På tide å planlegge ferieavviklingen!

De fleste vet at alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Arbeidsgiver har siste ord når det gjelder når ferien skal tas, men arbeidstakeren har rett til tre uker sammenhengende ferie i perioden juni til september. Arbeidstakeren har også krav på å få vite når han eller hun skal ta ferie senest to måneder på forhånd. Hvis noen av dine ansatte skal ha ferie fra 1. juni, bør det altså bestemmes innen 1. april.

I bemanningskalenderen kan alle legge inn egne ferieønsker. Da blir det enkelt for Personalansvarlig å få oversikt og avstemme ønskene med bemanningsbehovet.

Planlegg ferieavviklingen i bemanningskalenderen

Alle med skrivetilgang i TrinnVis kan bruke bemanningskalenderen og legge inn egne feriønsker. Når alle ønsker er registrert, kan Personalansvarlig (eller andre som har utvidet tilgang) godkjenne feriene.

Rutine for personalansvarlig
Under ansvarsområdet Personalansvarlig på siden Ledelse finner du rutinen Planlegge ferieavvikling. Den forklarer hvordan du skal gå fram for å be om ferieønsker fra kolleger/ansatte. Rutinen beskriver også hva du skal gjøre hvis ønskede ferieperioder ikke kan innvilges, og hvordan du bruker TrinnVis og bemanningskalenderen til å holde alle oppdatert.

Hvis flere virksomheter deler sin plan med samme epostadresse, kan mottakeren se en samlet oversikt over alle virksomhetene som har delt sine planer.

Del ferieplanen med samarbeidspartnere

Mange TrinnVis-brukere har behov for å dele sine planer for ferieavvikling med eksterne samarbeidspartnere. Det gjelder blant andre avtalespesialister, fysioterapeuter med driftstilskudd og fastleger, som hver vår må informere helseforetak eller kommune om bemanning i sommerferien.

Når du bruker bemanningskalenderen til å planlegge ferieavviklingen, er det enkelt å dele planene. Bruk seksjonen Delt ferieplan øverst på bemanningssiden.

TrinnVis brukes av flere tusen norske leger, tannleger, fysioterapeuter og andre helsearbeidere – og samarbeider med en rekke profesjonsorganisasjoner for å sørge for at systemet tilfredsstiller de høye kvalitetskravene som stilles til helsevirksomheter. Hvis du er medlem av en av disse organisasjonene, får du medlemsrabatt.

Nyttige lenker:

Spør meg!