Få kontroll på bemanningen under koronaepidemien

Nye turnuser, forskjøvet bemanning, oppdelte dager. I mange helsevirksomheter gjøres det nå viktige tiltak for å ta imot pasienter og samtidig begrense smittefaren. Bruk bemanningskalenderen i TrinnVis til å planlegge og få kontroll på bemanningen under koronaepidemien.

I en periode vil det være færre pasienter enn vanlig. I tillegg anbefaler Folkehelseinstituttet at tiltak settes inn for å sikre personale og pasienter mot smittefare. Under koronaepidemien er det mange helsevirksomheter som opererer med begrenset personale, oppdeling i halve dager eller ansatte som jobber forskjellige ukedager. Bemanning må planlegges ut fra dagens situasjon. Da er bemanningskalenderen i TrinnVis et svært nyttig verktøy.

Definer ukentlige turnuser og halve dager

I mange helsevirksomheter arbeider nå kolleger forskjellige dager i uken. Med TrinnVis bemanningskalender er det enkelt å sette opp turnus for hver enkelt. Ved behov kan turnus gjøres ulik fra uke til uke eller roterende slik at den skifter f.eks. annenhver uke.
I TrinnVis kan bemanning også settes opp med halve dager – f.eks. når det er forskjellige team som arbeider formiddag og ettermiddag.
Å bruke bemanningskalenderen på denne måten gir god oversikt, og med Del-funksjonaliteten kan kolleger og ansatte hurtig informeres hvis det gjøres endringer i arbeidstiden.

Lag grupper eller sorter etter funksjon

Ansatte kan i TrinnVis bemanningskalender deles opp i grupper – f.eks. for å skille mellom pasientbehandlere, hjelpepersonell og støttefunksjoner. Sorteringen kan også brukes til å definere team som skal arbeide sammen. Med fargekodingen i bemanningskalenderen er det lett å holde oversikt over hvem som har de ulike ansvarsområdene eller hvem som er i team sammen.

La ansvaret følge turnus og bemanning

Når bemanningen skifter etter oppsatt turnus er det hensiktsmessig at daglige ansvarsområder – som pasientmottak, laboratorie og lignende – gjør det samme. I TrinnVis kan ansvarsområder defineres slik at de følger den personen som er satt opp til å arbeide den dagen. TrinnVis sørger da for att rett person får varsler om oppgaver som skal utføres på disse dagene.

Nå er det viktigere enn noensinne å ha god kontroll.

Spør meg!