett driftssystem med innebygget HMS, internkontroll og kvalitetsforbedring. TrinnVis samarbeider fortsatt tett med Den norske legeforening, og rundt 700 spesialist- og allmennlegepraksiser abonnerer på systemet. Som medlem av Legeforeningen får ditt legekontor 30% rabatt på TrinnVis.

Overvåker regelverket

TrinnVis hjelper deg å drive velorganisert, trygt og etter loven. Dette gjør TrinnVis ved å overvåke og oversette krav og regelverk til konkrete oppgaver som fordeles mellom deg og kollegene dine. TrinnVis oppdateres fortløpende i tråd med endringer lovverket.

HMS

TrinnVis er et HMS-system med ferdige forslag til rutiner og retningslinjer for ledere og ansatte. Verktøy for oppfølging av medarbeidere forenkler gjennomføring av medarbeidersamtaler og personalmøter. Konkrete oppgaver hjelper deg å iverksette nødvendige HMS-tiltak. Stoffkartoteket gjør det enkelt å få oversikt over helsefarlige stoffer.

Kontroll på bemanning

I TrinnVis bemanningsoversikt registreres arbeidstid og fravær. Ferie, kurs og planlagt fravær legges inn i forkant, og gjør det enklere å sikre korrekt bemanning på legekontoret. Du får oversikt over hvor mange leger og helsesekretærer som er på jobb til enhver tid, og trengs det vikarer kan dette planlegges i forkant.
Bemanningsoversikten informerer også om regelverket knyttet til egenmeldinger, sykmeldinger og omsorgsdager, og gir enkel oversikt over status per person.

Kvalitetsarbeid og internkontroll

Verktøyet for registrering og behandling av avvik er en viktig del av det kontinuerlige kvalitetsarbeidet. Risikovurderingsverktøyet og ferdige forslag til risikovurderinger hjelper deg å unngå uønskede hendelser. TrinnVis hjelper deg å systematisere internkontrollen og gjennomføre egne forbedringsprosjekter.

Kontroll på utstyr

Utstyrsoversikten gir god dokumentasjon av elektromedisinsk og annet utstyr. Du kan også lage rutiner og oppgaver for vedlikehold, kontroll og oppfølging dette.

Personvern og datasikkerhet

TrinnVis har veileder og verktøy for dokumentasjon av legekontorets datasystemer. God dokumentasjon øker sikkerheten rundt pasientjournal, personopplysninger og virksomhetskritisk informasjon. Det integrerte kurset Daglig datasikkerhet for helsepersonell øker ansattes kompetanse på datasikkerhet, og gjør legekontoret bedre rustet mot hackerangrep. TrinnVis foreslår risikovurderinger, og har ferdige forslag til avtaler, rutiner og retningslinjer for personvern.

Ansvarsfordeling og felles plan

I TrinnVis registreres legekontorets personale og ansvar fordeles. Hvert ansvarsområde har sitt sett med oppgaver. TrinnVis er et styringssystem for hele legekontoret, og oppgaver kan enkelt opprettes og fordeles blant personalet. Oppgavene vises i felles gjøreliste og ukeplan, og ved behov kan påminnelser sendes på SMS.

Opprette abonnement på TrinnVis

TrinnVis abonnement oppretter du ved å trykke prøv gratis / bestill øverst til høyre på denne siden. Som medlem av Legeforeningen får ditt legekontor 30% rabatt. Etter opprettelse får du de 30 første dagene gratis. Hvis du avbestiller innen denne tiden, betaler du ingenting.

Du er kanskje også interessert i:

Nyttige lenker: