nodemap_organized

Velorganisert.

TrinnVis er et styrings­system for små og mellom­store virksom­heter.

nodemap_organized

Overvåker regelverket.

TrinnVis oversetter lover og regler til konkrete oppgaver.

nodemap_organized

Smittevern.

Gir deg opp­daterte rutiner og retnings­linjer for smitte­vern.

nodemap_organized

Personvern.

Sørger for at du oppfyller kravene til person­vern og data­sikkerhet.

nodemap_organized

Felles plan.

Felles gjøreliste og kalender. Tildel opp­gaver og kontroller at de blir utført.

nodemap_organized

Ansvars­fordeling.

Ferdige ansvarsområder med faste rutiner, klare til å fordeles.

nodemap_organized

Bemannings­oversikt.

Oversikt over arbeidsmønster, ferie og fravær, pluss- og minustid.

nodemap_organized

Kontroll på utstyr.

Oversikt over utstyr og rutiner for kontroll og vedlikehold.

nodemap_organized

Verktøy for møter.

Maler for møter og medarbeider­samtaler, inn­kallinger og referater.

nodemap_organized

Kontinuerlig forbedring.

Avviks­behandling, risiko­vurdering og forbedrings­prosjekter.

Bygget for helsesektorens kvalitetskrav

TrinnVis ble først laget for å hjelpe overarbeidede fastleger å organisere personvern, internkontroll og kvalitetsforbedring. Etterhvert ble systemet også tatt i bruk av tannleger, psykologer, fysioterapeuter og andre helsevirksomheter.

 

TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere, og vi samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kvalitetskravene som stilles til helsevirksomheter. Hvis du er medlem av en av disse organisasjonene, får du medlemsrabatt.

Et integrert styrings- og kvalitetssystem

Parallelt med tilpasningen til nye profesjoner har TrinnVis også utviklet generell funksjonalitet som personalarkiv, ansvarsfordeling, felles gjøreliste og kalender, bemanningsoversikt og verktøy for medarbeidersamtaler og møter.

I dag er TrinnVis et fullstendig styringssystem med innebygget internkontroll og kvalitetsforbedring. Vi er godt forankret i helsesektoren, men siden kravene til helsevirksomheter går utenpå de fleste, ønsker vi andre bransjer velkommen. Hvis du driver i en bransje med særskilte krav, så ta gjerne kontakt for å diskutere tilpasninger.

Skreddersydd innhold for din virksomhet

I motsetning til de fleste andre styringssystemer kommer TrinnVis med ferdig innhold i form av forslag til ansvarsområder, rutiner, retningslinjer og andre nødvendige dokumenter. TrinnVis er bygget for å tilpasse seg virksomheten, slik at det bare inneholder de dokumentene som kreves for din virksomhet. Har du f.eks færre enn seks ansatte, trenger du etter loven ikke rutiner for varsling.

De fleste TrinnVis-brukere er mest opptatt av å utøve yrket sitt, ikke drive med administrasjon. TrinnVis er laget for å gjøre det så enkelt som mulig å drive effektivt, ryddig og lovlig.

Alltid oppdatert

Små virksomheter må i stor grad følge de samme reglene som store. Men små virksomheter har som regel ikke egne administrativt ansatte, og strever med å holde seg orientert om skiftende regelverk. Koronapandemien har også medført at regler og råd endres oftere enn vanlig. Det gjelder ikke bare smittevern, men også regler for permittering, omsorgsdager og personvern. Som TrinnVis-bruker vil du alltid ha oppdaterte rutiner og retningslinjer.

Hjelp til å komme i gang

Når du blir TrinnVis-bruker, får du også hjelp til å ta systemet i bruk. Hver uke får du tilsendt én ny oppgave, som bringer deg ett skritt nærmere full kontroll på virksomheten din. Du kan bruke så lang tid du vil, men systemet vil jevnlig minne deg på hva som gjenstår.

Vi gir også alle nye brukere et gratis oppstartskurs. Meld deg på her, eller ta kontakt.

TrinnVis er gratis i 30 dager. Hvis du avslutter abonnementet i løpet av prøveperioden, betaler du ingenting.

Prøv gratis