Prøv gratis

Medarbeidersamtaler i Trinnvis

I TrinnVis er det et eget verktøy som forenkler planlegging, gjennomføring og oppfølging av medarbeidersamtaler.

Møteverktøyet i TrinnVis gjør det enkelt å opprette og gjennomføre medarbeidersamtaler.

Planlegg medarbeidersamtaler

Med verktøyet kan du opprette en serie med samtaler som gjentas så ofte som du og den ansatte er blitt enige om. Vi anbefaler at det gjøres hver sjette måned. Planlagte medarbeidersamtaler vises i TrinnVis-kalenderen til både leder og den ansatte.

Bruk ferdig forslag til agenda

Når TrinnVis-verktøyet for medarbeidersamtale brukes får du også tilgang til et ferdig forslag til agenda. Denne inkluderer alle de viktige temaene som bør gjennomgås i en medarbeidersamtale. Forslaget kan redigeres og nytt innhold legges til ved behov.

All kommunikasjon før og etter medarbeidersamtalen gjøres via TrinnVis.

Send innkalling

Når innkalling skal sendes ut gjøres dette via TrinnVis. Systemet kan også sende ut påminnelse på SMS hvis nødvendig. Sammen med innkallelsen får den ansatte en lenke til agenda. Lenke til referat fra tidligere medarbeidersamtaler kan også enkelt deles dersom dette er lagret i TrinnVis.

Skriv, lagre og del referat

Når medarbeidersamtalen gjennomføres skrives referatet direkte inn i TrinnVis. Det ferdige referatet kan deles via systemet, redigeres og endelig versjon lagres. Referater fra medarbeidersamtaler inneholder ofte sensitive personopplysninger. Derfor skal referater og andre dokumenter fra samtalen adgangsbegrenses slik at kun leder og den ansatte har tilgang.

Lag oppfølgingsoppgaver i Trinnvis

Hvis dere ble enige om oppgaver som skal følges opp, eller nye møter som skal holdes i etterkant av medarbeidersamtalen, kan disse opprettes og legges i TrinnVis-kalenderen. Oppgaver og møter kan knyttes til en eller flere personer.

Mer om TrinnVis:

Spør meg!

ole-vidar@trinnvis.no
485 95 383 eller chat nå

Spør meg!